Рішення № 450 від 24.11.2020
Про розгляд заяв ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ»

Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» щодо користування радіочастотним ресурсом України Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Видати ліцензію  суб’єкту   господарювання на додаткову смугу радіочастот:

Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» (30109015, м. Одеса), за заявою № 4999/5 (вхідний НКРЗІ № 38577 від 02.11.2020), ліцензію на користування радіочастотним ресурсом для цифрового стільникового радіозв’язку CDMA – 800, (Висновок № 2-5121  щодо можливості видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України від 12.11.2020), терміном дії по 31.12.2024.

Регіони користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот,
приймання/передавання, МГц

Ширина смуги
  радіочастот, що
використовується  в регіоні, МГц

м. Київ

832,810...832,885/877,810...877,885

0,075 × 2 = 0,15

 Загальна ширина смуги, МГц

0,15

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:

- початок користування – червень 2021 року;
- повне освоєння - серпень 2021 року.

Повідомити заявника про оплату за видачу ліцензії на додаткову смугу радіочастот відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 13 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

2. Переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом та визнати недійсними ліцензії, що переоформлюються:

2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» (30109015, м. Одеса), за заявою № 4996/2 (вхідний НКРЗІ № 38575 від 02.11.2020), ліцензію № 10283 від 25.08.2020 на користування радіочастотним ресурсом для цифрового стільникового радіозв’язку CDMA – 800, у зв’язку зі зменшенням смуги радіочастот, терміном дії до 01.01.2026.

Регіони користування
радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц

№№ каналів,    (кількість)

Ширина смуги радіочастот, що використовується  у кожному регіоні, МГц

Вінницька, Житомирська, Київська, Кіровоградська,    Миколаївська, Сумська, Хмельницька,Черкаська
 та Чернігівська області

827,855...829,105/872,855...874,105;
829,115...830,365/874,115...875,365

4-й та 5-й
канали
(два канали)

1,25 х 4 = 5,0

Полтавська область
та м. Севастополь

827,855...829,105/872,855...874,105

4-й канал (один канал)

1,25 х 2 = 2,5

Херсонська область

829,115...830,365/874,115...875,365

5-й канал (один канал)

1,25 х 2 = 2,5

Загальна ширина смуги, МГц

52,5

На бланку ліцензії зазначити: «1. Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України № 10283 від 25.08.2020 яка видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ», вважати недійсною у зв’язку з її переоформленням.

2. При внесенні змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України щодо запровадження цифрового дивіденду у смузі радіочастот 791 - 821 МГц та 832 - 862 МГц  забезпечити  (з метою реалізації електромагнітної сумісності РЕЗ рухомої служби технологій ІМТ (відповідно до Рекомендації МСЕ-Р М.1457) та ефективного користування радіочастотним ресурсом України) поступове перепланування мережі та вжити заходів щодо приведення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України у відповідність до внесених змін у вищенаведених смугах радіочастот.»

Повідомити заявника про оплату за переоформлення ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006  № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України».            

2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» (30109015, м. Одеса), за заявою № 4997/2 (вхідний НКРЗІ № 38575 від 02.11.2020), ліцензію № 10284 від 25.08.2020 на користування радіочастотним ресурсом для цифрового стільникового радіозв’язку CDMA – 800, у зв’язку зі зменшенням кількості регіонів, терміном дії до 01.01.2026.

Регіони користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц

№№ каналів,    (кількість)

Ширина смуги
радіочастот, що використовується
  в регіоні, МГц

Кіровоградська область

826,595...827,845/871,595...872,845

3-й канал (один канал)

1,25 × 2 = 2,5

Загальна ширина смуги, МГц

2,5

На бланку ліцензії зазначити: «1. Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України № 10284 від 25.08.2020 яка видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ», вважати недійсною у зв’язку з її переоформленням.

2. При внесенні змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України щодо запровадження цифрового дивіденду у смузі радіочастот 791 - 821 МГц та 832 - 862 МГц  забезпечити  (з метою реалізації електромагнітної сумісності РЕЗ рухомої служби технологій ІМТ (відповідно до Рекомендації МСЕ-Р М.1457) та ефективного користування радіочастотним ресурсом України) поступове перепланування мережі та вжити заходів щодо приведення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України у відповідність до внесених змін у вищенаведених смугах радіочастот.»

Повідомити заявника про оплату за переоформлення ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006  № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України».

2.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» (30109015, м. Одеса), за заявою № 4998/2 (вхідний НКРЗІ № 38575 від 02.11.2020), ліцензію № 10287 від 25.08.2020 на користування радіочастотним ресурсом для цифрового стільникового радіозв’язку CDMA – 800, у зв’язку зі зменшенням кількості регіонів та зменшенням смуги радіочастот, терміном дії по 15.12.2021.

Регіони користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот,
приймання/передавання, МГц

Ширина смуги
радіочастот, що   використовується в регіоні, МГц

Вінницька область

826,595…827,845/871,595…872,845

1,25 × 2 = 2,5

Житомирська область

826,595…827,845/871,595…872,845

1,25 × 2 = 2,5

м. Київ

825,335…826,585/870,335…871,585;
826,595…827,845/871,595…872,845

1,25 × 4 = 5,0

Одеська область

825,335…826,585/870,335…871,585;
826,595…827,845/871,595…872,845

1,25 × 4 = 5,0

Загальна ширина смуги, МГц

15,0

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до ліцензії № 8661 від 16.12.2016:

- початок користування – червень 2017 року;
- повне освоєння – серпень 2018 року.

На бланку ліцензії зазначити: «Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України № 10287 від 25.08.2020 яка видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ», вважати недійсною у зв’язку з її переоформленням.»

Повідомити заявника про оплату за переоформлення ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006  № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України».

3. Анулювати ліцензії на користування радіочастотним ресурсом:

№ 10286  від 25.08.2020 та  № 10288 від 25.08.2020, які видані товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» (30109015, м. Одеса) для цифрового стільникового радіозв’язку CDMA  - 800, за заявою ліцензіата № 1596/20 від 28.10.2020 (вхідний НКРЗІ № 38575 від 02.11.2020).

4. Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України в регіонах:

Регіони користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц

Херсонська область

826,595...827,845/871,595...872,845;
827,855...829,105/872,855...874,105

Полтавська область

826,595…827,845/871,595…872,845

Кіровоградська область

825,335…826,585/870,335…871,585

Сумська, Миколаївська, Хмельницька та Черкаська області

825,335…826,585/870,335…871,585;
826,595…827,845/871,595…872,845

Вінницька область

825,335…826,585/870,335…871,585

Чернігівська область

824,075…825,325/869,075…870,325;
825,335…826,585/870,335…871,585;
826,595…827,845/871,595…872,845;

Житомирська область

824,075…825,325/869,075…870,325;
825,335…826,585/870,335…871,585

 на конкурсних або тендерних засадах відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та інших нормативно-правових актів.

5. УДЦР у семиденний строк в установленому порядку подати необхідні матеріали для прийняття НКРЗІ рішення про анулювання дозволів на експлуатацію згідно з пунктом 1 частини другої та частиною четвертою статті 45 Закону України «Про радіочастотний ресурс України».

6. Внести зміни до Реєстру виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом відповідно до цього рішення.

7. Департаменту ліцензування не пізніше трьох робочих днів від дати прийняття рішення:

-надіслати (видати) заявнику копію рішення про видачу ліцензії на додаткову смугу радіочастот та повідомити про розмір плати за видачу ліцензії на додаткову смугу радіочастот відповідно до цього рішення, порядок її оплати та отримання;
- надіслати (видати) заявнику копію рішення про переоформлення ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та повідомити про розмір плати за переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до цього рішення, порядок її оплати та отримання;
- повідомити заявника про анулювання ліцензій відповідно до пункту 3 цього рішення.

8. Департаменту забезпечення діяльності:

- надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі;
- оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ