Рішення № 445 від 17.11.2020
Про результати аналізу ринків послуг міжнародного фіксованого зв’язку, що надаються споживачам (фізичним та юридичним особам)

Відповідно до пункту 101 частини першої статті 18 Закону України «Про телекомунікації» і Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 11.12.2018 № 640, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.01.2019 за № 54/33025, та враховуючи результати аналізу ринку послуг міжнародного фіксованого зв’язку, що надаються споживачам (фізичним особам) та аналізу ринку послуг міжнародного фіксованого зв’язку, що надаються споживачам (юридичним особам), проведеного згідно з рішенням НКРЗІ від 28.01.2020 № 33 «Про проведення аналізу ринків послуг на роздрібному рівні (роздрібних ринків)», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Звіт за результатами аналізу ринків послуг міжнародного фіксованого зв’язку, що надаються споживачам (фізичним та юридичним особам), що додається.

2. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

3. Рішення набирає чинності з дня його опублікування на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ