Рішення № 455 від 01.10.2019
Про результати аналізу ринку послуг термінації голосового трафіку на телефонних мережах рухомого (мобільного) зв’язку телекомунікаційної мережі загального користування

Відповідно до пункту 10-1 частини першої статті 18 Закону України «Про телекомунікації», Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 11.12.2018 № 640 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.01.2019 за № 54/33025, а також, враховуючи результати аналізу ринку послуг термінації голосового трафіку на телефонних мережах рухомого (мобільного) зв’язку телекомунікаційної мережі загального користування, у тому числі висновки про стан економічної конкуренції на цьому ринку (додаток до цього рішення), проведеного згідно з рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 11.06.2019 № 278 «Про проведення аналізу ринків», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Встановити, що на операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринку послуг термінації голосового трафіку на телефонних мережах рухомого (мобільного) зв’язку телекомунікаційної мережі загального користування, вказаних у додатку до цього рішення, накладаються з 01.01.2020 зобов’язання, передбачені Законом України «Про телекомунікації» для операторів з істотною ринковою перевагою.

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення НКРЗІ від 24.10.2017 № 549 «Про результати аналізу ринків послуг термінації трафіка на мережах фіксованого та рухомого (мобільного) зв’язку».

3. Департаменту економічного аналізу забезпечити направлення в установленому порядку цього рішення на погодження до Антимонопольного комітету України.

4. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2020.

В.о. Голови НКРЗІ

Олександр БІСЮК