Рішення № 11 від 14.01.2020
Про результати аналізу ринку послуг транзиту трафіку у фіксованій телефонній мережі загального користування

Відповідно до пункту 10-1 частини першої статті 18 Закону України «Про телекомунікації» і Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 11.12.2018 № 640, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 17.01.2019 за № 54/33025, та враховуючи результати аналізу ринку послуг транзиту трафіку у фіксованій телефонній мережі загального користування (додаток до цього рішення), проведеного згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 24.09.2019 № 437 «Про проведення аналізу ринку послуг транзиту трафіку у фіксованій телефонній мережі загального користування», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Визначити публічне акціонерне товариство «Укртелеком» оператором телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринку послуг транзиту трафіку у фіксованій телефонній мережі загального користування.

2. Встановити, що на публічне акціонерне товариство «Укртелеком», як на оператора телекомунікацій з істотною ринковою перевагою, накладаються зобов’язання, передбачені Законом України «Про телекомунікації» для операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою з дня набрання чинності цим рішенням.

3. Визнати таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 01.03.2016 № 111 «Про результати аналізу ринку послуг транзиту трафіка на мережах фіксованого та рухомого (мобільного) телефонного зв’язку і накладення на операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою регуляторних зобов’язань».

4. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

5. Рішення набирає чинності з дня його опублікування на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет. 

В.о. Голови НКРЗІ

Володимир ГРЕСЬКО