Регуляторні акти 2022 року

2022

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку»


Проект постанови НКЕК «Про затвердження Порядку виявлення джерел радіозавад та його документального оформлення за заявами користувачів»


Проєкт постанови НКЕК «Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку»


Проект постанови НКЕК «Про затвердження Правил взаємоз’єднання електронних комунікаційних мереж»


Проєкт постанови НКЕК «Про затвердження Методики розрахунку розміру штрафу за порушення законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр»


Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про розміри плати за видачу, переоформлення, продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром»


Проект постанови НКЕК «Про затвердження Порядку надання розрахунку електромагнітної сумісності для загальних користувачів»


Проект постанови НКЕК «Про затвердження форм декларацій про забезпечення електромагнітної сумісності радіообладнання та повідомлення про початок експлуатації радіообладнання»


Проект постанови НКЕК «Про затвердження Порядку встановлення строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром»


Проект постанови НКЕК «Про затвердження Порядку ведення реєстру ліцензій на користування радіочастотним спектром»


Проєкт постанови НКЕК «Про затвердження форм розпорядчих документів регуляторного органу та його уповноважених посадових осіб щодо державного нагляду (контролю), граничних строків усунення певних типів порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр, які зазначаються в приписі про усунення виявлених порушень»


Проєкт постанови НКЕК «Про затвердження форм актів, що складаються за результатами позапланової перевірки щодо додержання вимог законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр»


Проект постанови НКЕК «Питання користування радіочастотним спектром радіообладнанням суднової станції»


Проект постанови НКЕК «Питання ведення реєстру радіообладнання та випромінювальних пристроїв»


Проект постанови НКЕК «Питання ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг»


Проект постанови НКЕК «Про затвердження Порядку та форми ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку»