Рішення № 419 від 03.11.2020
Про анулювання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України № 9395, виданої ПП «ПЛАЙ»

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 38 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Анулювати приватному підприємству «ПЛАЙ» (24926860, м. Київ) ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України № 9395 від 31.01.2018 для аналогового транкінгового радіозв’язку (транкінгового радіозв’язку) на території м. Київ та Київської області за заявою ліцензіата № 12/10 від 16.10.2020 (вхідний НКРЗІ № 35985 від 20.10.2020).

2. УДЦР у семиденний строк в установленому порядку подати необхідні матеріали для прийняття НКРЗІ рішення про анулювання дозволів на експлуатацію згідно з пунктом 1 частини другої та частиною четвертою статті 45 Закону України «Про радіочастотний ресурс України».

3. Департаменту ліцензування в установленому порядку:

- вручити або надіслати ліцензіату примірник № 2 цього рішення;
- внести до реєстру виданих ліцензій запис про дату та номер цього рішення.

4. Департаменту забезпечення діяльності:

- надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі;
- оприлюднити це рішення шляхом його опублікування в офіційному друкованому бюлетені, та у десятиденний термін після набрання ним чинності – шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ