Рішення № 417 від 17.09.2019
Про ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» щодо користування радіочастотним ресурсом України Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Видати ліцензії суб’єктам господарювання на додаткову смугу радіочастот:

1.1. Приватному підприємству «НЕМІ» (40223740, смт Бородянка Київської області), за заявою № 4472/5 (вхідний НКРЗІ № 22925 від 20.08.2019), ліцензію на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів), (Висновок № 1-4766 щодо можливості видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України від 29.08.2019), строком на 5 років.

Регіон користування радіочастотним ресурсом: Київська область.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 2422,0…2462,0.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 40,0.

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:

- початок користування – квітень 2020 року;
- повне освоєння – червень 2020 року.

Повідомити заявника:

1. Про оплату за видачу ліцензії на додаткову смугу радіочастот відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 5 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

2. Про те, що з метою послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу необхідно використовувати радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу. Можлива ширина каналу тільки 20 МГц.

3. Про те, що власники мережі ззовні приміщень повинні застосовувати установлений формат ідентифікатора радіомережі SSID (Sevice Set Identifier): для операторів телекомунікації: «L_xxxx*», де xxxx – номер ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України Л03; * – будь-які інші цифри або літери.

4. Про те, що РЕЗ повинні мати ненаправлені інтегровані (конструктивні) антени з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі та обмеженням максимальної сумарної еквівалентної ізотропної випромінюваної потужності до 100 мВт. До 1 січня 2027 р. при побудові мереж RLAN поза межами приміщень висота встановлення антен РЕЗ мережі не повинна перевищувати 6 метрів над рівнем землі. Поза межами приміщень та для забезпечення доступу до Інтернету в громадських місцях та на транспорті загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний, а також міський електротранспорт, у тому числі метрополітен) організація мережі RLAN виключно за схемою «точка-багатоточка» (згідно Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815 із змінами та доповненнями).

1.2. Приватному акціонерному товариству «ДАТАГРУП» (31720260, м. Київ), за заявою № 4471/5 (вхідний НКРЗІ № 22911 від 19.08.2019), ліцензію на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів), (Висновок № 1-4765 щодо можливості видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України від 29.08.2019), строком на 5 років.

Регіон користування радіочастотним ресурсом: Сумська область.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 5690,0…5710,0.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 20,0.

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:

- початок користування – квітень 2020 року;
- повне освоєння – червень 2020 року.

Повідомити заявника:

1. Про оплату за видачу ліцензії на додаткову смугу радіочастот відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 5 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

2. Про те, що максимальний розрахунковий радіус зони обслуговування базової станції мережі при визначенні умов ЕМС–2 км.

2. Переоформити ліцензію на користування радіочастотним ресурсом та визнати недійсною ліцензію, що переоформлюється:

Приватному акціонерному товариству «ДАТАГРУП» (31720260, м. Київ), за заявою № 4488/2 (вхідний НКРЗІ № 23585 від 12.09.2019), ліцензію № 5967 від 18.03.2010 на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів), у зв’язку зі зменшенням смуги радіочастот, терміном дії до 30.12.2019.

Регіони користування
радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц

м. Київ

1430,5…1448,5;
1479,5…1491,665

30,165

Київська область

1430,5-1448,5;
1479,5-1491,665

30,165

Дніпропетровська область

1430,5…1442,665;
1479,5…1491,665

24,33

Донецька область

1430,5…1442,665;
1479,5…1491,665

24,33

Одеська область

1430,5…1441,665;
1479,5…1491,665

23,33

Харківська область

1430,5…1448,5;
1479,5…1490,665

29,165

Запорізька область

1430,5…1441,665;
1479,5…1491,665

23,33

Львівська область

1430,5…1442,665;
1479,5…1491,665

24,33

Автономна Республіка Крим

1431,335…1432,665;
1433,335…1438,665;
1439,335…1442,665;
1480,335…1481,665;
1482,335…1487,665;
1488,335…1491,665

19,98

Загальна ширина смуги, МГц

229,125

На бланку ліцензії зазначити: «Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України № 5967 від 18.03.2010, яка видана Національною комісією з питань регулювання зв’язку України приватному акціонерному товариству «ДАТАГРУП», вважати недійсною у зв’язку з її переоформленням.»

Повідомити заявника про оплату за переоформлення ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України».

3. Продовжити термін дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України:

3.1. Приватному акціонерному товариству «ДАТАГРУП» (31720260, м. Київ), за заявою № 4477/4 (вхідні НКРЗІ № 23208 від 29.08.2019 та № 23586 від 12.09.2019), термін дії ліцензії № 5967 від 18.03.2010 на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів), з 30.12.2019 по 29.12.2024, що переоформлена пунктом 2 цього рішення НКРЗІ від 17.09.2019.

Регіони користування
радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц

м. Київ

1430,5…1448,5;
1479,5…1491,665

30,165

Київська область

1430,5-1448,5;
1479,5-1491,665

30,165

Дніпропетровська область

1430,5…1442,665;
1479,5…1491,665

24,33

Донецька область

1430,5…1442,665;
1479,5…1491,665

24,33

Одеська область

1430,5…1441,665;
1479,5…1491,665

23,33

Харківська область

1430,5…1448,5;
1479,5…1490,665

29,165

Запорізька область

1430,5…1441,665;
1479,5…1491,665

23,33

Львівська область

1430,5…1442,665;
1479,5…1491,665

24,33

Автономна Республіка Крим

1431,335…1432,665;
1433,335…1438,665;
1439,335…1442,665;
1480,335…1481,665;
1482,335…1487,665;
1488,335…1491,665

19,98

Загальна ширина смуги, МГц

229,125

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до ліцензії № 5161 від 28.08.2006:

- початок користування – жовтень 2006 року,
- повне освоєння – жовтень 2006 року.

Повідомити заявника про оплату за продовження терміну дії ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 5 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

3.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕРЕКОМ» (35073780, м. Харків), за заявою № 4483/4 (вхідний НКРЗІ № 23295 від 02.09.2019), термін дії ліцензії № 7981 від 19.03.2015 на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації) з 19.03.2020 по 18.03.2025.

Регіон користування радіочастотним ресурсом: Харківська область.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 5290,0…5310,0.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 40,0.

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до ліцензії № 7981 від 19.03.2015:

- початок користування – вересень 2015 року;
- повне освоєння – листопад 2015 року.

На бланку ліцензії зазначити: «Продовжено термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України № 7981 від 19.03.2015».

Повідомити заявника:

1. Про оплату за продовження терміну дії ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200
«Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 16 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

2. Про те, що максимальний розрахунковий радіус зони обслуговування базової станції мережі при визначенні умов ЕМС–2 км. Максимальна середня щільність еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності не повинна перевищувати 50 мВт/1МГц.

4. Внести зміни до Реєстру виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом відповідно до цього рішення.

5. Департаменту ліцензування не пізніше трьох робочих днів від дати прийняття рішення:

- надіслати (видати) заявникам копію рішення про видачу ліцензій на додаткову смугу радіочастот та повідомити про розмір плати за видачу ліцензії на додаткову смугу радіочастот відповідно до цього рішення, порядок її оплати та отримання;
- надіслати (видати) заявнику копію рішення про переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України та повідомити про розмір плати за переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до цього рішення, порядок її оплати та отримання;
- надіслати (видати) заявникам копію рішення про продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та повідомити про розмір плати за продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до цього рішення, порядок її оплати та отримання.

6. Департаменту забезпечення діяльності:

- надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі;
- оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ