Рішення № 432 від 17.11.2020
Про ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» щодо користування радіочастотним ресурсом України Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Видати ліцензію суб’єкту господарювання на користування радіочастотним ресурсом України:

Товариству з обмеженою відповідальністю «АЙ ТІ ПОІНТ» (40029931, м. Чорноморськ Одеської області), за заявою № 4960/1 (вхідні НКРЗІ № 34447 від 01.10.2020 та № 39664 від 06.11.2020), ліцензію на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів), (Висновок № 1-5092 щодо можливості видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України від 29.10.2020), строком на 5 років.

Регіон користування радіочастотним ресурсом: Одеська область.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 5670,0…5710,0.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 40,0.

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:

- початок користування – червень 2021 року;
- повне освоєння – серпень 2021 року.

Повідомити заявника:

1. Про оплату за видачу ліцензії відповідно до пункту 5 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200.

2. Про те, що максимальний розрахунковий радіус зони обслуговування базової станції мережі при визначенні ЕМС – 0,3 км.

2. Переоформити ліцензію на користування радіочастотним ресурсом та визнати недійсною ліцензію, що переоформлюється:

Товариству з обмеженою відповідальністю «Кейбл ТВ-Фінанси» (30019767, м. Київ), за заявою № 4963/2 (вхідний НКРЗІ № 34654 від 06.10.2020), ліцензію № 9218 від 20.09.2017 на користування радіочастотним ресурсом для мультисервісного радіодоступу (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації), у зв’язку зі зменшенням смуги радіочастот, терміном дії по 02.05.2026.

Регіони користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц

Ширина смуги радіочастот, що використовується
у регіоні, МГц

Кіровоградська область

2500,0...2508,0

8,0

Запорізька область

2548,0...2556,0

8,0

Загальна ширина смуги, МГц

16,0

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до ліцензії № 5009 від 03.05.2006:

- початок користування: травень 2006 року;
- повне освоєння: грудень 2006 року.

На бланку ліцензії зазначити: «Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України № 9218 від 20.09.2017, яка видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації товариству з обмеженою відповідальністю «Кейбл ТВ-Фінанси», вважати недійсною у зв’язку з її переоформленням.»

Повідомити заявника про оплату за переоформлення ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України».

3. Продовжити термін дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України:

3.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «Луч» (32319496, м. Вилкове Одеської області), за заявою № 5000/4 (вхідні НКРЗІ № 38918 від 03.11.2020 та № 39802 від 09.11.2020), термін дії ліцензії № 8264 від 10.02.2016 на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації) з 24.05.2021 по 23.05.2026.

Регіон користування радіочастотним ресурсом: Одеська область.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 5330,0…5350,0.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 20,0.

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до рішення НКРЗ № 649 від 17.11.2011:

- початок користування – лютий 2012 року;
- повне освоєння – квітень 2012 року.

На бланку ліцензії зазначити: «Продовжено термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України № 8264 від 10.02.2016».

Повідомити заявника:

1. Про оплату за продовження терміну дії ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 16 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

2. Про те, що максимальний розрахунковий радіус зони обслуговування базової станції мережі при визначенні умов ЕМС становить 3 км. Максимальна середня щільність еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності не повинна перевищувати 50 мВт/1МГц.

3.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «ЄВРОЗВ’ЯЗОК» (33119083, м. Харків), за заявою № 4995/4 (вхідні НКРЗІ № 38562 від 02.11.2020 та № 39656 від 06.11.2020), термін дії ліцензії № 6279 від 16.03.2011 на користування радіочастотним ресурсом для аналогового транкінгового радіозв’язку (транкінгового радіозв’язку), з 15.03.2021 по 14.03.2026.

Регіон користування радіочастотним ресурсом: Харківська область.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 156,025/160,625; 151,575/158,525.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 0,0125 х 4 = 0,05.

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до ліцензії № 6279 від 16.03.2011:

- початок користування: вересень 2011 року;
- повне освоєння: листопад 2011 року.

На бланку ліцензії зазначити: «Продовжено термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України № 6279 від 16.03.2011».

Повідомити заявника про оплату за продовження терміну дії ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 7 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

4. З метою виправлення технічної помилки в абзаці першому пункту 3.3 рішення НКРЗІ «Про ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України» від 03.11.2020 № 416 цифри «29.02.2021» замінити цифрами «01.03.2021».

5. Внести зміни до Реєстру виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом відповідно до цього рішення.

6. Департаменту ліцензування не пізніше трьох робочих днів від дати прийняття рішення:

- надіслати (видати) заявнику копію рішення про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України та повідомити про розмір плати за видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до цього рішення, порядок її оплати та отримання;

- надіслати (видати) заявнику копію рішення про переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України та повідомити про розмір плати за переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до цього рішення, порядок її оплати та отримання;
- надіслати (видати) заявникам копію рішення про продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та повідомити про розмір плати за продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до цього рішення, порядок її оплати та отримання;
- надіслати (видати) заявнику копію рішення про внесення зміни до рішення НКРЗІ від 03.11.2020 № 416.

7. Департаменту забезпечення діяльності:

- надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі;
- оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ