Рішення № 381 від 06.10.2020
Про деякі питання переліку користувачів радіочастотного ресурсу – платників рентної плати

Відповідно до підпункту 254.5.1 пункту 254.5 статті 254 Податкового кодексу України, згідно з яким перелік користувачів радіочастотного ресурсу – платників рентної плати та/або зміни до нього подаються центральному органу виконавчої влади, що реалізує державну податкову політику, національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, із зазначенням виду зв’язку, смуги радіочастотного ресурсу, регіонів користування радіочастотним ресурсом двічі на рік до 1 березня та до 1 вересня поточного року станом на 1 січня та 1 липня відповідно за формою, встановленою центральним органом виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику, за погодженням з національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,

враховуючи Звіт про результати аудиту ефективності виконання повноважень державними органами в частині контролю за повнотою і своєчасністю надходження рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України до державного бюджету, надісланий до НКРЗІ листом Рахункової палати від 13.03.2020 № 16-693 (вх. НКРЗІ від 17.03.2020 № 15783), а також повноваження Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (далі – УДЦР), визначені статтею 16 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», згідно з якими УДЦР є розпорядником інформації по розділах 2 - 4 форми переліку, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Рекомендувати УДЦР забезпечити подання до НКРЗІ переліку користувачів радіочастотного ресурсу – платників рентної плати за користування радіочастотним ресурсом України та/або зміни до нього двічі на рік згідно з вимогами підпункту 254.5.1 пункту 254.5 статті 254 Податкового кодексу України за формою, затвердженою наказом Міністерства фінансів України від 05.11.2015 № 994, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 23.11.2015 № 1456/27901, забезпечуючи повноту та достовірність поданої інформації по розділах 2-4 переліку.

2.   Департаменту забезпечення діяльності:

- надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі;
- оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ