ЗАГАЛЬНА АВТОРИЗАЦІЯ


Про перелік видів діяльності у сфері телекомунікацій, що підлягають ліцензуванню

Враховуючи численні звернення суб’єктів ринку телекомунікацій щодо надання роз’яснень окремих положень Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян» від 16 січня 2014 р. № 721-VII, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, повідомляє таке.

Відповідно до підпункту 4 пункту 13 Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян» від 16 січня 2014 р. № 721-VII частину сьому статті 42 Закону України "Про телекомунікації" (перелік видів діяльності у сфері телекомунікацій, що підлягають ліцензуванню) було доповнено пунктом 5, згідно з яким ліцензуванню з 1 травня 2014 року підлягав такий вид діяльності у сфері телекомунікацій як надання послуг доступу до мережі Інтернет.

Водночас, відповідно до Закону України «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких законів України» від 28 січня 2014 р. № 732-VII, який набрав чинності 02 лютого 2014 року, визнано таким, що втратив чинність Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про судоустрій і статус суддів» та процесуальних законів щодо додаткових заходів захисту безпеки громадян» від 16 січня 2014 р. № 721-VII.

Таким чином, з 02 лютого 2014 року Закон України "Про телекомунікації" діє в редакції, яка була чинною станом на 21 січня 2014 року. Вказане підтверджено офіційною позицією Міністерства юстиції України, яка розміщена на офіційному веб-сайті цього Міністерства.

Враховуючи вищенаведене, зазначаємо, що частиною сьомою статті 42 Закону України «Про телекомунікації» визначений вичерпний перелік видів діяльності у сфері телекомунікацій, що підлягають ліцензуванню. Оскільки вид діяльності з надання послуг доступу до мережі Інтернет не входить до вказаного переліку, необхідність отримання ліцензії на вказаний вид діяльності відсутня.

Для здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг доступу до Інтернету слід керуватися листом-роз’ясненням для операторів, провайдерів телекомунікацій, який розміщено на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

 

Загальне роз’яснення для операторів телекомунікацій щодо можливості застосування процедури продовження терміну дії ліцензії тільки до тих видів діяльності, які ліцензуються відповідно до Закону України "Про телекомунікації"

На виконання рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації (далі - НКРЗІ) від 05.11.2013 № 710 надаємо наступні роз’яснення для операторів телекомунікацій щодо можливості застосування процедури продовження терміну дії ліцензії тільки до тих видів діяльності, які ліцензуються відповідно до Закону.

Відповідно до частини сьомої статті 42 Закону України «Про телекомунікації» (далі - Закон) ліцензуванню підлягають такі види діяльності у сфері телекомунікацій:

1) надання послуг фіксованого телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку:
місцевого;
міжміського;
міжнародного;

2) надання послуг фіксованого телефонного зв`язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування і надання в користування каналів електрозв`язку:
місцевого;
міжміського;
міжнародного;

3) надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку;

4) надання послуг з технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж, мереж ефірного теле- і радіомовлення, проводового радіомовлення та телемереж.

Зазначений перелік є виключним.

Процедура продовження строку дії ліцензії визначена статтею 49 Закону.

Частиною восьмою статті 49 Закону встановлено, що процедура продовження терміну дії ліцензії застосовується тільки до тих видів діяльності, які ліцензуються відповідно до цього Закону.
З огляду на зазначене, та враховуючи положення частини другої статті 19 Конституції України, згідно з яким органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов’язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та спосіб, що передбачені Конституцією та законами України, НКРЗІ наділена повноваженнями застосувати процедуру продовження строку дії ліцензій, тільки до тих видів діяльності, які ліцензуються відповідно до Закону

Враховуючи вищенаведене, рекомендуємо операторам телекомунікацій, які мають намір здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, після закінчення строку дії відповідної ліцензії, вид діяльності в якій не відповідає тим, що ліцензуються відповідно до Закону, звертатись до НКРЗІ у порядку, встановленому статтею 45 Закону, із заявою про видачу ліцензії на здійснення видів діяльності у сфері телекомунікацій, що визначені частиною сьомою статті 42 цього Закону.

Департамент ліцензування
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації

Департамент забезпечує реалізацію державної політики щодо ліцензування користування радіочастотним ресурсом України та ліцензування певних видів господарської діяльності, ефективного використання радіочастотного ресурсу в галузі зв`язку, збільшення обсягів телекомунікаційних послуг, забезпечення рівних умов отримання необхідного ресурсу на прозорих та недискримінаційних засадах у межах своїх повноважень.

Департамент аналізує та узагальнює практику застосування законодавства з питань, що належать до його компетенції, розробляє пропозиції щодо вдосконалення цього законодавства та у встановленому порядку вносить їх на розгляд Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації.

До складу Департаменту входить чотири відділи:

  • відділ ліцензування видів діяльності, телефон: /044/ 202-00-30
  • відділ ліцензування РЧР, телефон /044/ 202-00-40
  • відділ радіотехнологій, телефон: /044/ 202-00-50
  • відділ аналізу використання РЧР, телефон: /044/ 202-00-63