Рішення № 638 від 24.12.2019
Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 07.03.2017 № 120

Відповідно законів України «Про адміністративні послуги», «Про телекомунікації», із змінами та доповненнями внесеними Законом України від 18.09.2019 № 102-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню» та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Унести до рішення НКРЗІ від 07.03.2017 № 120 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг, що надаються НКРЗІ» такі зміни:

1)  у пункті 1:

підпункти 10-14 та 26-30 виключити;

підпункти 8, 9 та 24, 25 викласти в такій редакції:

«8) інформаційну картку адміністративної послуги з внесення відомостей про суб’єкта господарювання поданих у Повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (додаток 8);

9) інформаційну картку адміністративної послуги з виправлення виявленої суб’єктом господарювання помилки у поданому Повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та відомостях про суб’єкта господарювання у реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій (додаток 9);

24) технологічну картку адміністративної послуги з внесення відомостей про суб’єкта господарювання поданих у Повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій до реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (додаток 24);

25) технологічну картку адміністративної послуги з виправлення виявленої суб’єктом господарювання помилки у поданому Повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та відомостях про суб’єкта господарювання у реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій (додаток 25)»;

доповнити підпунктами 33-38 в такій редакції:

«33) інформаційну картку адміністративної послуги зі зміни відомостей, зазначених у поданому Повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та відомостях про суб’єкта господарювання у реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій (додаток 33);

34)  інформаційну картку адміністративної послуги з виключення суб’єкта господарювання з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (додаток 34);

35)  інформаційну картку адміністративної послуги з надання (надсилання) витягу з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (додаток 35);

36) технологічну картку адміністративної послуги зі зміни відомостей, зазначених у поданому Повідомленні про початок здійснення діяльності у сфері телекомунікацій та відомостях про суб’єкта господарювання у реєстрі операторів, провайдерів телекомунікацій (додаток 36);

37) технологічну картку адміністративної послуги з виключення суб’єкта господарювання з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (додаток 37);

38) технологічну картку адміністративної послуги з надання (надсилання) витягу з реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій (додаток 38).»;

2) додатки 10-14 та 26-30 до рішення виключити;

3) додатки 8, 9 та 24, 25 до рішення викласти у новій редакції, згідно з додатком 1 до цього рішення;

4) доповнити рішення додатками 33-38, згідно з додатком 2 до цього рішення.

2. Департаменту ліцензування розмістити оновлені інформаційні картки адміністративних послуг, затверджені рішенням НКРЗІ від 07.03.2017 № 120 (зі змінами), у місцях здійснення прийому суб’єктів звернень.

3. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

4. Це рішення набирає чинності одночасно з набранням чинності Законом України від 18.09.2019 № 102-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню».

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ