Рішення № 465 від 01.12.2020
Деякі питання виконання вимог Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню»

Враховуючи пункт 3 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню» від 18.09.2019 № 102-IX (далі – Закон), згідно з яким оператори, провайдери телекомунікацій, інформація про яких внесена до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (далі – Реєстр), у разі невідповідності відомостей про таких суб’єктів господарювання у Реєстрі повинні протягом трьох місяців з дня набрання чинності цим Законом подати до НКРЗІ повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій згідно із статтею 42 Закону України «Про телекомунікації»;

у зв’язку з тим, що протягом трьох місяців з дня набрання чинності Законом рядом суб’єктів господарювання, інформація про яких була внесена до Реєстру станом на 24.12.2019, та відомості про яких вочевидь не відповідають переліку набору даних, визначених в додатку 1 до Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗІ від 17.12.2019 № 610 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.02.2020 за № 11/34294, всупереч вимогам Закону не було подано до НКРЗІ повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій;

виконуючи абзац десятий частини п’ятої статті 42 Закону України «Про телекомунікації», згідно з яким продовження здійснення діяльності у сфері телекомунікацій без подання повідомлення про зміну відомостей, що зазначаються у реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій, забороняється;

з метою забезпечення прав споживачів телекомунікаційних послуг на вибір оператора, провайдера телекомунікацій, забезпечення рівних умов діяльності суб’єктів господарювання всіх форм власності, ефективності та прозорості здійснення діяльності в зазначеній сфері, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Рекомендувати суб’єктам господарювання, які продовжують здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій після набрання чинності Законом та не внесені до Реєстру подати до НКРЗІ повідомлення про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій згідно зі статтею 42 Закону України «Про телекомунікації» та у відповідності до Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗІ від 17.12.2019 № 610 і зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 02.02.2020 за № 11/34294.

2.  Припинити розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет інформації, що оприлюднювалась за формою, наведеною у додатку 6 до Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗІ від 01.11.2012 № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.11.2012 за № 1958/22270, як такої, що є неактуальною у зв’язку з втратою чинності зазначеним рішенням НКРЗІ від 01.11.2012 № 560.

3. Департаменту ліцензування спільно з Департаментом забезпечення діяльності забезпечити в установленому порядку подальше збереження інформації, що оприлюднювалась на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет за формою, наведеною у додатку 6 до Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗІ від 01.11.2012 № 560, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.11.2012 за № 1958/22270.

4. Департаменту забезпечення діяльності:

- забезпечити виконання пункту 2 цього рішення;
- оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ