Рішення № 409 від 10.09.2019
Про ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» щодо користування радіочастотним ресурсом України Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Видати ліцензію суб’єкту господарювання на користування радіочастотним ресурсом України:

Товариству з обмеженою відповідальністю «ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНА КОМПАНІЯ СТАРНЕТ» (39878262, м. Харків), за заявою № 4473/1 (вхідний НКРЗІ № 22973 від 20.08.2019), ліцензію на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів), (Висновок № 1-4767 щодо можливості видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України від 29.08.2019), строком на 5 років.

Регіон користування радіочастотним ресурсом: Харківська область.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 5670,0…5710,0.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 40,0.

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:

- початок користування – квітень 2020 року;
- повне освоєння – червень 2020 року.

Повідомити заявника:

1. Про оплату за видачу ліцензії відповідно до пункту 5 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200.

2. Про те, що для РЕЗ, що запланований для встановлення за адресою: Харківська обл., м. Ізюм, вул. Крута, 56 умови ЕМС з РЕЗ інших користувачів не виконуються.

3. Про те, що максимальний розрахунковий радіус зони обслуговування базової станції мережі при визначенні умов ЕМС–2 км.

2. Видати ліцензію суб’єкту господарювання на додаткову смугу радіочастот:

Фізичній особі-підприємцю Чабанову Андрію Олександровичу (2734405616, м. Снігурівка Миколаївської області), за заявою № 4468/5 (вхідний НКРЗІ № 22835 від 15.08.2019), ліцензію на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів), (Висновок № 1-4762 щодо можливості видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України від 29.08.2019), строком на 5 років.

Регіон користування радіочастотним ресурсом: Миколаївська область.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 2422,0…2462,0.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 40,0.

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:

- початок користування – квітень 2020 року;
- повне освоєння – червень 2020 року.

Повідомити заявника:

1. Про оплату за видачу ліцензії на додаткову смугу радіочастот відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 5 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

2. Про те, що з метою послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу необхідно використовувати радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу. Можлива ширина каналу тільки 20 МГц.

3. Про те, що власники мережі ззовні приміщень повинні застосовувати установлений формат ідентифікатора радіомережі SSID (Sevice Set Identifier): для операторів телекомунікації: «L_xxxx*», де xxxx – номер ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України Л03; * – будь-які інші цифри або літери.

4. Про те, що РЕЗ повинні мати ненаправлені інтегровані (конструктивні) антени з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі та обмеженням максимальної сумарної еквівалентної ізотропної випромінюваної потужності до 100 мВт. До 1 січня 2027 р. при побудові мереж RLAN поза межами приміщень висота встановлення антен РЕЗ мережі не повинна перевищувати 6 метрів над рівнем землі. Поза межами приміщень та для забезпечення доступу до Інтернету в громадських місцях та на транспорті загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний, а також міський електротранспорт, у тому числі метрополітен) організація мережі RLAN виключно за схемою «точка-багатоточка» (згідно Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815 із змінами та доповненнями).

3. Переоформити ліцензію на користування радіочастотним ресурсом та визнати недійсною ліцензію, що переоформлюється:

Товариству з обмеженою відповідальністю «ЄВРОЛАЙН - УКРАЇНА» (34879240, м. Тараща Київської області), за заявою № 4460/2 (вхідний НКРЗІ № 22772 від 13.08.2019), ліцензію № 7951 від 25.02.2015 для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів), у зв’язку зі зменшенням смуги радіочастот, терміном дії по 24.02.2020.

Регіон користування радіочастотним ресурсом: Київська область.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 2402,0…2422,0; 2462,0…2482,0.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 40,0.

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до ліцензії № 7951 від 25.02.2015:

- початок користування – жовтень 2015 року,
- повне освоєння – грудень 2015 року.

На бланку ліцензії зазначити: «Ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України № 7951 від 25.02.2015, яка видана Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації товариству з обмеженою відповідальністю «ЄВРОЛАЙН - УКРАЇНА», вважати недійсною у зв’язку з її переоформленням.»

Повідомити заявника про оплату за переоформлення ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України».

4. Продовжити термін дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України:

4.1. Приватному акціонерному товариству «ДАТАГРУП» (31720260, м. Київ), за заявою № 4474/4 (вхідний НКРЗІ № 23026 від 21.08.2019), термін дії ліцензії № 5958 від 10.03.2010 на користування радіочастотним ресурсом для цифрової безпроводової телефонії (радіозв’язку у системі з фіксованим абонентським радіодоступом стандарту DECT), з 28.12.2019 по 27.12.2024.

Регіони користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц

м. Київ

1880,0…1900,0

20,0

Вінницька область

1880,0…1900,0

20,0

Волинська область

1880,0…1900,0

20,0

Донецька область

1880,0…1900,0

20,0

Житомирська область

1880,0…1900,0

20,0

Запорізька область

1880,0…1900,0

20,0

Івано-Франківська область

1880,0…1900,0

20,0

Київська область

1880,0…1900,0

20,0

Миколаївська область

1880,0…1900,0

20,0

Рівненська область

1880,0…1900,0

20,0

Сумська область

1880,0…1900,0

20,0

Харківська область

1880,0…1900,0

20,0

Херсонська область

1880,0…1900,0

20,0

Черкаська область

1880,0…1900,0

20,0

м. Севастополь

1880,0…1900,0

20,0

Загальна ширина смуги, МГц

300,0

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до ліцензії № 4985 від 21.02.2006:

- початок користування – квітень 2006 року,
- повне освоєння – грудень 2006 року.

На бланку ліцензії зазначити: «Продовжено термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України № 5958 від 10.03.2010».

Повідомити заявника про оплату за продовження терміну дії ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 6 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

4.2. Приватному акціонерному товариству «Київстар» (21673832, м. Київ), за заявою № 4475/4 (вхідний НКРЗІ № 23059 від 22.08.2019), термін дії ліцензії № 9894 від 04.06.2019 на користування радіочастотним ресурсом для радіорелейного зв’язку (радіорелейного зв’язку фіксованої радіослужби), з 30.12.2019 по 29.08.2034.

Регіони користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц

Ширина смуги радіочастот, що використовується
в регіоні, МГц

Київська область

7152,50...7166,50; 7313,50...7327,50

14,0 × 2 = 28,0

Черкаська область

7152,50...7166,50; 7313,50...7327,50

14,0 × 2 = 28,0

22260,00...22288,00;
23268,00...23296,00

28,0 × 2 = 56,0

Донецька область

7926,00...7933,00; 7947,00...7954,00

7,0 × 2 = 14,0

8237,32...8244,32; 8258,32...8265,32

7,0 × 2 = 14,0

Чернігівська область

7124,50...7152,50; 7285,50...7313,50

28,0 × 2 = 56,0

Луганська область

7933,00...7936,50; 7943,50...7947,00

3,5 × 2 = 7,0

8244,32...8247,82; 8254,82...8258,32

3,5 × 2 = 7,0

Загальна ширина смуги, МГц

210,0

На бланку ліцензії зазначити: «Продовжено термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України № 9894 від 04.06.2019».

Повідомити заявника про оплату за продовження терміну дії ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 1 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

5. Відповідно до частини третьої статті 33 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» скасувати пункти 3.5 та 3.6 рішення НКРЗІ від 30.07.2019 № 354 щодо продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України товариству з обмеженою відповідальністю фірмі «ТСТ, ЛТД» (19054629, м. Одеса), у зв’язку з ненаданням документів, що підтверджують внесення плати за продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.

6. Внести зміни до Реєстру виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом відповідно до цього рішення.

7. Департаменту ліцензування не пізніше трьох робочих днів від дати прийняття рішення:

- надіслати (видати) заявнику копію рішення про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України та повідомити про розмір плати за видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до цього рішення, порядок її оплати та отримання;
- надіслати (видати) заявнику копію рішення про видачу ліцензії на додаткову смугу радіочастот та повідомити про розмір плати за видачу ліцензії на додаткову смугу радіочастот відповідно до цього рішення, порядок її оплати та отримання;
- надіслати (видати) заявнику копію рішення про переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України та повідомити про розмір плати за переоформлення ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до цього рішення, порядок її оплати та отримання;
- надіслати (видати) заявникам копію рішення про продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та повідомити про розмір плати за продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до цього рішення, порядок її оплати та отримання;
- повідомити заявника про скасування пунктів 3.5 та 3.6 рішення НКРЗІ від 30.07.2019 № 354.

8. Департаменту забезпечення діяльності:

- надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі;
- оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені. 

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ