Регуляторні акти 2014 - 2021 років

2021

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України»


Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про розміри плати за видачу, переоформлення, продовження строку дії дозволу на користування ресурсом нумерації і порядок її внесення»


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку ввезення з-за кордону та реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв»


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Правил надання виробником радіообладнання інформації для споживачів (користувачів) щодо наявності вимог отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та інших параметрів використання радіочастотного ресурсу України»


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг»

2020


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг»


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою»


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку»


Проект рішення НКРЗІ «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом ринку телекомунікацій вимог законодавства у сфері телекомунікацій»


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку»


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283» (станом на 19.01.2021)


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій»


Проект рішення НКРЗІ «Про затвердження змін до деяких рішень НКРЗІ з питань надання послуг із перенесення абонентських номерів» (станом на 09.02.2021)


Проект рішення НКРЗІ Про схвалення доопрацьованого проекту рішення НКРЗІ «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом ринку телекомунікацій вимог законодавства у сфері телекомунікацій»


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв»


2019

Проект рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги»


Проект рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку користування інформаційно-аналітичною системою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації»


Проект рішення НКРЗІ «Про прийняття за основу проекту рішення НКРЗІ «Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»


Проект рішення НКРЗІ «Питання ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій»


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою»


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування» (станом на 11.12.2019)


Проект рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку визначення ринків певних телекомунікаційних послуг»


Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг»


Проект рішення НКРЗІ «Про затвердження Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій» (станом на 29.10.2019)


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку ведення реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій»


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку регулювання тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (станом на 03.12.2019) 


Проект рішення НКРЗІ «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом ринку телекомунікацій вимог законодавства у сфері телекомунікацій» (станом на 18.06.2019)


Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розміру плати за виділення номерного ресурсу»


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій» (станом на 16.04.2019)


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі»


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до пункту 10 додатку до Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг»


Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг»


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до деяких рішень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації»


2018

Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв»


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг»


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою»


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій»


Проект рішення НКРЗІ «Про прийняття за основу проекту рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України»


Проект рішення НКРЗІ «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом ринку телекомунікацій вимог законодавства про телекомунікації»


Проект рішення НКРЗІ «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом нагляду вимог законодавства у сфері користування радіочастотним ресурсом України»


Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації»


Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження діяльності, пов`язаної із користуванням радіочастотним ресурсом України та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації»


Проект рішення НКРЗІ «Про визначення строків початку впровадження послуг із перенесення абонентських номерів на телекомунікаційних мережах рухомого (мобільного) зв’язку, включаючи створення локальних баз даних операторів телекомунікацій, що надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, та їх підключення до централізованої бази даних»


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України»


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг»


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, які спрямовані на спрощення умов розподілу та використання номерного ресурсу» (станом на 20.03.2018)


Проект рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку ввезення з-за кордону та реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв» (станом на 02.01.2018)


2014 - 2017

Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування»


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування»


Проект рішення НКРЗІ "Про внесення змін до Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій"


Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій і користування радіочастотним ресурсом України та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації»


Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України»


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, які спрямовані на спрощення умов розподілу та використання номерного ресурсу» (станом на 10.11.2017)


Проект рішення НКРЗІ «Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку»


Повідомлення про офіційне оприлюднення проекту рішення НКРЗІ «Про затвердження Правил надання виробником радіообладнання інформації для споживачів (користувачів) щодо наявності вимог отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та інших параметрів використання радіочастотного ресурсу України»


Проект рішення НКРЗІ “Про внесення змін до Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку”


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 №180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283» (станом на 30.10.2018)


Проект рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі»


Проект рішення НКРЗІ «Про затвердження Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій» (станом на 29.10.2019)


Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку» 


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України, які спрямовані на спрощення умов розподілу та використання номерного ресурсу»


Проект рішення НКРЗІ «Про затвердження Інструкції з оформлення в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, матеріалів про адміністративні правопорушення»


Проект рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг» (станом на 24.04.2018)


Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України»


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування» (станом на 06.03.2018)


Проект рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України»


Проект рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку»


Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 200 і від 1 серпня 2007 р. № 993»


Проект рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку ввезення з-за кордону та реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв» (станом на 27.06.2017)


Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» (станом на 14.02.2017)


Проект рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку»


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг та Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет)» (станом на 02.07.2016)


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України» (станом на 22.04.2016)


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації» (cтаном на 29.12.2015)


Проект рішення НКРЗІ «Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії НКРЗІ, ДП «Український державний центр радіочастот» та територіальних органів Національної поліції України з питань виявлення та усунення порушень законодавства в галузі зв’язку....


Проект рішення НКРЗІ «Деякі питання спрощення умов ведення діяльності у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України» (станом на 22.12.2015)


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг та Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет)» (станом на 18.12.2015)


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» (cтаном на 18.12.2015)


Проект рішення НКРЗІ "Про внесення змін до Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 07 квітня 2015 року № 195" (станом на 12.09.2016)


Проект рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку установлення розмірів розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою» (станом на 22.10.2015)


Рішення НКРЗІ “Про схвалення проекту Закону України “Про доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж”


Проект рішення НКРЗІ «Деякі питання спрощення умов ведення діяльності у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України» (станом на 16.10.2015)


Проект рішення НКРЗІ «Про затвердження проекту Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність рішення НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283» (станом на 04.09. 2015)


Проект рішення НКРЗІ «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 05.02.2009 № 1339»


Проект рішення НКРЗІ "Про внесення змін до Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації" (станом на 15.07.2015)


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення Змін до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв»


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України» (станом на 08.05.2015)


Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) НКРЗІ за діяльністю суб`єктів господарювання у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України» (станом на 10.04.2015)


Проект рішення НКРЗІ “Про внесення змін до Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку” (станом на 01.06.2016)


Проект Закону України «Про електронні комунікації» (станом на 03.02.2015)


Проект рішення НКРЗІ "Про затвердження Порядку видання приписів за результатами розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, що надходять до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ" (станом на 03.02.2015)


Проект рішення НКРЗІ “Про прийняття за основу проекту Закону України “Про доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж” (станом на 21.07.2015)


Проект рішення НКРЗІ «Про затвердження проекту Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність рішення НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283» та Рішення № 221 від 21.04.2015 "Про схвалення проекту рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»" (станом на 21.04.2015)


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування та Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування» (станом на 23.12.2014)


Проект рішення НКРЗІ “Про прийняття за основу проекту рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України» (станом на 09.12.2014)


Проект рішення НКРЗІ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Національної комісії з питань регулювання зв’язку України» (станом на 26.11.2014)


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі» (станом на 26.11.2014)


Проект рішення НКРЗІ «Про прийняття за основу проекту постанови Кабінету Міністрів України „Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) НКРЗІ за діяльністю суб`єктів господарювання у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України»


Проект зміни до Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до мережі Інтернет та/або послуг у мережі Інтернет) (станом на 26.09.2014)


Проект рішення НКРЗІ «Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України, вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж та виділенням номерного ресурсу і визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ та НКРЗІ» (станом на 03.09.2014)


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг» (станом на 30.03.2015)


Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» (станом на 01.08.2014)


Проект рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів» (станом на 12.06.2015)


Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування» (станом на 25.07.2014)


Проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про поштовий зв`язок» (станом на 21.10.2014)


Проект рішення НКРЗІ „Про внесення змін до Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій“ (станом на 18.07.2014)


Проект Закону України «Про особливості здійснення процедур державної закупівлі телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів для розповсюдження радіо- та телепрограм (за винятком послуг мобільного зв’язку та послуг Інтернет-провайдерів) (станом на 02.07.2014)


Проект рішення НКРЗІ «Про затвердження Змін до деяких рішень» (станом на 01.07.2014)


Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил надання послуг поштового зв’язку і Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг» (станом на 01.07.2014)


Про внесення змін до Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування (станом на 01.07.2014)


Проект рішення НКРЗІ «Про прийняття за основу проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 р. № 993» (станом на 28.05.2014)


Проект постанови Кабінету Міністрів України “Про затвердження Тимчасових правил доступу операторів, провайдерів телекомунікацій до об’єктів житлового фонду з метою надання телекомунікаційних послуг, в тому числі забезпечення доступу споживачів до Інтернету” (станом на 04.04.2014)


Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо визначення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, органом державного ринкового нагляду у межах сфери своєї відповідальності» (станом на 18.02.2014)


Проект рішення НКРЗІ «Про затвердження проекту Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання таким, що втратило чинність рішення НКРЗ від 04.11.2008 № 1189» та аналізу регуляторного впливу до зазначеного проекту рішення (станом на 08.01.2014)


Проект рішення НКРЗІ «Про затвердження проекту Порядку визначення ринків певних телекомунікаційних послуг, проведення їх аналізу та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 25.08.2011 № 444» (станом на 14.03.2016)


Проект рішення НКРЗІ від 24.02.2015 № 106 “Про схвалення проекту рішення НКРЗІ “Про внесення змін до Правил взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування” (станом на 02.03.2015)


Проект рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв та визнання таким, що втратили чинність, рішення НКРЗІ від 05.02.2009 № 1338 та від 03.12.2009 № 1773 (оновлено станом на 08.07.2015)


Проект рішення НКРЗІ «Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою» (станом на 18.06.2014)