Рішення № 278 від 11.06.2019
Про проведення аналізу ринків

На підставі пункту 10-1 статті 18 Закону України «Про телекомунікації» і Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 11.12.2018 № 640, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.01.2019 за № 54/33025, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Провести в термін до 25 жовтня 2019 року:

- аналіз ринку послуг термінації голосового трафіку на місцевих мережах фіксованого зв’язку телекомунікаційної мережі загального користування та винесення на розгляд НКРЗІ проекту рішення про результати проведеного аналізу;
- аналіз ринку послуг термінації голосового трафіку на телефонних мережах рухомого (мобільного) зв’язку телекомунікаційної мережі загального користування та винесення на розгляд НКРЗІ проекту рішення про результати проведеного аналізу.

2. Операторам телекомунікацій, що здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій і є постачальниками та споживачами послуг пропуску трафіка на мережах фіксованого та рухомого (мобільного) зв’язку в термін до 15 липня 2019 року надати НКРЗІ дані відповідно до додатків 1-3 до цього рішення.

3. Департаменту економічного аналізу забезпечити виконання цього рішення.

4. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

Голова НКРЗІ

Олександр ЖИВОТОВСЬКИЙ