Рішення № 413 від 10.09.2019
Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік

Відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», підпункту 2.1.4 пункту 2.1 Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого рішенням НКРЗІ 21.10.2014 № 720, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 11.12.2018 № 642 (із змінами), такі зміни:

1.1) у пунктах 2 та 3 розділу «Проекти законів та інших регуляторних актів державних органів» у графі «Строки підготовки» цифри «І-ІІI» замінити цифрами «І-ІV»;
1.2) у розділі «Проекти регуляторних актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації»:
1.2.1) у пунктах 2, 12 та 14 у графі «Строки підготовки» цифри «І-ІІI» замінити цифрами «І-ІV»;
1.2.2) пункт 9 викласти у новій редакції згідно з додатком.

2. Департаменту забезпечення діяльності розмістити на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет оновлений План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2019 рік, затверджений рішенням НКРЗІ від 11.12.2018 № 642 (із змінами), оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ