План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації від 14.12.2021 № 486

(із зміною, внесеною рішенням НКЕК від 29.06.2022 № 90)

 

 

 

 

 

 

ПЛАН
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2022 рік

№ п/п

Вид та назва проекту регуляторного акта

Ціль прийняття

Строки підготовки

Підрозділ, відповідальний за розроблення

1.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про розміри плати за видачу, переоформлення, продовження строку дії ліцензії на користування радіочастотним спектром»

Забезпечення виконання вимог Закону України «Про електронні комунікації» в частині встановлення розмірів плати за видачу, переоформлення, продовження строку дії ліцензій на користування радіочастотним спектром.

І-ІІ квартал

Департамент ліцензування

Департамент правового забезпечення

2.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про розміри плати за видачу, переоформлення, продовження строку дії дозволу на користування ресурсом нумерації і порядок її внесення»

Забезпечення виконання вимог Закону України «Про електронні комунікації» в частині встановлення розмірів плати за видачу, переоформлення, продовження строку дії дозволів на користування ресурсами нумерації.

І-IІ квартал

Департамент зв`язку

Департамент економічного аналізу

Управління фінансового забезпечення

Департамент правового забезпечення

3. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері надання послуг поштового зв’язку та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв’язку»   Забезпечити виконання вимог частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».  ІІ - ІІІ квартал Департамент державного нагляду Департамент правового забезпечення Департамент зв’язку

Директор Департаменту правового забезпечення                                         Євген БАКІРОВ