Рішення № 17 від 14.01.2020
Про анулювання дозволів на експлуатацію РЕЗ, виданих ТОВ «ЗЕУС АІР»

Відповідно до пункту 1 частини другої статті 45 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Анулювати видані товариству з обмеженою відповідальністю «ЗЕУС АІР» (38955267, Полтавська область, м. Кременчук) дозволи на експлуатацію РЕЗ згідно з додатком у зв’язку з анулюванням ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України від 07.07.2016 № 8471 та від 18.12.2018 № 9768.

2. Це рішення підлягає виконанню одночасно з виконанням рішення НКРЗІ від 24.12.2019 № 643 на підставі частини шостої статті 38 Закону України «Про радіочастотний ресурс України».

3. Департаменту державного нагляду у встановленому порядку вручити або надіслати товариству з обмеженою відповідальністю «ЗЕУС АІР» примірник № 2 цього рішення.

4. Департаменту забезпечення діяльності:

- надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі;
- оприлюднити це рішення шляхом його опублікування в офіційному друкованому бюлетені та у десятиденний термін після набрання ним чинності – шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет. 

В.о. Голови НКРЗІ

Володимир ГРЕСЬКО