Регуляторні акти 2022 року

2022

Проект постанови НКЕК «Про затвердження Порядку взаємодії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку з Національною поліцією України»


Проєкт постанови НКЕК «Про затвердження Порядку накладення на постачальників електронних комунікаційних мереж або постачальників електронних комунікаційних послуг із значним ринковим впливом на оптових та/або роздрібних ринках регуляторних зобов’язань, їх зміну та зняття»


Проект постанови НКЕК «Про затвердження Порядку погодження переліку призначених органів з оцінки відповідності радіообладнання та випромінювальних пристроїв»


Проєкт постанови НКЕК «Про затвердження Порядку взаєморозрахунків між постачальниками електронних комунікаційних мереж та/або послуг (операторами)»


Проект постанови  НКЕК  «Про  затвердження  Регламенту аматорського радіозв’язку України»


Проект постанови НКЕК «Про затвердження Порядку виконання робіт з виявлення, усунення та/або припинення дії джерел радіозавад та їх документального оформлення за заявами користувачів»


Проект постанови НКЕК «Про затвердження Порядку проведення конкурсу або аукціону на отримання ліцензій на користування радіочастотним спектром»


Проект постанови НКЕК "Про затвердження Порядку взаємодії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку з Генеральним штабом Збройних Сил України по усуненню дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування щодо радіообладнання спеціальних користувачів" 


Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про розміри плати за видачу, переоформлення, продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром»


Проект постанови НКЕК «Про затвердження Порядку маршрутизації трафіка при наданні послуг міжособистісних електронних комунікацій з використанням нумерації»


Проект постанови НКЕК «Про затвердження Порядку вжиття невідкладних тимчасових заходів для усунення загроз для громадської безпеки, громадського здоров’я та ризиків створення серйозних економічних або операційних проблем для користувачів радіочастотного спектра» 


Проект постанови НКЕК «Про внесення змін до постанови НКЕК від 20.04.2022 року № 30»


Проект постанови НКЕК «Про затвердження Порядку ідентифікації кінцевих користувачів послуг»


Проект постанови НКЕК «Про затвердження Положення про розподіл, користування та облік ресурсів нумерації електронних комунікаційних мереж загального користування»


Проект постанови НКЕК «Про затвердження Порядку ведення реєстру присвоєнь радіочастот загальних користувачів»


Проєкт постанови НКЕК «Про затвердження Порядку здійснення радіочастотного моніторингу користування радіочастотним спектром загальними користувачами та плати за виконання робіт з його проведення у смугах радіочастот загального користування»


Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку»


Проект постанови НКЕК «Про затвердження Порядку виявлення джерел радіозавад та його документального оформлення за заявами користувачів»


Проєкт постанови НКЕК «Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку»


Проект постанови НКЕК «Про затвердження Правил взаємоз’єднання електронних комунікаційних мереж»


Проєкт постанови НКЕК «Про затвердження Методики розрахунку розміру штрафу за порушення законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр»


Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про розміри плати за видачу, переоформлення, продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром»


Проект постанови НКЕК «Про затвердження Порядку надання розрахунку електромагнітної сумісності для загальних користувачів»


Проект постанови НКЕК «Про затвердження форм декларацій про забезпечення електромагнітної сумісності радіообладнання та повідомлення про початок експлуатації радіообладнання»


Проект постанови НКЕК «Про затвердження Порядку встановлення строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром»


Проект постанови НКЕК «Про затвердження Порядку ведення реєстру ліцензій на користування радіочастотним спектром»


Проєкт постанови НКЕК «Про затвердження форм розпорядчих документів регуляторного органу та його уповноважених посадових осіб щодо державного нагляду (контролю), граничних строків усунення певних типів порушень законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр, які зазначаються в приписі про усунення виявлених порушень»


Проєкт постанови НКЕК «Про затвердження форм актів, що складаються за результатами позапланової перевірки щодо додержання вимог законодавства про електронні комунікації та радіочастотний спектр»


Проект постанови НКЕК «Питання користування радіочастотним спектром радіообладнанням суднової станції»


Проект постанови НКЕК «Питання ведення реєстру радіообладнання та випромінювальних пристроїв»


Проект постанови НКЕК «Питання ведення реєстру постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг»


Проект постанови НКЕК «Про затвердження Порядку та форми ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв’язку»