План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2014 рік

Додаток
до рішення НКРЗІ
10.12.2013 № 807

(із змінами і доповненнями, внесеними
рішеннями Національної комісії, що здійснює державне регулювання
у сфері зв`язку та інформатизації,
від 04 березня 2014 року № 127,
від 25 березня 2014 року № 184,
від 27 травня 2014 року № 323,
від 17 червня 2014 року № 378,
від 01 липня 2014 року № 424,
від 15 липня 2014 року № 470,
від 22 липня 2014 року № 490,
від 01 серпня 2014 року № 524,
від 12 серпня 2014 року № 561,
від 02 вересня 2014 року № 614,
від 23 вересня 2014 року № 665,
від 07 жовтня 2014 року № 694,
від 25 листопада 2014 року № 775
від 09 грудня 2014 року № 804)
від 16 грудня 2014 року № 822

N
п/п

Вид та назва проекту регуляторного акта

Ціль прийняття

Строки підготовки

Підрозділ, відповідальний за розроблення

Проекти законів та інших регуляторних актів державних органів

1

Закон України
«Про інфраструктуру
телекомунікаційних мереж»

Встановлення засад використання інфраструктури телекомунікаційних мереж, об’єктів будівництва, об’єктів інфраструктури транспорту, об’єктів електроенергетики, порядок доступу та особливості їх використання з метою розвитку телекомунікаційної мережі загального користування України, задоволення потреб споживачів телекомунікаційних послуг та розбудови інформаційного суспільства в Україні.

ІІІ-ІV квартал

Департамент зв`язку

Департамент правового забезпечення

Департамент економічного аналізу

2

Виключено

     

3

Виключено

     

4

Виключено

     

5

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 1 Розмірів плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України»

Удосконалення механізму встановлення розміру плати за видачу ліцензій на користування радіочастотним ресурсом для радіорелейного зв`язку фіксованої радіослужби, з огляду на внесення постановою Кабінету Міністрів України від 05.09.2012 № 838 змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 09.06.2006 № 815.

II квартал

Департамент регулювання та ліцензування

Департамент правового забезпечення

6

Виключено

     

7

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг»

Удосконалення регулювання відносин між операторами, провайдерами телекомунікацій та споживачами послуг, захисту прав споживачів.

IV квартал

Відділ по роботі із споживачами та зверненнями громадян
Департамент правового забезпечення

Департамент зв’язку

Департамент державного нагляду

Департамент економічного аналізу

8

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 1 серпня 2007 року № 993»

Забезпечення проведення конверсії та тендеру на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України.

ІІ квартал

Департамент регулювання та ліцензування
Департамент правового забезпечення

9

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Правил надання послуг поштового зв’язку і Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг»

Приведення Правил надання послуг поштового зв’язку, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 05.03.2009 № 270, та Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 11.04.2012 № 295, у відповідність до Закону України від 15.04.2014 № 1206-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу».

II-ІV квартал

Департамент правового забезпечення
Департамент зв’язку

10

Закон України «Про особливості здійснення процедур державної закупівлі телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів для розповсюдження радіо- та телепрограм (за винятком послуг мобільного зв’язку та послуг Інтернет-провайдерів)»

Виконання вимог Закону України від 10.04.2014 №1197-VII «Про здійснення державних закупівель» та врегулювання відносин, пов’язаних з особливостями здійснення закупівель телекомунікаційних послуг, у тому числі з трансляції радіо- та телесигналів для розповсюдження радіо- та телепрограм (за винятком послуг мобільного зв`язку та послуг доступу до Інтернету), за державні кошти

II-ІV квартал

Департамент правового забезпечення
Департамент зв’язку

11

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про поштовий зв`язок»

Врегулювання питання здійснення державного нагляду у сфері надання послуг поштового зв’язку, впровадження порядку включення суб’єктів господарювання до реєстру операторів поштового зв’язку, встановлення чіткого переліку прав та обов’язків операторів поштового зв’язку.

ІІІ - ІV квартал

Департамент правового забезпечення
Департамент зв’язку
Департамент державного нагляду

12

Постанова Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до пункту 55 Правил надання та отримання телекомунікаційних послуг»

Забезпечення впровадження послуги перенесення абонентських номерів, зокрема, усунення бар’єрів при замовлені цієї послуги та з метою забезпечення відповідності порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів актам вищої юридичної сили.

ІІІ-ІV квартал

Департамент зв’язку
Департамент правового забезпечення
Департамент економічного аналізу

13

Закон України «Про внесення змін до Закону України «Про телекомунікації» щодо визначення та аналізу відповідних ринків послуг галузі електронних комунікацій, які є потенційним предметом очікуваного регулювання та створення ефективних механізмів»

З метою адаптації законодавства України до законодавства ЄС, а також на виконання положень Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та Європейським Союзом, Європейським співтовариством з атомної енергії і їхніми державами-членами, з іншої сторони, якою передбачено забезпечення регуляторного органу достатніми повноваженнями щодо здійснення аналізу індикативного переліку відповідних ринків товарів і послуг.

ІІІ-ІV квартал

Департамент економічного аналізу
Департамент правового забезпечення

14

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь ризику від провадження господарської діяльності, та визначається періодичність здійснення планових заходів державного нагляду (контролю) Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації за діяльністю суб`єктів господарювання у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом України»

Забезпечити виконання вимог частини другої статті 5 Закону України «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності».

ІV квартал

Департамент державного нагляду
Департамент правового забезпечення
Департамент регулювання та ліцензування
Департамент зв’язку
Департамент економічного аналізу
Відділ по роботі із споживачами та зверненнями громадян

Проекти регуляторних актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації

1

Виключено

     

2

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Правил взаємоз’єднання телекомунікаційних мереж загального користування»

Удосконалення відносин між суб’єктами ринку телекомунікацій при взаємоз’єднанні телекомунікаційних мереж з мережами операторів з істотною ринковою перевагою на певних ринках телекомунікаційних послуг.

І –ІІ квартал

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

Департамент економічного аналізу

3

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку надання операторами, провайдерами телекомунікацій звітності та інформації і визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 04.11.2008 № 1189»

Удосконалення нормативної бази в сфері телекомунікацій в частині введення єдиного порядку збору та подання інформації операторами та провайдерами, що здійснюють діяльність на ринку телекомунікацій.

І-IV квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент правового забезпечення

Департамент зв’язку

Відділ по роботі із споживачами та зверненнями громадян

4

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку визначення ринків певних телекомунікаційних послуг, проведення їх аналізу та визначення операторів, провайдерів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках таких послуг та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 25.08.2011 № 444»

Встановлення процедури, основних принципів та критеріїв визначення ринків телекомунікаційних послуг, встановлення процедури аналізу ринків телекомунікаційних послуг та визначення операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на цих ринках.

І-IV квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент правового забезпечення

5

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку видання приписів за результатами розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, що надходять до Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ»

Нормативне врегулювання порядку видачі приписів за результатами розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, що надходять до НКРЗІ.
Пунктом 7 частини третьої статті 19 Закону України «Про телекомунікації» визначено, що для здійснення державного нагляду за ринком телекомунікацій уповноважені національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, посадові особи мають право: з метою розгляду звернень фізичних та юридичних осіб, що надходять до національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації, отримувати від операторів, провайдерів телекомунікацій необхідні документи та інформацію, а також видавати в установленому порядку приписи за результатами розгляду звернень.
Приведення у відповідність до законодавства рішень НКРЗ від 02.08.2007 875 «Про затвердження Положення про Державну інспекцію зв’язку», зареєстроване в Мін`юсті 21.08.2007 за № 964/14231, та від 26.08.2010 № 380 «Про затвердження Змін до Положення про Державну інспекцію зв’язку», зареєстроване в Мін`юсті 17.09.2010 за № 828/18123.

I-IV квартал

Департамент правового забезпечення

Департамент державного нагляду

Відділ по роботі із споживачами та зверненнями громадян

6

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку реєстрації абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, затверджений рішенням НКРЗ від 11.08.2011 № 393, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 05.09.2011 за № 1046/19784»

Поширення на абонентів, які отримують телекомунікаційні послуги без укладення договору в письмовій формі, в тому числі знеособлено, процедури реєстрації.

І – IV квартал

Департамент правового забезпечення

Департамент зв’язку

Департамент державного нагляду

Відділ по роботі із споживачами та зверненнями громадян

7

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на надання в користування каналів електрозв’язку операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг»

Реалізація вимог Закону України
від 07.06.2012 № 4910-VI «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо розмежування повноважень державних органів у сферах природних монополій та у галузі зв’язку».

І-IV квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

8

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку регулювання розрахункових такс за послуги пропуску трафіка до телекомунікаційних мереж операторів телекомунікацій з істотною ринковою перевагою на ринках певних телекомунікаційних послуг»

Забезпечення виконання вимог Закону України «Про телекомунікації» в частині базування тарифів на собівартості надання відповідних послуг.

І-IV квартал

Департамент економічного аналізу

Департамент правового забезпечення

9

Виключено

     

10

Виключено

     

11

Виключено

     

12

Виключено

     

13

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв`язку: місцевого, міжміського, міжнародного»

Приведення у відповідність до Закону України «Про телекомунікації».

ІV квартал

Департамент регулювання та ліцензування
Департамент правового забезпечення

14

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг фіксованого телефонного зв`язку з використанням безпроводового доступу до телекомунікаційної мережі з правом технічного обслуговування та експлуатації і надання в користування каналів електрозв`язку: місцевого, міжміського, міжнародного»

Приведення у відповідність до Закону України «Про телекомунікації».

ІІ квартал

Департамент регулювання та ліцензування

Департамент правового забезпечення

15

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг рухомого (мобільного) телефонного зв`язку з правом технічного обслуговування та експлуатації телекомунікаційних мереж і надання в користування каналів електрозв’язку та визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ»

Приведення у відповідність до Закону України «Про телекомунікації».

ІІ-ІІІ квартал

Департамент регулювання та ліцензування

Департамент правового забезпечення

16

Виключено

     

17

Рішення НКРЗІ «Про визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень Національної комісії з питань регулювання зв`язку України»

Приведення у відповідність до законодавства рішення НКРЗ від 04.02.2010 № 50 «Про затвердження Переліку товарів із зазначенням їх кодів згідно з УКТЗЕД, на які Державним підприємством «Український державний центр радіочастот» видаються документи, необхідні для здійснення митного контролю та митного оформлення товарів», зареєстрованого в Мін`юсті 15.02.2010 за № 161/17456, рішення НКРЗ від 04.02.2010 № 51 «Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для ввезення яких, в тому числі переміщення у міжнародних поштових відправленнях, міжнародних експрес-відправленнях, не потрібні дозволи», зареєстрованого в Мін`юсті 15.02.2010 за № 162/17457 та у зв’язку з листом Міністерства юстиції України від 30.01.2013 №10.1-19/9

IV квартал

Департамент регулювання та ліцензування

Департамент правового забезпечення

18

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію»

Визначення нових видів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, для експлуатації яких не потрібні дозволи на експлуатацію відповідно до внесених змін до Плану використання радіочастотного ресурсу України.

IV квартал

Департамент регулювання та ліцензування
Департамент правового забезпечення
УДЦР

19

Виключено

     

20

Виключено

     

21

Виключено

     

22

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання в користування каналів електрозв`язку з правом здійснення їх технічного обслуговування та експлуатації) та визнання таким, що втратило чинність, рішення НКРЗ від 07.12.2007 № 1017»

Нормативне врегулювання правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання в користування каналів електрозв`язку з правом здійснення їх технічного обслуговування та експлуатації) та приведення у відповідність до Закону України «Про телекомунікації» рішенняНКРЗ від 07.12.2007 № 1017 «Про затвердження Ліцензійних умов здійснення діяльності у сфері телекомунікацій з надання послуг з надання в користування каналів електрозв’язку», зареєстроване в Мін`юсті 26.12.2007 за № 1401/14668.

ІІ-IV квартал

Департамент регулювання та ліцензування
Департамент правового забезпечення

23

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв та визнання такими, що втратили чинність, рішення НКРЗ від 05.02.2009 № 1338 та від 03.12.2009 № 1773»

Нормативне врегулювання порядку ввезення з-за кордону радіоелектронних засобів, випромінювальних пристроїв та механізму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, заборонених до застосування та ввезення на територію України, а також визнання такими, що втратили чинність:
рішення НКРЗ від 05.02.2009 № 1338 «Про затвердження Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв», зареєстрованого в Мін`юсті від 17.03.2009 за № 242/16258;
рішення НКРЗ від 03.12.2009 № 1773 «Про затвердження змін до Положення про надання дозволів на ввезення з-за кордону в Україну радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв», зареєстрованого в Мін`юсті від 11.01.2010 за № 2/17297.

ІI-ІІІ квартал

Департамент регулювання та ліцензування
Департамент правового забезпечення
УДЦР

24

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Переліку радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл на експлуатацію радіоелектронного засобу або випромінювального пристрою»

Забезпечення виконання вимог частини першої статті 42 Закону України «Про радіочастотний ресурс України» із змінами, внесеними пунктом 16 розділу І Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру», згідно з якою перелік радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, на експлуатацію яких потрібен дозвіл, визначається національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв`язку та інформатизації.

ІI-ІІІ квартал

Департамент регулювання та ліцензування
Департамент правового забезпечення
УДЦР

25

Рішення НКРЗІ «Про затвердження змін до деяких рішень»

Приведення рішень НКРЗ та НКРЗІ у відповідність до Закону України від 15.04.2014 № 1206-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення порядку відкриття бізнесу».

II-ІV квартал

Департамент правового забезпечення
Департамент регулювання та ліцензування
Департамент зв’язку
Департамент економічного аналізу
Департамент державного нагляду

26

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про порядок і форму
ведення реєстру радіоелектронних засобів та
випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватися
на території України в смугах радіочастот загального користування»

Виконання вимог Закону України від 09.04.2014 № 1193-VII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо скорочення кількості документів дозвільного характеру».

II-ІІІ квартал

Департамент регулювання та ліцензування
Департамент правового забезпечення

27

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування та Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування»

Посилення контролю за здійсненням радіочастотного моніторингу у смугах радіочастот загального користування.

ІІІ - ІV квартал

Департамент правового забезпечення
Департамент державного нагляду

28

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів»

Забезпечення виконання вимог статей 18, 32 та 39 Закону України «Про телекомунікації», відповідно до яких до повноважень НКРЗІ віднесено встановлення порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів, а також визначення організації, яка здійснює централізоване технічне адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів.

ІІІ-ІV квартал

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення
Департамент економічного аналізу

29

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг»

З метою реалізації впровадження послуги із перенесення абонентських номерів та забезпечення узгодженості положень порядку надання послуг із перенесення абонентських номерів із положеннями Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг.

ІІІ-ІV квартал

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення
Департамент економічного аналізу

30

Рішення НКРЗІ «Про затвердження Тарифів на роботи (послуги) Державного підприємства «Український державний центр радіочастот», пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України, вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж та виділенням номерного ресурсу і визнання такими, що втратили чинність, деяких рішень НКРЗ та НКРЗІ»

З метою приведення у відповідність до чинного законодавства Тарифів на роботи (послуги) УДЦР, пов’язані з користуванням радіочастотним ресурсом України, вимірюванням параметрів телекомунікаційних мереж та виділенням номерного ресурсу та виконання пункту 29 протоколу № 16 засідання Урядового комітету соціально-економічного розвитку та з питань міжнародного співробітництва від 01.08.2014 щодо перегляду тарифів на роботи (послуги) УДЦР.

ІІІ-ІV квартал

Департамент економічного аналізу
Департамент регулювання та ліцензування
Департамент правового забезпечення

31

Рішення НКРЗІ «Про внесення зміни до пункту 3.1 Правил здійснення діяльності у сфері телекомунікацій (діяльність з надання послуг доступу до Інтернет)»

Спрощення умов виходу на ринок для суб’єктів телекомунікацій, що мають намір здійснювати діяльність з надання послуг доступу до Інтернет у сільській місцевості.

IV квартал

Департамент регулювання та ліцензування
Департамент правового забезпечення

32

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв»

Удосконалення чинного Порядку надання висновків щодо електромагнітної сумісності та дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв, затвердженого рішенням НКРЗІ від 01.11.2012 № 559 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03.01.2013 за № 57/22589, зокрема, уточнення критеріїв підготовки та видачі дозволів на експлуатацію радіоелектронних засобів або випромінювальних пристроїв технологічним користувачам у смугах радіочастот 5150-5250 МГц.

IV квартал

Департамент регулювання та ліцензування
Департамент
державного нагляду
Департамент
правового забезпечення
УДЦР

33

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Порядку маршрутизації трафіка в телекомунікаційній мережі загального користування України»

Врегулювання проблемних питань, що виникають під час здійснення суб’єктами ринку телекомунікацій діяльності у сфері телекомунікацій на тимчасово окупованій території України, території проведення антитерористичної операції.

ІV квартал

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

Департамент державного нагляду

34

Рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про якість телекомунікаційних послуг»

Приведення нормативного правового акту у відповідність до вимог чинного законодавства.

ІV квартал

Департамент зв’язку

Департамент правового забезпечення

Департамент державного нагляду