Рішення № 117 від 17.03.2020
Про скасування деяких рішень НКРЗІ щодо видачі ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» та видачу відповідних ліцензій на конкурсних або тендерних засадах

Відповідно до частини третьої статті 33 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», враховуючи вимоги статті 45 Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 16.02.2011 № 106 «Деякі питання ведення обліку податків, зборів, платежів та інших доходів бюджету», листи НКРЗІ від 15.01.2020 № 04-193/112, № 04-192/112, № 04-183/112, № 04-179/112, від 10.02.2020 № 04-690/112, № 04-667/112 та від 11.03.2020 № 01-1286/112, у зв’язку з ненаданням товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» (30109015, м. Одеса) документів, що підтверджують внесення плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1.  Скасувати:

1.1) пункти 1.3, 1.4, 1.5 рішення НКРЗІ від 14 січня 2020 року № 5 «Про ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України»;

1.2) пункт 2.2 рішення НКРЗІ від 14 січня 2020 року № 5 «Про ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України»;

1.3) пункт 2.9 рішення НКРЗІ від 7 лютого 2020 року № 48 «Про ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України (розгляд заяв ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл», ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ»)»;

1.4) пункт 2 рішення НКРЗІ від 7 лютого 2020 року № 49 «Про можливість дострокового впровадження нової радіотехнології ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ».

2.  Рекомендувати ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» з метою захисту законних прав споживачів телекомунікаційних послуг:

2.1) забезпечити вжиття вичерпних заходів передбачених законодавством, у тому числі статтею 35 Закону України «Про телекомунікації» та Правилами здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, затвердженими рішенням НКРЗІ від 19 листопада 2019 року № 541, зареєстрованими в Міністерстві юстиції України 28 грудня 2019 року за № 1309/34280,

2.2) розглянути можливість надання абонентам права отримання послуг рухомого (мобільного) зв’язку на території України, використовуючи мережу іншого оператора (роумінг-партнера), відповідно до Порядку надання послуги національного роумінгу, затвердженого рішенням НКРЗ від 25 серпня 2011 року № 429, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 13 вересня 2011 року за № 1077/19815;

2.3) розглянути можливість, за необхідності, в порядку встановленому статтею 39 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» звернутися до НКРЗІ із заявою на отримання ліцензії на додаткову смугу радіочастот 827,8…832 МГц/872,8…877 МГц, що відповідно до позиції 22.1 Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815 (із змінами), може використовуватися радіотехнологією «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT» та іншими радіотехнологіями;

2.4) для забезпечення безперервності надання телекомунікаційних послуг споживачам ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» в межах певних смуг радіочастот передбачити можливість використання конвергенції телекомунікаційних мереж фіксованого та рухомого (мобільного) зв’язку;

2.5) у разі прийняття оператором рішення про припинення в установленому порядку надання телекомунікаційних послуг у десятиденний строк з дня набрання чинності цим рішенням надати до НКРЗІ відповідний план заходів для належного реагування та прийняття необхідних заходів та рішень;

2.6) за результатами розгляду наданих рекомендацій та про прийняті ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» рішення поінформувати НКРЗІ.

3. Ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України (смуги радіочастот 791 - 801 МГц, 832 - 842 МГц) видати на конкурсних або тендерних засадах відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» та інших нормативно-правових актів.

4. Департаменту ліцензування не пізніше трьох робочих днів від дати прийняття цього рішення надіслати його копію заявнику.

5.  Департаменту забезпечення діяльності:

- надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі;
- оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

6.  Це рішення набирає чинності з 01 квітня 2020 року.

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ