План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2020 рік

Додаток до рішення НКРЗІ
10.12.2019 № 596
(із змінами, внесеними рішеннями НКРЗІ

від 31 березня 2020 року № 140
від 23 червня 2020 року № 245
від 14 липня 2020 року № 273

від 29 вересня 2020 року № 372
від 27 жовтня 2020 року № 410
від 17 листопада 2020 року № 444
від 01 грудня 2020 року № 466
від 29 грудня 2020 року № 525)

№ п/п

Вид та назва проекту регуляторного акта

Ціль прийняття

Строки підготовки

Підрозділ, відповідальний за розроблення

Проекти законів та інших регуляторних актів державних органів

1.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації»

Приведення акта у відповідність до Закону України від 18.09.2019 № 102-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню».

ІV
квартал

Департамент державного нагляду

Департамент ліцензування

Департамент правового забезпечення

2.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розміру плати за виділення номерного ресурсу»

Приведення видів номерного ресурсу у відповідність до Національного плану нумерації України та Рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку ITU-Т Rec.Е.164 «Міжнародний план нумерації електрозв’язку загального користування», ITU-T Rec.Е.212 «План міжнародної ідентифікації мереж загального користування та абонентів».

І-IV квартал

Департамент зв`язку

Департамент правового забезпечення

3.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг»

Врегулювання відносин, пов’язаних із захистом прав споживачів під час замовлення, отримання контент-послуг та відмови від них.

І-IV квартал

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

Департамент економічного аналізу

Департамент державного нагляду

4.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України»

Встановлення мінімального розміру плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України на конкурсних або тендерних засадах у діапазоні 2100 МГц.

IV квартал

Департамент ліцензування

Департамент
правового
абезпечення

Проекти регуляторних актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації

1.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням НКРЗ від 19.04.2007 № 695, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.07.2007 за № 829/14096» Удосконалення Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування, конкретизація окремих положень.

І квартал

Департамент державного нагляду

Департамент ліцензування

Департамент правового забезпечення

УДЦР (за згодою)

2.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг» Забезпечення споживачів телекомунікаційних послуг інформацією щодо встановлених операторами, провайдерами телекомунікацій в договорах про надання телекомунікаційних послуг доступу до Інтернет значень мінімальних швидкостей передавання та приймання даних.

І-ІІ квартал

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

Департамент державного нагляду

3.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою»

Актуалізація Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою, та приведення у відповідність до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815. ІІІ -ІV квартал

Департамент ліцензування

Департамент правового забезпечення

УДЦР (за згодою)

4.

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку користування інформаційно-аналітичною системою Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації»

Виконання вимог Закону України від 18.09.2019 № 102-ІХ «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення переліку видів господарської діяльності, що підлягають ліцензуванню».

І квартал

Департамент забезпечення діяльності

Департамент ліцензування

Департамент економічного аналізу

Департамент зв`язку

Департамент правового забезпечення

5.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій»

Приведення Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗІ від 30.07.2013 № 487 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.08.2013 за № 1426/23958, у відповідність до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

I-ІV
квартал

Департамент державного нагляду

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

УДЦР (за згодою)

6.

Рішення НКРЗІ «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом ринку телекомунікацій вимог законодавства у сфері телекомунікацій»

Забезпечити виконання вимог абзацу восьмого частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

I-IV
квартал

Департамент державного нагляду

Департамент правового забезпечення

7.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008 № 1283»

Удосконалення нормативної бази в сфері телекомунікацій в частині надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності виключно в електронній формі на офіційному веб-сайті НКРЗІ у відповідному розділі за допомогою відповідних програмних засобів, з накладанням електронного цифрового підпису, а також оптимізація форм звітності з метою зменшення звітного навантаження на суб’єктів господарювання.

ІII -IV квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент правового забезпечення

8.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку регулювання тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства «Український державний центр радіочастот»

Встановлення чітких тарифів, прозорих умов розрахунку та перегляду тарифів на роботи (послуги) УДЦР в частині надання послуг із перенесення абонентських номерів. І-II квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

9.

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку визначення ринків певних телекомунікаційних послуг»

Розробка порядку визначення ринків певних телекомунікаційних послуг на виконання вимог Закону України «Про телекомунікації».

І-IV квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

10.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв»

Удосконалення акта в частині спрощення процедури видачі висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв в частині можливості видачі цих документів в електронній формі.

І-III квартал

Департамент ліцензування

УДЦР (за згодою)

Департамент правового забезпечення

11.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій»

Удосконалення Порядку та приведення у відповідність до чинного законодавства, у тому числі з урахуванням рішень НКРЗІ від 18.12.2018 № 656 «Про внесення змін до Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.01.2019 за № 58/33029, та від 22.01.2019 № 31 «Про внесення змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.02.2019 за № 166/33137. І-ІV квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

12.

Виключено

     

13.

Виключено

     

14.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до деяких рішень НКРЗІ з питань надання послуг із перенесення абонентських номерів»

Удосконалення Порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів, затвердженого рішенням НКРЗІ від 31.07.2015 № 394, зареєстровано в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2015 р. за № 1019/27464 та Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням НКРЗ від 29.11.2012 № 624, зареєстрованих в Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 р. за № 2150/22462 спрямоване на спрощення процедури отримання послуг із перенесення абонентських номерів.

І-ІV
квартал

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

Департамент економічного аналізу

Департамент державного нагляду

15.

Виключено

   

 

16. Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку» Наближення розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою до собівартості відповідних послуг, створення умов для подальшого зниження тарифів на міжмережеві виклики з метою збільшення їх доступності та кількості на ринку.

IІI-IV квартал

Департамент економічного
аналізу

Департамент
правового забезпечення

17. Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Розрахункових такс за послуги пропуску трафіку до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках послуг пропуску трафіку» Створення умов для зниження тарифів на міжмережеві виклики до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій фіксованого зв’язку з істотною ринковою перевагою, збільшення їх доступності та кількості на ринку.

IV квартал

Департамент економічного
аналізу

Департамент
правового
забезпечення

18.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою»

Визначення умов для застосування окремих типів абонентського радіообладнання, що застосовується під час збирання та обробки інформації щодо обліку енергоресурсів, із гарантованими умовами забезпечення електромагнітної сумісності радіоелектронних засобів на бездозвільній основі.

IV квартал

Департамент ліцензування

Департамент
правового забезпечення

19. Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг» Удосконалення питання організації  проведення випробувань показників якості під час забезпечення контролю НКРЗІ за якістю телекомунікаційних послуг та задоволенням попиту споживачів. IV квартал

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

Департамент державного нагляду

В.о. директора
Департаменту правового забезпечення                              Євген БАКІРОВ