Рішення № 244 від 23.06.2020
Про погодження змін до облікової політики Державного підприємства «Український державний центр радіочастот»

Керуючись частиною першою статті 16 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», частиною п’ятою статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підпунктом 50 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1067, пунктом 1 розділу II Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 № 1213 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2006 за № 1363/13237, а також розглянувши наказ Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» від 29.05.2020 № 238 «Про внесення змін в Положення про облікову політику», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Погодити зміни до облікової політики Державного підприємства «Український державний центр радіочастот», внесені згідно з наказом Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» від 29.05.2020 № 238.

2. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі.

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ