Рішення № 80 від 21.02.2020
Про розгляд заяв суб’єктів господарювання щодо дострокового впровадження нової радіотехнології

Відповідно до статті 40 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815, постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України», Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 19.08.2005 № 53, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 20.10.2005 за № 1237/11517 (із змінами),

в рамках виконання Указу Президента України від 08.07.2019 № 497 «Про деякі заходи з покращення доступу до мобільного Інтернету» та Плану заходів щодо створення умов розвитку мобільного широкосмугового доступу, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 04.12.2019 № 1272-р,

враховуючи:

надання Антимонопольним комітетом України дозволу на узгоджені дії у вигляді перерозподілу радіочастотного ресурсу України в діапазонах радіочастот 800-900 МГц між приватним акціонерним товариством «Київстар», приватним акціонерним товариствам «ВФ Україна», товариством з обмеженою відповідальністю «лайфселл» і товариством з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» (рішення Антимонопольного комітету України від 14.01.2020 № 19-р «Про результати розгляду справи про узгоджені дії»);

постанови Кабінету Міністрів України від 24.01.2020 № 30 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 200» та від 05.02.2020 № 41 «Про внесення змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України»;

рішення НКРЗІ від 29.10.2019 № 510 «Про розгляд Спільного плану заходів щодо виконання пунктів 4 та 5 Заходів з покращення доступу до мобільного Інтернету, затверджених Указом Президента України від 8 липня 2019 року № 497/2019»;

рішення НКРЗІ від 21.01.2020 № 23 «Питання проведення дефрагментації радіочастотного спектру та впровадження новітніх радіотехнологій в діапазонах 700-900 МГц»;

рішення НКРЗІ від 07.02.2020 № 48 «Про ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України (розгляд заяв ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл», ТОВ «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ»)»,

розглянувши заяви ПрАТ «ВФ Україна», ПрАТ «Київстар», ТОВ «лайфселл» (вхідні НКРЗІ від 17.02.2020 № 10155 та № 10309; від 18.02.2020 № 10565 та № 10602; від 19.02.2020 № 10834) щодо дострокового впровадження нової радіотехнології, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1.1. Визначити можливим дострокове впровадження нової радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT» приватним акціонерним товариством «ВФ Україна» (14333937, м. Київ) за заявою № 4726/6 (вхідні НКРЗІ № 10155 від 17.02.2020 та № 10565 від 18.02.2020) та надати цьому товариству згоду на дострокову зміну радіотехнології «Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900» на радіотехнологію «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT» у смугах радіочастот 900,0…905,0/945,0…950,0 МГц, з 01 липня 2020 року.

1.2. Видати приватному акціонерному товариству «ВФ Україна» (14333937, м. Київ) за заявою № 4726/6 (вхідні НКРЗІ № 10155 від 17.02.2020 та № 10565 від 18.02.2020) ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України для дострокового впровадження нової радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT» з ініціативи ліцензіата (Висновок № 2-4943/4947 щодо можливості видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України від 20.02.2020), строком на 15 років.


з/п

Регіон користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц

Ширина смуги радіочастот, що використовується у регіоні, МГц

1

м. Київ

900,0…905,0/945,0…950,0

10,0

2

Київська область

900,0…905,0/945,0…950,0

10,0

3

Дніпропетровська область

900,0…905,0/945,0…950,0

10,0

4

Донецька область

900,0…905,0/945,0…950,0

10,0

5

Одеська область

900,0…905,0/945,0…950,0

10,0

6

Харківська область

900,0…905,0/945,0…950,0

10,0

7

Луганська область

900,0…905,0/945,0…950,0

10,0

8

Запорізька область

900,0…905,0/945,0…950,0

10,0

9

Львівська область

900,0…905,0/945,0…950,0

10,0

10

Полтавська область

900,0…905,0/945,0…950,0

10,0

11

Вінницька область

900,0…905,0/945,0…950,0

10,0

12

Житомирська область

900,0…905,0/945,0…950,0

10,0

13

Миколаївська область

900,0…905,0/945,0…950,0

10,0

14

Сумська область

900,0…905,0/945,0…950,0

10,0

15

Херсонська область

900,0…905,0/945,0…950,0

10,0

16

Хмельницька область

900,0…905,0/945,0…950,0

10,0

17

Волинська область

900,0…905,0/945,0…950,0

10,0

18

Закарпатська область

900,0…905,0/945,0…950,0

10,0

19

Івано-Франківська область

900,0…905,0/945,0…950,0

10,0

20

Кіровоградська область

900,0…905,0/945,0…950,0

10,0

21

Рівненська область

900,0…905,0/945,0…950,0

10,0

22

Тернопільська область

900,0…905,0/945,0…950,0

10,0

23

Черкаська область

900,0…905,0/945,0…950,0

10,0

24

Чернігівська область

900,0…905,0/945,0…950,0

10,0

25

Чернівецька область

900,0…905,0/945,0…950,0

10,0

Загальна ширина смуги радіочастот, МГц

250,0

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:

- початок користування – вересень 2020 року;
- повне освоєння – листопад 2024 року.

На бланку ліцензії зазначити:

Радіотехнологія (вид радіозв’язку): «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT», «Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900» відповідно до позицій 22.1, 20 Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815.

Дата видачі ліцензії у розумінні статті 254 Податкового кодексу України: 01.07.2020.

Термін дії ліценції: з 01.07.2020 до 01.07.2035.

Умови користування радіочастотним ресурсом України:

«Ліцензіат за цією ліцензією зобов’язаний:

1. Забезпечити можливість отримання послуг з використанням радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT» із дотриманням Показників якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку та їх граничних нормованих рівнів, затверджених центральним органом виконавчої влади у галузі зв’язку, та середньою швидкістю передавання даних не менше 2 Мбіт/с з початку дії ліцензії*:

1) протягом 24 місяців у кожному населеному пункті із населенням більше 2 000 осіб за умови, що сукупна кількість разом з іншими населеними пунктами складатиме не менше 90% населення України;
2) протягом 30 місяців на міжнародних автомобільних дорогах регіону, який передбачений у новій ліцензії;
3) протягом 48 місяців на національних автомобільних дорогах регіону, який передбачений у новій ліцензії.

*(крім територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та територій, на яких визначені обмеження для експлуатації РЕЗ. Вказане положення застосовується виключно до смуг радіочастот, щодо яких визначені відповідні обмеження, та не застосовується до смуг радіочастот, щодо яких ці обмеження не визначені. Після продовження (відновлення) здійснення своїх повноважень органами державної влади на згаданих територіях, перебіг строків, визначених у цьому пункті, починається з наступного дня після продовження (відновлення) повноважень органами державної влади на відповідних територіях).

Виконання зазначених вимог допускається із використанням інших смуг радіочастот, у разі наявності у оператора відповідних ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.

2. Щокварталу, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, повідомляти шляхом розміщення інформації на своєму веб-сайті споживачів та письмово НКРЗІ про виконання пункту 1 цих умов користування смугами радіочастот із зазначенням переліку населених пунктів та ділянок автомобільних доріг, на яких ліцензіат забезпечив можливість отримання таких послуг».

Повідомити заявника:

1. Про оплату за видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до абзацу п’ятого пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 14 Розмірів плати за видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

2. Розрахунки електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів (РЕЗ) та відповідні погодження проводитимуться на етапі здійснення частотних присвоєнь та видачі дозвільних документів, з урахуванням вимог, що зазначені у Плані використання радіочастотного ресурсу України (зокрема, РЕЗ радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок ІМТ» повинні забезпечувати мінімізацію інтермодуляційних завад і завад з блокування від радіотехнологій «Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800» і «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок ІМТ (LTE-850)». Додаткове ослаблення у приймальних трактах базових станцій ІМТ повинно бути не менше ніж 43 дБ у діапазоні частот 869-879,15 МГц).

1.3. Анулювати ліцензії на користування радіочастотним ресурсом № 10087 та № 10090, які видані приватному акціонерному товариству «ВФ Україна» (14333937, м. Київ) для цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900, за заявою ліцензіата про дострокове впровадження нової радіотехнології № 4726/6 (вхідні НКРЗІ № 10155 від 17.02.2020 та № 10565 від 18.02.2020), з 01.07.2020.

2.1. Визначити можливим дострокове впровадження нової радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT» приватним акціонерним товариством «Київстар» (21673832, м. Київ) за заявою № 4728/6 (вхідний НКРЗІ № 10309 від 17.02.2020) та надати цьому товариству згоду на дострокову зміну радіотехнології «Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900 та Е-GSM» на радіотехнологію «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT» у смугах радіочастот 888,8…895,0/933,8…940,0 МГц, з 01 липня 2020 року.

2.2. Видати приватному акціонерному товариству «Київстар» (21673832, м. Київ) за заявою № 4728/6 (вхідний НКРЗІ № 10309 від 17.02.2020) ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України для дострокового впровадження нової радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT» з ініціативи ліцензіата (Висновок № 2-4942 щодо можливості видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України від 20.02.2020), строком на 20 років.


з/п

Регіон користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц

Ширина смуги радіочастот, що використовується у регіоні, МГц

1

м. Київ

888,8…895,0/933,8…940,0

12,4

2

Київська область

888,8…895,0/933,8…940,0

12,4

3

Дніпропетровська область

888,8…895,0/933,8…940,0

12,4

4

Донецька область

888,8…895,0/933,8…940,0

12,4

5

Одеська область

888,8…895,0/933,8…940,0

12,4

6

Харківська область

888,8…895,0/933,8…940,0

12,4

7

Луганська область

888,8…895,0/933,8…940,0

12,4

8

Запорізька область

888,8…895,0/933,8…940,0

12,4

9

Львівська область

888,8…895,0/933,8…940,0

12,4

10

Полтавська область

888,8…895,0/933,8…940,0

12,4

11

Вінницька область

888,8…895,0/933,8…940,0

12,4

12

Житомирська область

888,8…895,0/933,8…940,0

12,4

13

Миколаївська область

888,8…895,0/933,8…940,0

12,4

14

Сумська область

888,8…895,0/933,8…940,0

12,4

15

Херсонська область

888,8…895,0/933,8…940,0

12,4

16

Хмельницька область

888,8…895,0/933,8…940,0

12,4

17

Волинська область

888,8…895,0/933,8…940,0

12,4

18

Закарпатська область

888,8…895,0/933,8…940,0

12,4

19

Івано-Франківська область

888,8…895,0/933,8…940,0

12,4

20

Кіровоградська область

888,8…895,0/933,8…940,0

12,4

21

Рівненська область

888,8…895,0/933,8…940,0

12,4

22

Тернопільська область

888,8…895,0/933,8…940,0

12,4

23

Черкаська область

888,8…895,0/933,8…940,0

12,4

24

Чернігівська область

888,8…895,0/933,8…940,0

12,4

25

Чернівецька область

888,8…895,0/933,8…940,0

12,4

Загальна ширина смуги радіочастот, МГц

310,0

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:

- початок користування – вересень 2020 року;
- повне освоєння – листопад 2024 року.

На бланку ліцензії зазначити:

Радіотехнологія (вид радіозв’язку): «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT», «Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900», «Цифровий стільниковий радіозв’язок Е-GSM» відповідно до позицій 22.1, 20, 19.1 Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815.

Дата видачі ліцензії у розумінні статті 254 Податкового кодексу України: 01.07.2020.

Термін дії ліцензії: з 01.07.2020 до 01.07.2040.

Умови користування радіочастотним ресурсом України:

«Ліцензіат за цією ліцензією зобов’язаний:

1. Забезпечити можливість отримання послуг з використанням радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT» із дотриманням Показників якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку та їх граничних нормованих рівнів, затверджених центральним органом виконавчої влади у галузі зв’язку, та середньою швидкістю передавання даних не менше 2 Мбіт/с з початку дії ліцензії*:

1) протягом 24 місяців у кожному населеному пункті із населенням більше 2 000 осіб за умови, що сукупна кількість разом з іншими населеними пунктами складатиме не менше 90% населення України;
2) протягом 30 місяців на міжнародних автомобільних дорогах регіону, який передбачений у новій ліцензії;
3) протягом 48 місяців на національних автомобільних дорогах регіону, який передбачений у новій ліцензії.

*(крім територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та територій, на яких визначені обмеження для експлуатації РЕЗ. Вказане положення застосовується виключно до смуг радіочастот, щодо яких визначені відповідні обмеження, та не застосовується до смуг радіочастот, щодо яких ці обмеження не визначені. Після продовження (відновлення) здійснення своїх повноважень органами державної влади на згаданих територіях, перебіг строків, визначених у цьому пункті, починається з наступного дня після продовження (відновлення) повноважень органами державної влади на відповідних територіях).

Виконання зазначених вимог допускається із використанням інших смуг радіочастот, у разі наявності у оператора відповідних ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.

2. Щокварталу, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, повідомляти шляхом розміщення інформації на своєму веб-сайті споживачів та письмово НКРЗІ про виконання пункту 1 цих умов користування смугами радіочастот із зазначенням переліку населених пунктів та ділянок автомобільних доріг, на яких ліцензіат забезпечив можливість отримання таких послуг».

Повідомити заявника:

1. Про оплату за видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до абзацу п’ятого пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пунктів 13 та 14 Розмірів плати за видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

2. Розрахунки електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів (РЕЗ) та відповідні погодження проводитимуться на етапі здійснення частотних присвоєнь та видачі дозвільних документів, з урахуванням вимог, що зазначені у Плані використання радіочастотного ресурсу України (зокрема, РЕЗ радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок ІМТ» і РЕЗ радіотехнології «Цифровий стільниковий радіозв’язок Е-GSM» повинні забезпечувати мінімізацію інтермодуляційних завад і завад з блокування від радіотехнологій «Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800» і «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок ІМТ (LTE-850)». Додаткове ослаблення у приймальних трактах базових станцій Е-GSM та /або ІМТ повинно бути не менше ніж 43 дБ у діапазоні частот 869-879,15 МГц).

2.3. Анулювати ліцензії на користування радіочастотним ресурсом № 10121, № 10124 та № 10125, які видані приватному акціонерному товариству «Київстар» (21673832, м. Київ) для цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900 та Е-GSM, за заявою ліцензіата про дострокове впровадження нової радіотехнології № 4728/6 (вхідний НКРЗІ № 10309 від 17.02.2020), з 01.07.2020.

3.1. Визначити можливим дострокове впровадження нової радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT» товариством з обмеженою відповідальністю «лайфселл» (22859846, м. Київ) за заявою № 4730/6 (вхідні НКРЗІ № 10602 від 18.02.2020 та № 10834 від 19.02.2020) та надати цьому товариству згоду на дострокову зміну радіотехнології «Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900» на радіотехнологію «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT» у смугах радіочастот 895,0…900,0/940,0…945,0 МГц, з 01 липня 2020 року.

3.2. Видати товариству з обмеженою відповідальністю «лайфселл» (22859846, м. Київ) за заявою № 4730/6 (вхідний НКРЗІ № 10602 від 18.02.2020 та № 10834 від 19.02.2020) ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України для дострокового впровадження нової радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT» з ініціативи ліцензіата (Висновок № 2-4946/4950 щодо можливості видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України від 20.02.2020), строком на 5 років.


з/п

Регіон користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц

Ширина смуги радіочастот, що використовується у регіоні, МГц

1

м. Київ

895,0…900,0/940,0…945,0

10,0

2

Київська область

895,0…900,0/940,0…945,0

10,0

3

Дніпропетровська область

895,0…900,0/940,0…945,0

10,0

4

Донецька область

895,0…900,0/940,0…945,0

10,0

5

Одеська область

895,0…900,0/940,0…945,0

10,0

6

Харківська область

895,0…900,0/940,0…945,0

10,0

7

Луганська область

895,0…900,0/940,0…945,0

10,0

8

Запорізька область

895,0…900,0/940,0…945,0

10,0

9

Львівська область

895,0…900,0/940,0…945,0

10,0

10

Полтавська область

895,0…900,0/940,0…945,0

10,0

11

Вінницька область

895,0…900,0/940,0…945,0

10,0

12

Житомирська область

895,0…900,0/940,0…945,0

10,0

13

Миколаївська область

895,0…900,0/940,0…945,0

10,0

14

Сумська область

895,0…900,0/940,0…945,0

10,0

15

Херсонська область

895,0…900,0/940,0…945,0

10,0

16

Хмельницька область

895,0…900,0/940,0…945,0

10,0

17

Волинська область

895,0…900,0/940,0…945,0

10,0

18

Закарпатська область

895,0…900,0/940,0…945,0

10,0

19

Івано-Франківська область

895,0…900,0/940,0…945,0

10,0

20

Кіровоградська область

895,0…900,0/940,0…945,0

10,0

21

Рівненська область

895,0…900,0/940,0…945,0

10,0

22

Тернопільська область

895,0…900,0/940,0…945,0

10,0

23

Черкаська область

895,0…900,0/940,0…945,0

10,0

24

Чернігівська область

895,0…900,0/940,0…945,0

10,0

25

Чернівецька область

895,0…900,0/940,0…945,0

10,0

Загальна ширина смуги радіочастот, МГц

250,0

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:

- початок користування – вересень 2020 року;
- повне освоєння – листопад 2024 року.

На бланку ліцензії зазначити:

Радіотехнологія (вид радіозв’язку): «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT», «Цифровий стільниковий радіозв’язок GSM-900» відповідно до позицій 22.1, 20 Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815.

Дата видачі ліцензії у розумінні статті 254 Податкового кодексу України: 01.07.2020.

Термін дії ліценції: з 01.07.2020 до 01.07.2025.

Умови користування радіочастотним ресурсом України:

«Ліцензіат за цією ліцензією зобов’язаний:

1. Забезпечити можливість отримання послуг з використанням радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT» із дотриманням Показників якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку та їх граничних нормованих рівнів, затверджених центральним органом виконавчої влади у галузі зв’язку, та середньою швидкістю передавання даних не менше 2 Мбіт/с з початку дії ліцензії*:

1) протягом 24 місяців у кожному населеному пункті із населенням більше 2 000 осіб за умови, що сукупна кількість разом з іншими населеними пунктами складатиме не менше 90% населення України;
2) протягом 30 місяців на міжнародних автомобільних дорогах регіону, який передбачений у новій ліцензії;
3) протягом 48 місяців на національних автомобільних дорогах регіону, який передбачений у новій ліцензії.

*(крім територій, на яких органи державної влади тимчасово не здійснюють свої повноваження, та територій, на яких визначені обмеження для експлуатації РЕЗ. Вказане положення застосовується виключно до смуг радіочастот, щодо яких визначені відповідні обмеження, та не застосовується до смуг радіочастот, щодо яких ці обмеження не визначені. Після продовження (відновлення) здійснення своїх повноважень органами державної влади на згаданих територіях, перебіг строків, визначених у цьому пункті, починається з наступного дня після продовження (відновлення) повноважень органами державної влади на відповідних територіях).

Виконання зазначених вимог допускається із використанням інших смуг радіочастот, у разі наявності у оператора відповідних ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.

2. Щокварталу, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним кварталом, повідомляти шляхом розміщення інформації на своєму веб-сайті споживачів та письмово НКРЗІ про виконання пункту 1 цих умов користування смугами радіочастот із зазначенням переліку населених пунктів та ділянок автомобільних доріг, на яких ліцензіат забезпечив можливість отримання таких послуг».

Повідомити заявника:

1. Про оплату за видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до абзацу п’ятого пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 14 Розмірів плати за видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

2. Розрахунки електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів (РЕЗ) та відповідні погодження проводитимуться на етапі здійснення частотних присвоєнь та видачі дозвільних документів, з урахуванням вимог, що зазначені у Плані використання радіочастотного ресурсу України (зокрема, РЕЗ радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок ІМТ» повинні забезпечувати мінімізацію інтермодуляційних завад і завад з блокування від радіотехнологій «Цифровий стільниковий радіозв’язок CDMA-800» і «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок ІМТ (LTE-850)». Додаткове ослаблення у приймальних трактах базових станцій ІМТ повинно бути не менше ніж 43 дБ у діапазоні частот 869-879,15 МГц).

3.3. Анулювати ліцензії на користування радіочастотним ресурсом № 10097 та № 10099, які видані товариству з обмеженою відповідальністю «лайфселл» (22859846, м. Київ) для цифрового стільникового радіозв’язку GSM-900, за заявою ліцензіата про дострокове впровадження нової радіотехнології № 4730/6 (вхідний НКРЗІ № 10602 від 18.02.2020 та № 10834 від 19.02.2020), з 01.07.2020.

4. Департаменту ліцензування в установленому порядку:

- внести зміни до Реєстру виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом відповідно до цього рішення;
- надіслати (видати) заявникам копію цього рішення не пізніше трьох робочих днів від дати його прийняття, повідомити про розмір плати за видачу ліцензії, порядок її оплати та отримання.

5. УДЦР у семиденний строк в установленому порядку подати необхідні матеріали для прийняття НКРЗІ рішення про анулювання дозволів на експлуатацію згідно з пунктом 1 частини другої та частиною четвертою статті 45 Закону України «Про радіочастотний ресурс України».

6. Департаменту забезпечення діяльності:

- надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі;
- оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені. 

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ