Рішення № 353 від 22.09.2020
Про ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» щодо користування радіочастотним ресурсом України Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Видати ліцензію суб’єкту господарювання на користування радіочастотним ресурсом України:

Товариству з обмеженою відповідальністю Компанія «Планета-Юг» (30747868, м. Одеса), за заявою № 4904/1 (вхідний НКРЗІ № 29970 від 05.08.2020), ліцензію на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів), (Висновок № 1-5060 щодо можливості видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України від 04.09.2020), строком на 5 років.

Регіон користування радіочастотним ресурсом: Одеська область.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 5670,0…5690,0.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 20,0.

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:

- початок користування – квітень 2021 року;
- повне освоєння – червень 2021 року.

Повідомити заявника:

1. Про оплату за видачу ліцензії відповідно до пункту 5 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200.

2. Про відмову у використанні смуги радіочастот 5710,0…5730,0 МГц у зв’язку з невідповідністю заявленого номіналу центральної частоти 5720,0 МГц, що зазначений у відомостях про смуги радіочастот, що заявляються та в плані освоєння радіочастотного ресурсу України (для фіксованої радіослужби), плану розміщення номіналів центральних частот, що заявляються для ширини смуги радіочастот 20 МГц, який зазначений в узагальнених умовах застосування радіоелектронних засобів (РЕЗ) у смузі радіочастот 5670,0…5725,0 МГц (додатки № 9 та 10 до рішення НКРЗІ № 18 від 12.01.2012 зі змінами та доповненнями).

3. Про те, що максимальний розрахунковий радіус зони обслуговування базової станції мережі при визначенні ЕМС – 2 км.

2. Cкасувати:

2.1. Пункт 1.3 рішення НКРЗІ від 14.07.2020 № 264 щодо видачі ліцензії на додаткову смугу радіочастот товариству з обмеженою відповідальністю «ЕІРЛАЙТ» (39204802, с. Гупалівка Дніпропетровської області), у зв’язку з ненаданням документів, що підтверджують внесення плати за видачу ліцензії на додаткову смугу радіочастот.

2.2. Пункт 2.2 рішення НКРЗІ від 28.07.2020 № 284 щодо видачі ліцензії на додаткову смугу радіочастот приватному акціонерному товариству «ДАТАГРУП» (31720260, м. Київ), у зв’язку з ненаданням документів, що підтверджують внесення плати за видачу ліцензії на додаткову смугу радіочастот.

3. Внести зміни до Реєстру виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом відповідно до цього рішення.

4. Департаменту ліцензування не пізніше трьох робочих днів від дати прийняття рішення:

- надіслати (видати) заявнику копію рішення про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України та повідомити про розмір плати за видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до цього рішення, порядок її оплати та отримання;
- повідомити заявників про скасування пункту 1.3 рішення НКРЗІ від 14.07.2020 № 264 та пункту 2.2 рішення НКРЗІ від 28.07.2020 № 284.

5.     Департаменту забезпечення діяльності:

- надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі;
- оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ