Рішення № 235 від 16.06.2020
Про розгляд наказу та висновку Міністерства юстиції України про відмову в державній реєстрації нормативно-правового акта

Розглянувши наказ Міністерства юстиції України від 10.06.2020 № 1924/5 «Про відмову в державній реєстрації нормативно-правового акта» та висновок зазначеного міністерства про відмову у державній реєстрації рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 19.05.2020 № 195 «Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку» (далі – Рішення НКРЗІ № 195), надіслані листом Міністерства юстиції України від 10.06.2020 № 633/10586-26-20/10.1.3,

враховуючи положення:

пункту 7 частини першої статті 18 Закону України «Про телекомунікації» (далі – Закон), яким встановлені повноваження НКРЗІ щодо здійснення відповідно до закону тарифного регулювання у сфері телекомунікацій та встановлення порядку взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій;

пункту 3 частини другої статті 66 Закону, яким встановлені повноваження НКРЗІ щодо державного регулювання розрахункових такс за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг;

пункту 4-1 частини першої статті 58 Закону, згідно з яким оператори телекомунікацій зобов’язані дотримуватися розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіка, встановлених національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, у випадках, передбачених цим Законом;

пункту другого частини першої статті 57 Закону, згідно з яким розрахункові такси за послуги пропуску трафіка визначаються на основі собівартості та з урахуванням прибутковості відповідних послуг у порядку, затвердженому національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, згідно із цим Законом;

пункту 3 розділу І Порядку установлення розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою, затвердженого рішенням НКРЗІ від 07.06.2016 № 295 та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 05.07.2016 за № 922/29052, згідно з яким розміри розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою визначаються рішенням НКРЗІ шляхом встановлення їх фіксованих або граничних тарифів (верхніх та/або нижніх рівнів);

пункту 13 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1067 (далі – Положення про НКРЗІ), який передбачає, що рішення НКРЗІ, які є нормативно-правовими актами, не потребують узгодження з іншими органами державної влади, крім випадків, передбачених законом, а також те, що рішення НКРЗІ, які відповідно до закону є регуляторними актами (крім рішень щодо встановлення тарифів), розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються з урахуванням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності»;

пункту 13 Положення про державну реєстрацію нормативно-правових актів міністерств, інших органів виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів Українивід 28.12.1992 № 731 (із змінами), яким встановлено право суб’єкта нормотворення протягом десяти днів після отримання рішення про відмову в державній реєстрації нормативно-правового акта звернутися до керівника органу державної реєстрації, який прийняв таке рішення, із заявою про його перегляд,

беручи до уваги відсутність випадків, передбачених чинним законодавством, які б визначали потребу узгодження із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику рішень НКРЗІ стосовно затвердження тарифів на загальнодоступні послуги, надання в користування каналів електрозв’язку операторів телекомунікацій, з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг, надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій та розрахункових такс за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг та попередні висновки Міністерства юстиції України про державну реєстрацію всіх зазначених рішень НКРЗІ,

зважаючи, що:

рішення НКРЗІ щодо затвердження розрахункових такс за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг так і інших тарифів, що зазначені у частині другій статті 66 Закону, розробляються, розглядаються, приймаються та оприлюднюються без урахування вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», але у повній відповідності до законодавства України про телекомунікації враховуючи відкриті обговорення за участю суб’єктів ринку телекомунікацій, представників громадськості, погодження в окремих випадках із спільним представницьким органом репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні та спільним представницьким органом сторони роботодавців на національному рівні,

з метою недопущення перешкоджання повноцінному здійсненню виключних повноважень НКРЗІ щодо державного регулювання у сфері телекомунікацій в частині максимального задоволення попиту споживачів на телекомунікаційні послуги, створення сприятливих організаційних та економічних умов для залучення інвестицій, збільшення обсягів послуг та підвищення їх якості, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Звернутися до:

Міністерства юстиції України із заявою про перегляд рішення про відмову у державній реєстрації Рішення НКРЗІ № 195 з поданням додаткових матеріалів, що обґрунтовують потребу в такому перегляді;

Кабінету Міністрів України, Міністерства цифрової трансформації України та Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України стосовно недопущення Міністерством юстиції України та Державною регуляторною службою України перешкоджання здійснення повноважень НКРЗІ щодо державного регулювання у сфері телекомунікацій;

Державної регуляторної служби України щодо необхідності врахування нею Закону та Положення про НКРЗІ під час розгляду звернень суб’єктів господарювання щодо рішень НКРЗІ з питань регулювання тарифів та надання роз’яснень стосовно відсутності необхідності погодження Рішення НКРЗІ № 195 із центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну регуляторну політику.

2. Департаменту правового забезпечення та Департаменту економічного аналізу забезпечити виконання пункту 1 цього рішення.

3. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет. 

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ