Рішення № 397 від 20.10.2020
Про анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України № 9778 та № 9867, виданих ПрАТ «ДАТАГРУП»

Відповідно до пункту 1 частини першої статті 38 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Анулювати приватному акціонерному товариству «ДАТАГРУП» (31720260, м. Київ) ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України:

1.1. № 9778 від 18.01.2019 для цифрової безпроводової телефонії (радіозв’язку у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT) на території Дніпропетровської, Полтавської, Закарпатської, Чернівецької областей та Автономної Республіки Крим за заявою ліцензіата № 48640 від 06.10.2020 (вхідний НКРЗІ № 34799 від 08.10.2020).

1.2. № 9867 від 17.04.2019 для цифрової безпроводової телефонії (радіозв’язку у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT) на території Одеської, Луганської, Львівської, Хмельницької, Кіровоградської, Тернопільської та Чернігівської областей за заявою ліцензіата № 48637 від 06.10.2020 (вхідний НКРЗІ № 34798 від 08.10.2020).

2. УДЦР у семиденний строк в установленому порядку подати необхідні матеріали для прийняття НКРЗІ рішення про анулювання дозволів на експлуатацію згідно з пунктом 1 частини другої та частиною четвертою статті 45 Закону України «Про радіочастотний ресурс України».

3. Департаменту ліцензування в установленому порядку:

- вручити або надіслати ліцензіату примірник № 2 цього рішення;
- внести до реєстру виданих ліцензій запис про дату та номер цього рішення.

4. Департаменту забезпечення діяльності:

- надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі;
- оприлюднити це рішення шляхом його опублікування в офіційному друкованому бюлетені, та у десятиденний термін після набрання ним чинності – шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ