План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2015 рік

Додаток до рішення НКРЗІ
09.12.2014 № 805
(із змінами, внесеними
рішеннями НКРЗІ
від 10 березня 2015 року № 129
від 06 травня 2015 року № 248
від 14 липня 2015 року № 361
від 11 серпня 2015 року № 421
від 15 вересня 2015 року № 483
від 13 жовтня 2015 року № 528
від 15 грудня 2015 року № 657
від 29 грудня 2015 року № 690)


з/п

Вид та назва проекту регуляторного акта

Ціль прийняття

Строки
підготовки

Підрозділ, відповідальний за розроблення

Проекти законів та інших регуляторних актів державних органів

1

Закон України «Про електронні комунікації та внесення змін до деяких законодавчих актів України»

Виконання вимог Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони (далі – Угода про асоціацію), пунктів 126, 130 Плану заходів з імплементації Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським Співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, на 2014-2017 роки, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17.09.2014 № 847-р (далі – План заходів Уряду) та адаптація законодавчих актів України до законодавства ЄС в частині, зокрема:
посилення структурної, фінансової незалежності та адміністративної спроможності національного регулятора в галузі зв’язку з метою забезпечення його здатності здійснювати відповідні регуляторні заходи та виконувати власні рішення і всі відповідні норми;
встановлення повноважень національного регулятора в галузі зв’язку щодо накладення, зміни, скасування або залишення чинними регуляторних зобов’язань для операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринку певних телекомунікаційних послуг та визначення конкретного переліку регуляторних зобов’язань, які будуть застосовуватись до таких операторів, провайдерів телекомунікацій;
спрощення доступу до ринку електронних комунікацій, запровадження процедури надання загальної авторизації та обмеження необхідності видачі індивідуальних ліцензій окремими обґрунтованими випадками;
удосконалення вимог щодо відповідальності постачальника електронних комунікаційних послуг при наданні доступу до послуг інформаційного суспільства;
удосконалення контролю та нагляду за здійсненням діяльності у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України з метою його спрямування на попередження правопорушень та зниження потенційно можливого тиску на суб’єктів господарювання, зменшення кількості перевірок цих суб’єктів на їх території;
включення до повноважень НКРЗІ можливості здійснення моніторингу якості телекомунікаційних послуг.

І
квартал

Департамент правового забезпечення

Департамент економічного аналізу

Департамент регулювання та ліцензування

Департамент державного нагляду

Департамент зв’язку

2

Виключено

 

 

 

3

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг»

Забезпечення виконання вимог Угоди про асоціацію, пункту 131 Плану заходів Уряду, адаптація законодавства України до законодавства ЄС.
Створення сприятливих умов та усунення перешкод для реалізації права споживачів телекомунікаційних послуг в частині замовлення та/або отримання перенесення абонентського номера.

І-ІІ
квартал

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

Департамент економічного аналізу

4

Виключено

 

 

 

5

Закон України «Про особливості здійснення процедур державної закупівлі телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів для розповсюдження радіо- та телепрограм (за винятком послуг мобільного зв’язку та послуг Інтернет-провайдерів)»

Виконання вимог Закону України від 10.04.2014 №1197-VII «Про здійснення державних закупівель» та врегулювання відносин, пов’язаних з особливостями здійснення закупівель телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів для розповсюдження радіо- та телепрограм (за винятком послуг мобільного зв’язку та послуг доступу до Інтернету), за державні кошти.

І-ІІ
квартал

Департамент правового забезпечення

Департамент зв’язку

 

6

Виключено

 

 

 

7

Виключено

 

 

 

8

Закон України «Про доступ до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж»

Виконання вимог Угоди про асоціацію, пункту 128 Плану заходів Уряду, адаптація законодавства України до законодавства ЄС, зокрема, Директиви 2002/19/ЄC Європейського Парламенту та Ради від 07.03.2002 про доступ та з’єднання електронних комунікаційних мереж та пов’язаного оснащення (Директива про доступ) та Директиви 2002/20/ЄС Європейського Парламенту та Ради від 07.03.2002 про дозвіл електронних комунікаційних мереж та послуг (Рамкова Директива) в частині, що передбачає забезпечення доступу операторів телекомунікацій до інфраструктури об’єктів будівництва, транспорту, електроенергетики для розвитку телекомунікаційних мереж.

ІІІ-ІV квартал

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

Департамент економічного аналізу

9

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг»

Сприяння розвитку конкуренції у сфері надання послуг доступу до Інтернет, поглиблення прозорості надання таких послуг, захист прав споживачів вказаних послуг шляхом покладення на сторін договору про надання телекомунікаційних послуг обов’язку зазначати у відповідному договорі максимальну та мінімальну швидкість передачі даних від кінцевої точки мережі до Української точки обміну Інтернет трафіком, умови за яких таку швидкість може бути зменшено тощо.

IV квартал

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

Департамент державного нагляду

10

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку надання спеціальних дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів дипломатичними представництвами, консульськими установами іноземних держав, представництвами міжнародних організацій в Україні»

У зв’язку з вимогами частини другої статті 14 Закону України від 04.12.2015 № 142-VIII «Про ратифікацію Угоди між Україною та Європейським союзом щодо статусу Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки в Україні» та з метою вирішення питання використання радіочастотного ресурсу України для забезпечення діяльності в Україні Консультативної місії Європейського Союзу з реформування сектору цивільної безпеки України (КМЄС в Україні).

III-IV
квартал

Департамент ліцензування

Департамент правового забезпечення

Проекти регуляторних актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації

1

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку видання приписів за результатами розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, що надходять до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ»

Нормативне врегулювання порядку видачі приписів за результатами розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, що надходять до НКРЗІ.
Пунктом 7 частини третьої статті 19 Закону України «Про телекомунікації» визначено, що для здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій уповноважені національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, посадові особи мають право, зокрема, з метою розгляду звернень фізичних та юридичних, що надходять до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, отримувати від операторів, провайдерів телекомунікацій необхідні документи та інформацію, а також видавати в установленому порядку приписи за результатами розгляду звернень.
Крім того, приведення у відповідність до законодавства рішень НКРЗ від 02.08.2007 875 «Про затвердження Положення про Державну інспекцію зв’язку», зареєстроване в Мін`юсті 21.08.2007 за № 964/14231, та від 26.08.2010 № 380 «Про затвердження Змін до Положення про Державну інспекцію зв’язку», зареєстроване в Мін`юсті 17.09.2010 за № 828/18123.

I
квартал

Департамент правового забезпечення

Департамент державного нагляду
Відділ по роботі із споживачами та зверненнями громадян

2

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування та Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування»

Посилення контролю за здійсненням радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування.

І
квартал

Департамент правового забезпечення

Департамент державного нагляду

3

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 04.11.2008 № 1189»

Удосконалення нормативної бази в сфері телекомунікацій в частині введення єдиного порядку збору та подання інформації операторами та провайдерами, що здійснюють діяльність на ринку телекомунікацій.

I-IV
квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент правового забезпечення

Департамент зв’язку

Відділ по роботі із споживачами та зверненнями громадян

4

Рішення «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на надання в користування каналів електрозв’язку операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг»

Реалізація пункту 2 частини другої статті 66 Закону України «Про телекомунікації».

I-IV
квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

5

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку визначення ринків певних телекомунікаційних послуг, проведення їх аналізу та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 25.08.2011 № 444»

Встановлення процедури, основних принципів та критеріїв визначення ринків телекомунікаційних послуг, встановлення процедури аналізу ринків телекомунікаційних послуг та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на цих ринках.

 

I-IV
квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент правового забезпечення

6

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку регулювання розрахункових такс за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг»

Забезпечення виконання вимог Закону України «Про телекомунікації» в частині базування тарифів на собівартості надання відповідних телекомунікаційних послуг.

I-IV
квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

7

Рішення НКРЗІ «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 25.02.2014 № 116»

Приведення рішення НКРЗІ від 25.02.2014 № 116 «Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію», зареєстрованого в Мін’юсті 04.03.2014 за № 345/25122, у відповідність до Закону України «Про радіочастотний ресурс України».

І-ІІ
квартал

Департамент регулювання та ліцензування

Департамент правового забезпечення

8

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів»

Виконання вимог Угоди про асоціацію, пункту 131 Плану заходів Уряду, Закону України «Про телекомунікації» в частині встановлення порядку надання абонентам послуги перенесення абонентських номерів та використання персональних номерів.
Створення сприятливих умов та усунення перешкод для реалізації права споживачів телекомунікаційних послуг в частині замовлення та/або отримання перенесення абонентського номера.

III-IV
квартал

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

Департамент економічного аналізу
Відділ по роботі із споживачами та зверненнями громадян

9

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг»

Забезпечення виконання вимог Угоди про асоціацію, пункту 131 Плану заходів Уряду.
Створення сприятливих умов та усунення перешкод для реалізації права споживачів телекомунікаційних послуг в частині замовлення та/або отримання перенесення абонентського номера.

III-IV
квартал

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

Департамент економічного аналізу

Відділ по роботі із споживачами та зверненнями громадян

10

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України»

Встановлення тимчасових особливостей маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України в умовах надзвичайних ситуацій, надзвичайного та воєнного стану, проведення на певній території України антитерористичної операції.

І-ІІ
квартал

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

Департамент державного нагляду

11

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Правил взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування».

Вдосконалення Правил взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування, затверджених рішенням НКРЗ від 08.12.2005 № 155, зареєстрованих в Мін’юсті 27.01.2006 за № 71/11945, відповідно до потреб ринку телекомунікацій з урахуванням пропозицій операторів телекомунікацій та приведення у відповідність до чинного законодавства.

І-ІІ
квартал

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

Департамент економічного аналізу

12

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі»

Забезпечення реєстрації усіх абонентів операторами, провайдерами телекомунікацій, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі.

І-ІІІ
квартал

Департамент правового забезпечення

Департамент зв’язку

Департамент державного нагляду

Відділ по роботі із споживачами та зверненнями громадян

13

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку реалізації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України»

Встановлення Порядку реалізації радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України на виконання пункту 10 частини другої статті 14 Закону України «Про радіочастотний ресурс України».

ІІ-ІІІ квартал

Департамент регулювання та ліцензування

Департамент правового забезпечення

14

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України»

Удосконалення Ліцензійних умов користування радіочастотним ресурсом України, затверджених рішенням НКРЗ від 19.08.2005 №53, зареєстрованих в Мін’юсті 20.10.2005 за № 1237/11517, за результатами проведення періодичного відстеження результативності.

ІІ-ІІІ квартал

Департамент регулювання та ліцензування

Департамент правового забезпечення

15

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв»

Удосконалення Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, затвердженого рішенням НКРЗ від 01.11.2012 № 559, зареєстрованого в Мін’юсті 03.01.2013 за№ 57/22589, за результатами проведення періодичного відстеження результативності.

ІІ-ІІІ квартал

Департамент регулювання та ліцензування

Департамент правового забезпечення

16

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг»

Удосконалення процедури оприлюднення інформації стосовно отриманих НКРЗІ результатів контролю показників якості телекомунікаційних послуг з метою покрашення інформування споживачів.

ІІ-ІІІ квартал

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

Департамент державного нагляду

17

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України, вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж та виділенням номерного ресурсу і визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ та НКРЗІ»

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства Тарифів на роботи (послуги) УДЦР, пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України, вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж та виділенням номерного ресурсу.

І-ІІ
квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент регулювання та ліцензування

Департамент правового забезпечення

18

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Правил надання в користування кабельної каналізації електрозв’язку»

Удосконалення відносин між суб’єктами ринку телекомунікацій при взаємоз’єднанні телекомунікаційних мереж.

ІI-ІV квартал

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

Департамент економічного аналізу
Департамент державного нагляду

19

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв та визнання такими, що втратили чинність, рішення НКРЗ від 05.02.2009 № 1338 та від 03.12.2009 № 1773»

Нормативне врегулювання порядку ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв та механізму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України, а також визнання такими, що втратили чинність:
рішення НКРЗ від 05.02.2009 № 1338 «Про затвердження Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв», зареєстрованого в Мін’юсті 17.03.2009 за № 242/16258;
рішення НКРЗ від 03.12.2009 № 1773 «Про затвердження змін до Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв», зареєстрованого в Мін’юсті 11.01.2010 за № 2/17297.

І-ІІІ квартал

Департамент регулювання та ліцензування

Департамент правового забезпечення

УДЦР

20

Рішення НКРЗІ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Національної комісії з питань регулювання зв`язку України»

Приведення у відповідність до законодавства рішення НКРЗ від 04.02.2010 № 50 «Про затвердження Переліку товарів із зазначенням їх кодів згідно з УКТЗЕД, на які Державним підприємством «Український державний центр радіочастот» видаються документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів», зареєстрованого в Мін’юсті 15.02.2010 за № 161/17456, рішення НКРЗ від 04.02.2010 № 51 «Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для ввезення яких, в тому числі переміщення у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях, не потрібні дозволи», зареєстрованого в Мін’юсті 15.02.2010 за № 162/17457 та у зв’язку з листом Міністерства юстиції України від 30.01.2013 № 10.1-19/9.

І-ІІІ квартал

Департамент регулювання та ліцензування

Департамент правового забезпечення

21

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про державне регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України»

Удосконалення державного регулювання номерного ресурсу телекомунікаційної мережі загального користування України шляхом скасування вимоги обов’язкового отримання операторами телекомунікацій висновків спеціалізованої установи щодо виділення номерного ресурсу.

ІІ квартал

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

22

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг та Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет)»

Сприяння розвитку конкуренції у сфері надання послуг доступу до Інтернет, поглиблення прозорості надання таких послуг, захист прав споживачів вказаних послуг шляхом покладення на сторін договору про надання телекомунікаційних послуг обов’язку зазначати у відповідному договорі максимальну та мінімальну швидкість передачі даних. Вдосконалення відносин між операторами телекомунікацій при здійсненні діяльності у сфері телекомунікацій під час організації взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж для надання доступу до Інтернет.

IV квартал

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

Департамент державного нагляду

Департамент ліцензування

23

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації»

Виконання пункту 131 Плану заходів щодо дерегуляції господарської діяльності, затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18.03.2015 №357-р, приведення у відповідність до законодавства рішення НКРЗ від 26.07.2007 № 854 «Про затвердження Порядку проведення приймальних випробувань радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на місці експлуатації», зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 10.08.2007 за № 930/14197.

ІI-III квартал

Департамент ліцензування

Департамент правового забезпечення

24

Рішення НКРЗІ «Про визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 05 лютого 2009 року № 1339»

Приведення рішення НКРЗ від 05.02.2009 № 1339 «Про затвердження Порядку реалізації в Україні радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.03.2009 за № 243/16259, у відповідність вимогам статей 16, 29 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», пункту 16 розділу І Закону України від 09.04.2014 № 1193-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру» та у зв’язку з листом Міністерства юстиції України від 30.04.2015 № Ш-7412/10.1.

ІІІ-ІV квартал

Департамент ліцензування

Департамент правового забезпечення

25

Рішення НКРЗІ «Деякі питання спрощення умов ведення діяльності у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України»

Спрощення умов ведення бізнесу суб’єктами господарювання, які здійснюють чи планують здійснювати діяльність у сфері телекомунікацій, суб`єктами господарювання, які користуються чи мають намір користуватися радіочастотним ресурсом України для надання телекомунікаційних послуг та приведення деяких нормативно-правових актів у відповідність до вимог законодавства.

ІV квартал

Департамент правового забезпечення

Департамент ліцензування

Департамент зв’язку

26

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗІ від 07.04.2015 № 195»

Приведення нормативно-правових актів у відповідність до законодавства в сфері користування радіочастотним ресурсом України.
Підвищення ефективності реалізації повноважень НКРЗІ шляхом:
приведення до єдиного визначення у різних нормативно-правових актах терміну, що стосується експлуатації незаконно діючих радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв;
підвищення ефективності заходів державного нагляду, контролю у сфері користування радіочастотним ресурсом України;
спрощення процедури припинення експлуатації незаконно діючих радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв за результатами радіочастотного моніторингу;
скорочення строків розгляду та затвердження тарифів на послуги УДЦР.

ІV квартал

Департамент державного нагляду

Департамент ліцензування

Департамент економічного аналізу

Департамент правового забезпечення

27

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Інструкції про порядок взаємодії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» та територіальних органів національної поліції України з питань виявлення та усунення порушень законодавства в галузі зв’язку суб`єктами, які здійснюють діяльність у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України у смугах радіочастот загального користування без дозвільних документів (реєстрації) та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 10.06.2008 № 1065

Приведення у відповідність із нормами законів України порядку взаємодії Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» та територіальних органів національної поліції України з питань виявлення та усунення порушень законодавства в галузі зв’язку.

ІV квартал

Департамент державного нагляду

Департамент правового забезпечення
Департамент ліцензування

Департамент зв’язку

Директор Департаменту правового забезпечення                                              В. Володін