Рішення № 339 від 08.09.2020
Про ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» щодо користування радіочастотним ресурсом України Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Переоформити ліцензії на користування радіочастотним ресурсом та визнати недійсними ліцензії, що переоформлюються:

1.1. Приватному акціонерному товариству «ФАРЛЕП - ІНВЕСТ» (19199961, м. Київ), за заявою № 4897/2 (вхідний НКРЗІ № 29514 від 04.08.2020), ліцензію № 9149 від 09.08.2017 на користування радіочастотним ресурсом для радіорелейного зв’язку (радіорелейного зв’язку фіксованої радіослужби), у зв’язку зі зменшенням кількості регіонів, терміном дії по 24.10.2022.

Регіони користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц

Ширина смуги радіочастот, що використовується
у кожному регіоні, МГц

м. Київ та Київська, Дніпропетровська, Одеська, Харківська, Запорізька,
Миколаївська, Херсонська області
(8 регіонів)

17741,0...17769,0;
18751,0...18779,0

28,0 х 2 = 56,0

Загальна ширина смуги, МГц

56,0 ×8 = 448,0

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до ліцензії № 5486 від 26.10.2007:

- початок користування: квітень 2008 року;
- повне освоєння: червень 2010 року.

На бланку ліцензії зазначити: «Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України № 9149 від 09.08.2017, яка видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації приватному акціонерному товариству «ФАРЛЕП - ІНВЕСТ», вважати недійсною у зв’язку з її переоформленням.

Повідомити заявника про оплату за переоформлення ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України».

1.2. Приватному акціонерному товариству «ФАРЛЕП - ІНВЕСТ» (19199961, м. Київ), за заявою № 4898/2 (вхідний НКРЗІ № 29515 від 04.08.2020), ліцензію № 9549 від 20.04.2018 на користування радіочастотним ресурсом для радіорелейного зв’язку (радіорелейного зв’язку фіксованої радіослужби), у зв’язку зі зменшенням кількості регіонів, терміном дії по 13.07.2023.

Регіони користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц

Ширина смуги радіочастот, що використовується
у кожному регіоні, МГц

Вінницька та Житомирська області

17741,0...17769,0;
18751,0...18779,0

28,0 х 2 = 56,0

Загальна ширина смуги, МГц

56,0 ×2 = 112,0

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до рішення НКРЗІ № 56 від 17.02.2011:

Терміни початку освоєння радіочастотного ресурсу:

- квітень 2011 року (Кіровоградська, Рівненська та Чернівецька області);
- травень 2011 року (Житомирська, Черкаська та Чернігівська області);
- червень 2011 року (Сумська, Хмельницька та Волинська області).

Термін повного освоєння – серпень 2011 року.

На бланку ліцензії зазначити: «Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України № 9549 від 20.04.2018, яка видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації приватному акціонерному товариству «ФАРЛЕП - ІНВЕСТ», вважати недійсною у зв’язку з її переоформленням.

Повідомити заявника про оплату за переоформлення ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України».

1.3. Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» (30109015, м. Одеса), за заявою № 4836/2 (вхідний НКРЗІ № 33568 від 27.08.2020), ліцензію № 7667 від 27.03.2014 на користування радіочастотним ресурсом для цифрового стільникового радіозв’язку CDMA – 800, у зв’язку зі зменшенням кількості регіонів, терміном дії до 01.01.2026.

Регіони користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц

№№ каналів (кількість)

Ширина смуги радіочастот, що використовується
у кожному регіоні, МГц

Миколаївська, Черкаська та Херсонська області

830,375...831,625/
875,375...876,625

6-й канал
(один канал)

1,25 × 2 = 2,5

Полтавська область

829,115...830,365/
874,115...875,365

5-й канал
(один канал)

1,25 × 2 = 2,5

Загальна ширина смуги, МГц

10,0

На бланку ліцензії зазначити: «1. Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України № 7667 від 27.03.2014, яка видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ», вважати недійсною у зв’язку з її переоформленням.

2. При внесенні змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України щодо запровадження цифрового дивіденду у смузі радіочастот 791-821 МГц та 832-862 МГц забезпечити (з метою реалізації електромагнітної сумісності РЕЗ рухомої служби технологій ІМТ (відповідно до Рекомендації МСЕ-Р М.1457) та ефективного користування радіочастотним ресурсом України) поступове перепланування мережі та вжити заходів щодо приведення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України у відповідність до внесених змін у вищенаведених смугах радіочастот.»

Повідомити заявника про оплату за переоформлення ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України».

1.4. Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» (30109015, м. Одеса), за заявою № 4837/2 (вхідний НКРЗІ № 33568 від 27.08.2020), ліцензію № 7670 від 27.03.2014 на користування радіочастотним ресурсом для цифрового стільникового радіозв’язку CDMA – 800, у зв’язку зі зменшенням смуги радіочастот, терміном дії до 01.01.2026.

Регіони користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц

№№ каналів (кількість)

Ширина смуги радіочастот, що використовується
у кожному регіоні, МГц

м. Київ

830,365...832,810/
875,365...877,810

 

2,445 х 2 = 4,89

Київська, Чернігівська, Вінницька та Житомирська області

830,375...831,625/
875,375...876,625

6-й канал
(один канал)

1,25 × 2 = 2,5

Загальна ширина смуги, МГц

14,89

На бланку ліцензії зазначити: «1. Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України № 7670 від 27.03.2014, яка видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ», вважати недійсною у зв’язку з її переоформленням.

2. При внесенні змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України щодо запровадження цифрового дивіденду у смузі радіочастот 791-821 МГц та 832-862 МГц забезпечити (з метою реалізації електромагнітної сумісності РЕЗ рухомої служби технологій ІМТ (відповідно до Рекомендації МСЕ-Р М.1457) та ефективного користування радіочастотним ресурсом України) поступове перепланування мережі та вжити заходів щодо приведення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України у відповідність до внесених змін у вищенаведених смугах радіочастот.»

Повідомити заявника про оплату за переоформлення ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України».

2. Продовжити термін дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України:

2.1. Фізичній особі-підприємцю Федоренку Денису Володимировичу (2966217010, м. Запоріжжя), за заявою № 4932/4 (вхідний НКРЗІ № 33219 від 20.08.2020), термін дії ліцензії № 8174 від 13.10.2015 на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів) з 29.12.2020 по 28.12.2025.

Регіон користування радіочастотним ресурсом: Запорізька область.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 2461,0…2483,0.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 22,0.

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до рішення НКРЗ № 407 від 18.08.2011:

- початок користування – вересень 2011 року,
- повне освоєння – листопад 2011 року.

На бланку ліцензії зазначити: «Продовжено термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України № 8174 від 13.10.2015».

Повідомити заявника:

1. Про оплату за продовження терміну дії ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 5 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

2. Про те, що максимальний розрахунковий радіус зони обслуговування базової станції мережі при визначенні умов ЕМС–4 км.

2.2.  Товариству з обмеженою відповідальністю «ТриМоб» (37815221, м. Київ), за заявою № 4938/4 (вхідні НКРЗІ № 33569 від 27.08.2020 та № 33652 від 31.08.2020), термін дії ліцензії № 10061 від 28.12.2019 на користування радіочастотним ресурсом для цифрового стільникового радіозв’язку ІМТ-2000 (UMTS), з 14.12.2020 по 13.12.2025.

Регіони користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц

Ширина смуги радіочастот, що використовується
в регіоні, МГц

м. Київ

1940,0...1945,0/2130,0...2135,0

10,0

Загальна ширина смуги, МГц

10,0

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до ліцензії № 6542 від 29.07.2011:

- початок користування – червень 2006 року;
- повне освоєння – грудень 2007 року.

На бланку ліцензії зазначити: «Продовжено термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України № 10061 від 28.12.2019».

Повідомити заявника про оплату за продовження терміну дії ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 15 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

2.3. Товариству з обмеженою відповідальністю компанії «КОМПЛЕКСНІ СИСТЕМИ ЗВ’ЯЗКУ» (20935454, м. Одеса), за заявою № 4934/4 (вхідний НКРЗІ № 33360 від 25.08.2020), термін дії ліцензії № 8164 від 28.09.2015 на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів) з 09.12.2020 по 08.12.2025.

Регіон користування радіочастотним ресурсом: Одеська область.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 2402,0…2482,0.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 80,0.

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до ліцензії № 4948 від 09.12.2005:

- початок користування – грудень 2005 року;
- повне освоєння – травень 2006 року.

На бланку ліцензії зазначити: «Продовжено термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України № 8164 від 28.09.2015».

Повідомити заявника:

1. Про оплату за продовження терміну дії ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 5 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

2. Про те, що максимальний розрахунковий радіус зони обслуговування базової станції мережі при визначенні умов ЕМС–5 км.

3. Внести зміни до Реєстру виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом відповідно до цього рішення.

4. Департаменту ліцензування не пізніше трьох робочих днів від дати прийняття рішення:

- надіслати (видати) заявникам копію рішення про переоформлення ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та повідомити про розмір плати за переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до цього рішення, порядок її оплати та отримання;
- надіслати (видати) заявникам копію рішення про продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та повідомити про розмір плати за продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до цього рішення, порядок її оплати та отримання.

5. Департаменту забезпечення діяльності:

- надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі;
- оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ