План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік

ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації від 08.12.2020 № 479
(із змінами, внесеними рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації
від 30 березня 2021 року № 129
від 13 липня 2021 року № 260
від 16 липня 2021 року № 264
від 28 вересня 2021 № 356)

 

 

 

 

 

 

 


 

ПЛАН
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік

№ п/п

Вид та назва проекту регуляторного акта

Ціль прийняття

Строки підготовки

Підрозділ, відповідальний за розроблення

Проекти законів та інших регуляторних актів державних органів

1. Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України» Встановлення розміру плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України у перспективних діапазонах радіочастот. І-ІV квартал

Департамент ліцензування

Департамент правового забезпечення

2. Виключено      
3. Виключено      
4. Постанова Кабінету Міністрів України «Про розміри плати за видачу, переоформлення, продовження строку дії дозволу на користування ресурсом нумерації і порядок її внесення»

Забезпечення виконання вимог Закону України «Про електронні комунікації» в частині встановлення розмірів плати за видачу, переоформлення, продовження строку дії дозволів на користування ресурсами нумерації.

ІІІ-ІV
квартал

Департамент зв`язку

Департамент правового забезпечення

Департамент економічного аналізу

Управління фінансового забезпечення

Проекти регуляторних актів
Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації

1.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг» Забезпечення можливості укладання договору про надання телекомунікаційних послуг з використанням цифрового власноручного підпису абонента, що наноситься стилусом на електронних сенсорних дисплеях.

І-ІІІ
квартал

Департамент правового забезпечення

Департамент зв`язку

Департамент державного нагляду

2.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою» Визначення умов для застосування окремих типів абонентського радіообладнання, що застосовується під час збирання та обробки інформації щодо обліку енергоресурсів, із гарантованими умовами забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів на бездозвільній основі.

І квартал

Департамент ліцензування

Департамент правового забезпечення

3.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»

Удосконалення акта в частині надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності виключно в електронній формі на офіційному вебсайті НКРЗІ у відповідному розділі за допомогою відповідних програмних засобів, з накладанням кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог законодавства у сфері електронних довірчих послуг, а також оптимізація форм звітності. І квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент правового забезпечення

4.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до деяких рішень НКРЗІ з питань надання послуг із перенесення абонентських номерів»

Удосконалення Порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів, затвердженого рішенням НКРЗІ від 31.07.2015 № 394, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21.08.2015 за № 1019/27464 та Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗ від 29.11.2012 № 624, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 2412.2012 за № 2150/22462, спрямоване на спрощення процедури отримання послуг із перенесення абонентських номерів.

І-ІІ квартал

Департамент зв`язку

Департамент правового забезпечення

Департамент економічного аналізу

Департамент державного нагляду

5.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій»

Приведення Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗІ від 30.07.2013 № 487, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.08.2013 за № 1426/23958, у відповідність до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

I-ІІ
квартал

Департамент державного нагляду

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

УДЦР (за згодою)

6.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку»

Створення умов для зниження тарифів на міжмережеві виклики до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій фіксованого зв’язку з істотною ринковою перевагою, збільшення їх доступності та кількості на ринку.

I-IІ
квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент правового забезпечення

7.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій»

Удосконалення Порядку та приведення у відповідність до чинного законодавства в частині  врегулювання взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій при наданні послуг місцевого фіксованого телефонного зв’язку з використанням конвергенції мереж, у тому числі з урахуванням рішень НКРЗІ від 18.12.2018 № 656 «Про внесення змін до Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.01.2019 за № 58/33029, та від 22.01.2019 № 31 «Про внесення змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2019 за № 166/33137.

І-IV
квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

8.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг»

Удосконалення питання організації  проведення випробувань показників якості під час забезпечення контролю НКРЗІ за якістю телекомунікаційних послуг та задоволенням попиту споживачів. І-IIІ
квартал

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

Департамент державного нагляду

9.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку ввезення з-за кордону та реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв»

Удосконалення спеціального порядку оформлення для проведення тестувань, випробувань або експериментів, пов’язаних із запуском нових радіотехнологій, демонстрацією радіообладнання.

І-IV квартал

Департамент ліцензування

Департамент правового забезпечення

10.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Правил надання виробником радіообладнання інформації для споживачів (користувачів) щодо наявності вимог отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та інших параметрів використання радіочастотного ресурсу України»

Удосконалення правил надання виробником радіообладнання інформації для споживачів (користувачів) щодо інших параметрів використання радіочастотного ресурсу України, необхідної для здійснення свідомого вибору радіообладнання.

І-IV
квартал

Департамент ліцензування

Департамент правового забезпечення

Директор Департаменту правового забезпечення                                         Євген БАКІРОВ