План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

Додаток до рішення НКРЗІ
від 12.12.2017 № 635
(із змінами, внесеними рішеннями НКРЗІ
від 02 січня 2018 року № 9
від 27 березня 2018 року № 172
від 10 квітня 2018 року № 207
від 05 червня 2018 року № 305
від 26 червня 2018 року № 340
     від 31 липня 2018 року № 405
від 18 вересня 2018 року № 490
від 25 вересня 2018 року № 509)

№ п/п

Вид та назва проекту регуляторного акта

Ціль прийняття

Строки підготовки

Підрозділ, відповідальний за розроблення

Проекти законів та інших регуляторних актів державних органів

1.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України»

В рамках виконання Указу Президента України від 21.07.2015 № 445 «Про забезпечення умов для впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління», Плану заходів щодо впровадження системи рухомого (мобільного) зв'язку четвертого покоління, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 11.11.2015 № 1232-р, та з метою встановлення мінімального розміру плати за видачу відповідних ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України на конкурсних або тендерних засадах у діапазоні радіочастот 2345-2400 МГц.

І квартал

Департамент правового забезпечення

Департамент ліцензування

2.

Виключено

     

3.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил надання доступу до інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку»

Виконання Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж».

I-II квартал

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

Департамент економічного аналізу

4.

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Розмірів плати за виділення номерного ресурсу»

Актуалізація найменувань видів номерного ресурсу, що зазначені у розмірах плати за виділення номерного ресурсу, затверджених  постановою Кабінету Міністрів України від 27.12.2008 № 1147 «Про затвердження розміру плати за виділення номерного ресурсу та порядок її внесення» з урахуванням рекомендацій Міжнародного союзу електрозв’язку.

І-ІV квартал

Департамент зв`язку

Департамент правового забезпечення

5. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері телекомунікацій та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації» Забезпечити виконання вимог частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

ІІ - ІV квартал

Департамент державного нагляду

Департамент правового забезпечення

Департамент ліцензування

Департамент зв’язку

6. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності у сфері користування радіочастотним ресурсом України та визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації»  Забезпечити виконання вимог частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». гляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації» 

ІІ - ІV квартал

Департамент державного нагляду

Департамент правового забезпечення

Департамент ліцензування 

Проекти регуляторних актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації

1.

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Методики визначення плати за доступ до елементів інфраструктури кабельної каналізації електрозв’язку»

Виконання Закону України «Про доступ до об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики з метою розвитку телекомунікаційних мереж».

І-ІІ
квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

2.

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Інструкції з оформлення в Національній комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, матеріалів про адміністративні правопорушення»

Упорядкування процедури складання уповноваженими на те посадовими особами НКРЗІ протоколів про адміністративні правопорушення, формування матеріалів про адміністративні правопорушення, розгляду справ про адміністративні правопорушення (статті 144, 145, 147, 148-1 - 148-5 і 188-7 Кодексу України про адміністративні правопорушення), а також подання органам, уповноваженим розглядати справи про адміністративні правопорушення за статтями 146 та 164 Кодексу України про адміністративні правопорушення.

І-ІІ
квартал

Департамент державного нагляду

Департамент правового забезпечення

 

 

 

3.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування»

Удосконалення організації здійснення радіочастотного моніторингу, форм і періодичності подання звітності  та інформування за результатами технічного радіоконтролю державного підприємства «Український державний центр радіочастот».

І-ІI
квартал

Департамент державного нагляду

Департамент правового забезпечення

Департамент ліцензування

УДЦР (за згодою)

4.

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Правил здійснення діяльності в сфері телекомунікацій» *
_____________________________
*Прийняття регуляторного акта для подальшої реєстрації в Міністерстві юстиції України можливе лише за умови внесення змін до Закону України «Про телекомунікації» щодо виключення видів діяльності у сфері телекомунікацій із таких, що підлягають ліцензуванню.

Встановлення чітких, прозорих та недискримінаційних правил та умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій, у тому числі і на заміну діючим ліцензійним умовам здійснення певних видів діяльності.

I-IV
квартал

Департамент зв’язку

Департамент ліцензування

Департамент економічного аналізу

Департамент правового забезпечення

Департамент державного нагляду

5.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційних мереж загального користування України, які спрямовані на спрощення умов розподілу та використання номерного ресурсу»

Спрощення умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій суб’єктами господарювання, які використовують номерний ресурс телекомунікаційних мереж загального користування для надання телекомунікаційних послуг, у тому числі щодо скасування зобов’язання щорічно подавати звіти про використання номерного ресурсу.

I-ІV
квартал

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

6.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку»

Лібералізація умов надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку операторів, провайдерів телекомунікацій шляхом спрощення процедури надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку, зменшення одноразових платежів за доступ з метою створення сприятливих умов для розвитку телекомунікаційних мереж операторів та провайдерів телекомунікацій.

І-ІV
квартал

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

Департамент економічного аналізу

7.

Внесення змін до Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням НКРЗ від 19.08.2005 № 53
_____________________________
*Прийняття регуляторного акта для подальшої реєстрації в Міністерстві юстиції України можливе лише після внесення відповідних змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815, схвалених рішенням НКРЗІ від 21.11.2017 № 600.

Врегулювання питання користування радіочастотним ресурсом України будь-яким каналом із відповідною шириною смуги випромінювання на підставі ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України у всій виділені смузі радіочастот необмеженим колом користувачів (Л03) для побудови безпроводових локальних мереж (доступу до Інтернет) всередині та зовні приміщень, за умови використання радіообладнання, яке забезпечує адаптивний вибір вільного каналу та методу послаблення впливу шкідливих завад в умовах спільного користування спектром із застосуванням технологій здатних забезпечити ефективне використання радіочастотного ресурсу України.

І-ІV
квартал

Департамент ліцензування

Департамент правового забезпечення

8.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування»

Приведення Положення про порядок і форму ведення реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися на території України в смугах радіочастот загального користування,
затвердженого рішенням НКРЗ 03.11.2005 № 117 (у редакції рішення НКРЗ 10.11.2011 № 637) та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.12.2005 за № 1574/11854 у відповідність до вимог Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 24.05.2017 № 355.

I-ІI
квартал

Департамент ліцензування

Департамент правового забезпечення

9.

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Правил надання виробником радіообладнання інформації для споживачів (користувачів) щодо наявності вимог отримання дозволу на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв та інших параметрів використання радіочастотного ресурсу України»

Прийняття нормативно-правового акта для забезпечення виконання виробниками радіообладнання вимог пункту 28 Технічного регламенту радіообладнання, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України  від 24.05.2017 № 355.

I-ІI
квартал

Департамент ліцензування

Департамент правового забезпечення

10.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій»

Приведення Порядку здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗІ від 13.12.2012 № 649 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10.01.2013 за № 92/22624 у відповідність до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та інших законів, зокрема, Закону України «Про телекомунікації» враховуючи пункт 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 169-р «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади».

І-IV
квартал

Департамент державного нагляду

Департамент правового забезпечення

11.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування»

Приведення Порядку здійснення державного нагляду за користуванням радіочастотним ресурсом України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням НКРЗІ від 27.12.2012 № 684 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.01.2013 за № 175/22707 у відповідність до вимог Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» та інших законів, зокрема, Закону України «Про радіочастотний ресурс України» враховуючи пункт 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від 10.03.2017 № 169-р «Про скасування деяких наказів міністерств та інших центральних органів виконавчої влади».

І-IV
квартал

Департамент державного нагляду

Департамент правового забезпечення

12.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України»

Удосконалення законодавства про телекомунікації в частині, що стосується маршрутизації:
міжнародного трафіка з використанням технології комутації пакетів;
трафіка голосової телефонії на скорочені номери, у тому числі на скорочені номери служб екстреної допомоги.

ІІ-IV
квартал

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

Департамент державного нагляду

Департамент економічного аналізу

13.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку регулювання тарифів на надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій»

Удосконалення нормативної бази в сфері послуг з надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку операторів телекомунікацій з метою сприяння ефективному функціонуванню операторів телекомунікацій.

І-IV
квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

14.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку ведення Реєстру операторів, провайдерів телекомунікацій»

Удосконалення нормативної бази в сфері телекомунікацій та спрощення процедури реєстрації операторів, провайдерів телекомунікацій, у тому числі щодо подання заяв в електронній формі.

І-IV
квартал

Департамент ліцензування

Департамент правового забезпечення

15.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку регулювання тарифів на загальнодоступні телекомунікаційні послуги»

Удосконалення нормативної бази в сфері надання загальнодоступних телекомунікаційних послуг з метою удосконалення механізму перегляду тарифів для забезпечення прийняття регулятором прозорих та виважених рішень за умови передбачуваності їх сприйняття споживачами та учасниками ринку.

І-IV

квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент правового забезпечення

16.

Рішення «Про внесення змін до Порядку взаєморозрахунків між операторами телекомунікацій»

Удосконалення Порядку в частині взаєморозрахунків за вхідний міжнародний телефонний трафік.

ІІ-IІІ квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент правового забезпечення

17.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою»

Актуалізація Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою,  відповідно до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815, зокрема з метою зменшення впливу радіозавад на РЕЗ широкосмугового доступу у смугах радіочастот 2400-2483,5 МГц.

I-ІV
квартал

Департамент ліцензування

Департамент правового забезпечення
УДЦР (за згодою)

18.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій»

Приведення Положення про вимірювання параметрів телекомунікаційних мереж з метою здійснення державного нагляду у сфері телекомунікацій, затвердженого рішенням НКРЗІ від 30.07.2013 № 487 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.08.2013 за № 1426/23958 у відповідність до вимог Закону України «Про метрологію та метрологічну діяльність».

І-ІV квартал

Департамент державного нагляду

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

УДЦР (за згодою)

19.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв»

Удосконалення процедурних питань, зокрема, визначення вимог до подачі заяв в електронному вигляді, а також видачі дозволів на експлуатацію РЕЗ нових радіотехнологій.

 

І-ІV квартал

Департамент ліцензування

Департамент правового забезпечення

УДЦР (за згодою)

20.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг»

Забезпечення споживачів телекомунікаційних послуг інформацією щодо встановлених операторами, провайдерами телекомунікацій в договорах про надання телекомунікаційних послуг доступу до Інтернет значень мінімальних швидкостей передавання та приймання даних.

І-ІV квартал

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

21.

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг»

Встановлення процедури та основних принципів проведення аналізу ринків певних телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на цих ринках.

І-ІV квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

22.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 05.04.2016 № 180 «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання такими, що втратили чинність, рішень НКРЗ від 04.11.2008 № 1189 та від 25.12.2008           № 1283»

Удосконалення нормативної бази в сферах телекомунікацій та поштового зв’язку в частині введення єдиного порядку збору та подання інформації операторами та провайдерами, що здійснюють діяльність на ринку телекомунікацій та послуг поштового зв’язку.

І-ІV квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент правового забезпечення

Департамент зв’язку

Департамент державного нагляду

23.

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку регулювання тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку»

Удосконалення нормативної бази в сфері надання універсальних послуг поштового зв’язку з метою удосконалення механізму перегляду тарифів для забезпечення прийняття регулятором прозорих та виважених рішень за умови передбачуваності їх сприйняття споживачами та учасниками ринку.

ІІ-IV квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

24. Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку ввезення з-за кордону та реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв» Визначення відповідно до пункту другого частини другого статті 14 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» порядку ввезення з-за кордону та реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, шляхом імплементації норм Директиви 2014/53/ЄС ЄВРОПЕЙСЬКОГО ПАРЛАМЕНТУ ТА РАДИ від 16 квітня 2014 року про гармонізацію законодавства держав-членів щодо постачання на ринок радіообладнання і скасування Директиви 1999/5/ЄС, визначення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України І квартал

Департамент ліцензування

Департамент правового забезпечення

25.  Виключено      
26. Рішення НКРЗІ «Про визначення строків початку впровадження послуг із перенесення абонентських номерів на телекомунікаційних мережах рухомого (мобільного) зв’язку, включаючи створення локальних баз даних операторів телекомунікацій, що надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, та їх підключення до централізованої бази даних»

Забезпечення якнайшвидшого та повноцінного надання послуг із перенесення абонентських номерів на мережах рухомого (мобільного) зв’язку шляхом визначення конкретних строків:
створення локальних баз даних та їх підключення до централізованої бази даних;
початку надання послуг із перенесення абонентських номерів на мережах рухомого (мобільного) зв’язку.

ІІI - ІV квартал 

Департамент зв’язку
Департамент економічного аналізу
Департамент правового забезпечення 

27. Рішення НКРЗІ «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом ринку телекомунікацій вимог законодавства про телекомунікації» Забезпечити виконання вимог абзацу 8 частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

ІІІ-ІV квартал

Департамент державного нагляду

Департамент правового забезпечення

28. Рішення НКРЗІ «Про затвердження уніфікованої форми акта, складеного за результатами проведення планового (позапланового) заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом нагляду вимог законодавства у сфері користування радіочастотним ресурсом України» Забезпечити виконання вимог абзацу 8 частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності». ІІІ-ІV квартал

Департамент державного нагляду

Департамент правового забезпечення

Директор Департаменту правового забезпечення                                             В. Володін