Рішення № 365 від 06.08.2019
Про ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України

Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України» щодо користування радіочастотним ресурсом України Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Видати ліцензію суб’єкту господарювання на користування радіочастотним ресурсом України:

Товариству з обмеженою відповідальністю «Домінет» (42543669, м. Ірпінь Київської області), за заявою № 4409/1 (вхідний НКРЗІ № 17343 від 04.07.2019), ліцензію на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у системі передавання даних з використанням шумоподібних сигналів), (Висновок № 1-4712 щодо можливості видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України від 11.07.2019), строком на 5 років.

Регіон користування радіочастотним ресурсом: Київська область.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 2422,0…2462,0.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 40,0.

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:

- початок користування – березень 2020 року;
- повне освоєння – травень 2020 року.

Повідомити заявника:

1. Про оплату за видачу ліцензії відповідно до пункту 5 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200.

2. Про те, що з метою послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування смугами радіочастот із застосуванням технологій, здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу необхідно використовувати радіообладнання з адаптивним вибором вільного каналу.

3. Про те, що власники мережі ззовні приміщень повинні застосовувати установлений формат ідентифікатора радіомережі SSID (Service Set Identifier): для операторів телекомунікації: «L_xxxx*», де xxxx – номер ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України Л03; * – будь-які інші цифри або літери.

4. Про те, що РЕЗ повинні мати ненаправлені інтегровані (конструктивні) антени з коефіцієнтом підсилення до 9 дБі та обмеженням максимальної сумарної еквівалентної ізотропної випромінюваної потужності до 100 мВт. До 1 січня 2027 р. при побудові мереж RLAN поза межами приміщень висота встановлення антен РЕЗ мережі не повинна перевищувати 6 метрів над рівнем землі. Поза межами приміщень та для забезпечення доступу до Інтернету в громадських місцях та на транспорті загального користування (залізничний, морський, річковий, автомобільний, а також міський електротранспорт, у тому числі метрополітен) організація мережі RLAN виключно за схемою «точка-багатоточка» (згідно Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815 із змінами та доповненнями).

2. Видати ліцензії суб’єкту господарювання на додаткову смугу радіочастот:

2.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» (30109015, м. Одеса), за заявою № 4422/5 (вхідний НКРЗІ № 17980 від 11.07.2019), ліцензію на користування радіочастотним ресурсом для цифрового стільникового радіозв’язку CDMA – 800 (Висновок № 2 - 4723 щодо можливості видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України від 25.07.2019), строком на 5 років.

Регіони користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц

Ширина смуги радіочастот, що використовується у кожному регіоні, МГц

Автономна Республіка Крим

831,625…831,635/876,625…876,635;
832,885…832,895/877,885…877,895;
834,145…834,155/879,145…879,155;
835,405…835,415/880,405…880,415;
836,665…836,675/881,665…881,675;
841,705…841,715/886,705…886,715

0,12

Вінницька, Волинська, Житомирська, Закарпатська, Івано-Франківська, Київська, Кіровоградська, Миколаївська, Одеська, Рівненська, Сумська, Тернопільська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернігівська, Чернівецька області
(17 регіонів)

829,105…829,115/874,105…874,115;
830,365…830,375/875,365…875,375;
831,625…831,635/876,625…876,635;
832,885…832,895/877,885…877,895;
834,145…834,155/879,145…879,155;
835,405…835,415/880,405…880,415;
836,665…836,675/881,665…881,675;
841,705…841,715/886,705…886,715

0,16

Дніпропетровська область

830,365…830,375/875,365…875,375;
831,625…831,635/876,625…876,635;
832,885…832,895/877,885…877,895;
834,145…834,155/879,145…879,155;
835,405…835,415/880,405…880,415;
836,665…836,675/881,665…881,675

0,12

Донецька та Луганська області
(2 регіони)

831,625…831,635/876,625…876,635;
832,885…832,895/877,885…877,895;
834,145…834,155/879,145…879,155;
835,405…835,415/880,405…880,415;
836,665…836,675/881,665…881,675

0,1

Запорізька, Полтавська, Харківська область та
м. Севастополь
(4 регіони)

829,105…829,115/874,105…874,115;
830,365…830,375/875,365…875,375;
831,625…831,635/876,625…876,635;
832,885…832,895/877,885…877,895;
834,145…834,155/879,145…879,155;
835,405…835,415/880,405…880,415;
836,665…836,675/881,665…881,675

0,14

м. Київ

829,105…829,115/874,105…874,115;
832,885…832,895/877,885…877,895;
834,145…834,155/879,145…879,155;
835,405…835,415/880,405…880,415;
836,665…836,675/881,665…881,675;
841,705…841,715/886,705…886,715

0,12

Львівська область

829,105…829,115/874,105…874,115;
834,145…834,155/879,145…879,155;
835,405…835,415/880,405…880,415;
836,665…836,675/881,665…881,675;
841,705…841,715/886,705…886,715

0,1

Загальна ширина смуги, МГц

3,94

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:

- початок користування – березень 2020 року;
- повне освоєння – вересень 2024 року.

Повідомити заявника:

1. Про оплату за видачу ліцензії на додаткову смугу радіочастот відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 13 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

2. Про те, що оцінка умов електромагнітної сумісності (ЕМС) заявлених радіочастотних присвоєнь, які зазначені у частотному плані мережі радіоелектронних засобів (РЕЗ), що заявляються, та відсутність погіршення завадової ситуації виконувалась з урахуванням інших діючих та/або раніше заявлених радіочастотних присвоєнь РЕЗ загальних користувачів.

3. В окремих місцях заявлених регіонів здійснення радіочастотних присвоєнь може бути обмежено за результатами погодження радіочастотними органами системи спеціальних користувачів РЧР та, в разі необхідності, міжнародної координації.

2.2. Товариству з обмеженою відповідальністю «ІНТЕРНАЦІОНАЛЬНІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ» (30109015, м. Одеса), за заявою № 4420/5 (вхідний НКРЗІ № 17974 від 11.07.2019), ліцензію на користування радіочастотним ресурсом для цифрового стільникового радіозв’язку CDMA – 800 (Висновок № 2 - 4721 щодо можливості видачі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України від 25.07.2019), строком на 5 років.

Регіони користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц

Ширина смуги радіочастот, що використовується у кожному регіоні, МГц

Автономна Республіка Крим

827,855…830,375/872,855…875,375

5,04

Донецька область

827,855…830,375/872,855…875,375

5,04

Луганська область

827,855…830,375/872,855…875,375

5,04

Загальна ширина смуги, МГц

15,12

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:

- початок користування – березень 2020 року;
- повне освоєння – вересень 2020 року.

Повідомити заявника:

1. Про оплату за видачу ліцензії на додаткову смугу радіочастот відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 13 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

2. Про те, що визначення умов електромагнітної сумісності заявлених радіочастотних присвоєнь (зазначені у частотному плані мережі радіоелектронних засобів, що заявляються) виконувались з урахуванням інших діючих та/або раніше заявлених радіочастотних присвоєнь радіоелектронних засобів загальних користувачів радіочастотного ресурсу України.

3. В окремих місцях заявлених регіонів здійснення радіочастотних присвоєнь може бути обмежено за результатами погодження радіочастотними органами спеціальних, діючих присвоєнь інших загальних користувачів РЧР та, в разі необхідності, міжнародної координації.

3. Продовжити термін дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України:

3.1. Товариству з обмеженою відповідальністю «ФРІВЕЙ ПЛЮС» (39320433, м. Житомир), за заявою № 4434/4 (вхідний НКРЗІ № 18578 від 17.07.2019), термін дії ліцензії № 7878 від 20.11.2014 на користування радіочастотним ресурсом для широкосмугового радіодоступу (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації) з 20.11.2019 по 19.11.2024.

Регіон користування радіочастотним ресурсом: Житомирська область.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 5290,0…5310,0.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 20,0.

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до ліцензії № 7878 від 20.11.2014:

- початок користування – травень 2015 року;
- повне освоєння – липень 2015 року.

На бланку ліцензії зазначити: «Продовжено термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України № 7878 від 20.11.2014».

Повідомити заявника:

1. Про оплату за продовження терміну дії ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 16 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

2. Про те, що максимальний розрахунковий радіус зони обслуговування базової станції мережі при визначенні умов ЕМС–2 км. Максимальна середня щільність еквівалентної ізотропної випромінювальної потужності не повинна перевищувати 50 мВт/1МГц.

3.2. Приватному акціонерному товариству «ФАРЛЕП - ІНВЕСТ» (19199961, м. Київ), за заявою № 4429/4 (вхідний НКРЗІ № 18575 від 17.07.2019), термін дії ліцензії № 9796 від 04.02.2019 на користування радіочастотним ресурсом для мультисервісного радіодоступу (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації) з 27.12.2019 по 26.12.2024.

Регіон користування радіочастотним ресурсом: Чернівецька область.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 2546,0…2548,0; 2666,0…2668,0.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 4,0.

На бланку ліцензії зазначити: «Продовжено термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України № 9796 від 04.02.2019».

Повідомити заявника про оплату за продовження терміну дії ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 16 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

3.3. Приватному акціонерному товариству «ФАРЛЕП - ІНВЕСТ» (19199961, м. Київ), за заявою № 4430/4 (вхідний НКРЗІ № 18574 від 17.07.2019), термін дії ліцензії № 9803 від 04.02.2019 на користування радіочастотним ресурсом для мультисервісного радіодоступу (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації) з 20.01.2020 по 19.01.2025.

Регіони користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц

Ширина смуги радіочастот, що використовується у кожному регіоні, МГц

Вінницька область

2500,0...2508,0

8,0

Житомирська область

2500,0...2508,0

8,0

Київська область

2500,0...2508,0

8,0

Львівська область

2500,0...2508,0

8,0

Миколаївська область

2500,0...2508,0

8,0

Сумська область

2500,0...2508,0

8,0

Херсонська область

2500,0...2508,0

8,0

Загальна ширина смуги, МГц

56,0

На бланку ліцензії зазначити: «Продовжено термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України № 9803 від 04.02.2019».

Повідомити заявника про оплату за продовження терміну дії ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 16 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

3.4. Приватному акціонерному товариству «ФАРЛЕП - ІНВЕСТ» (19199961, м. Київ), за заявою № 4431/4 (вхідний НКРЗІ № 18572 від 17.07.2019), термін дії ліцензії № 9788 від 04.02.2019 на користування радіочастотним ресурсом для мультисервісного радіодоступу (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації) з 20.01.2020 по 19.01.2025.

Регіони користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц

Ширина смуги радіочастот, що використовується у кожному регіоні, МГц

Київська область

2556,0...2564,0

8,0

Миколаївська область

2548,0...2556,0

8,0

Херсонська область

2548,0...2556,0

8,0

Житомирська область

2548,0...2556,0

8,0

Загальна ширина смуги, МГц

32,0

На бланку ліцензії зазначити: «Продовжено термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України № 9788 від 04.02.2019».

Повідомити заявника про оплату за продовження терміну дії ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 16 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

3.5. Приватному акціонерному товариству «ФАРЛЕП - ІНВЕСТ» (19199961, м. Київ), за заявою № 4432/4 (вхідний НКРЗІ № 18567 від 17.07.2019), термін дії ліцензії № 9802 від 04.02.2019 на користування радіочастотним ресурсом для мультисервісного радіодоступу (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації) з 27.12.2019 по 26.12.2024.

Регіон користування радіочастотним ресурсом: Чернівецька область.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 2500,0…2508,0; 2556,0…2564,0; 2572,0…2588,0; 2596,0…2612,0.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 48,0.

На бланку ліцензії зазначити: «Продовжено термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України № 9802 від 04.02.2019».

Повідомити заявника про оплату за продовження терміну дії ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 16 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

3.6. Приватному акціонерному товариству «ФАРЛЕП - ІНВЕСТ» (19199961, м. Київ), за заявою № 4433/4 (вхідний НКРЗІ № 18564 від 17.07.2019), термін дії ліцензії № 9794 від 04.02.2019 на користування радіочастотним ресурсом для мультисервісного радіодоступу (радіозв’язку у багатоканальних розподільчих системах для передавання та ретрансляції телевізійного зображення, передавання звуку, цифрової інформації) з 20.01.2020 по 19.01.2025.

Регіони користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц

Ширина смуги радіочастот, що використовується у кожному регіоні, МГц

Київська область

2666,0…2668,0

2,0

Вінницька область

2666,0…2668,0

2,0

Сумська область

2666,0…2668,0

2,0

Луганська область

2666,0…2668,0

2,0

Миколаївська область

2546,0…2548,0; 2666,0…2668,0

4,0

Херсонська область

2546,0…2548,0; 2666,0…2668,0

4,0

Львівська область

2666,0…2668,0

2,0

Житомирська область

2546,0…2548,0; 2666,0…2668,0

4,0

Автономна Республіка Крим

2666,0…2668,0

2,0

м. Севастополь

2666,0…2668,0

2,0

Загальна ширина смуги, МГц

26,0

На бланку ліцензії зазначити: «Продовжено термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України № 9794 від 04.02.2019».

Повідомити заявника про оплату за продовження терміну дії ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 16 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

3.7. Приватному акціонерному товариству «ДАТАГРУП» (31720260, м. Київ), за заявою № 4428/4 (вхідний НКРЗІ № 18540 від 17.07.2019), термін дії ліцензії № 7876 від 20.11.2014 на користування радіочастотним ресурсом для радіорелейного зв’язку (радіорелейного зв’язку фіксованої радіослужби), з 20.11.2019 по 19.11.2024.

Регіони користування радіочастотним ресурсом

Смуги (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц

Ширина смуги радіочастот, що використовується у кожному регіоні, МГц

Львівська область

18153,5…18160,5; 18174,5…18181,5;
19163,5…19170,5; 19184,5…19191,5

7,0 × 4 = 28,0

Загальна ширина смуги, МГц

28,0

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу зберігають чинність відповідно до ліцензії № 7876 від 20.11.2014:

- початок користування – травень 2015 року,
- повне освоєння – липень 2015 року.

На бланку ліцензії зазначити: «Продовжено термін дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України № 7876 від 20.11.2014».

Повідомити заявника про оплату за продовження терміну дії ліцензії відповідно до пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 200 «Про розміри плати за видачу, продовження строку дії, переоформлення, видачу дублікатів ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» та пункту 1 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затверджених цією постановою Кабінету Міністрів України.

4. Внести зміни до Реєстру виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом відповідно до цього рішення.

5. Департаменту ліцензування не пізніше трьох робочих днів від дати прийняття рішення:

- надіслати (видати) заявнику копію рішення про видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України та повідомити про розмір плати за видачу ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до цього рішення, порядок її оплати та отримання;
- надіслати (видати) заявнику копію рішення про видачу ліцензій на додаткову смугу радіочастот та повідомити про розмір плати за видачу ліцензії на додаткову смугу радіочастот відповідно до цього рішення, порядок її оплати та отримання;
- надіслати (видати) заявникам копію рішення про продовження терміну дії ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України та повідомити про розмір плати за продовження терміну дії ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України відповідно до цього рішення, порядок її оплати та отримання.

6. Департаменту забезпечення діяльності:

- надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі;
- оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ