Рішення № 370 від 29.09.2020
Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
02 жовтня 2020 року за № 970/35253

Відповідно до статей 18, 57, 66 Закону України «Про телекомунікації», враховуючи Порядок установлення розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою, затверджений рішенням НКРЗІ від 07 червня 2016 року № 295, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05 липня 2016 року за № 922/29052, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Унести до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку, затверджених рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 30 серпня 2016 року № 456, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 22 вересня 2016 року за № 1280/29410 (у редакції рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 09 жовтня 2018 року № 525), такі зміни:

1) у розділі ІІ:

у пункті 3 цифри «0,12» замінити цифрами «0,081»;

доповнити виноскою такого змісту:

«1Тимчасово, на період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року включно, розрахункова такса, передбачена у пункті 3, встановлюється у розмірі 0,10 грн за хвилину без податку на додану вартість.»;

2) у розділі ІІІ:

у пункті 3 цифри «0,12» замінити цифрами «0,082»;

доповнити виноскою такого змісту:

«2Тимчасово, на період з 01 січня 2021 року по 31 грудня 2021 року включно, розрахункова такса, передбачена у пункті 3, встановлюється у розмірі 0,10 грн за хвилину без податку на додану вартість.».

2. Департаменту економічного аналізу у встановленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

3. Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року, але не раніше дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ