Рішення № 562 від 30.10.2018
Про затвердження переліків показників якості телекомунікаційних послуг, рівні яких підлягають обов’язковому оприлюдненню у 2020 році

Відповідно до статей 18, 21 Закону України «Про телекомунікації», пункту 3.2 Положення про якість телекомунікаційних послуг, затвердженого рішенням НКРЗ від 15.04.2010 № 174 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2010 за № 429/17724 (далі – Положення), з метою забезпечення всебічного і періодичного інформування споживачів про рівні якості телекомунікаційних послуг, які надаються операторами телекомунікацій, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Перелік показників якості послуг фіксованого телефонного зв’язку, рівні яких підлягають обов’язковому оприлюдненню операторами телекомунікацій у 2020 році (додаток 1), Перелік показників якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку, рівні яких підлягають обов’язковому оприлюдненню операторами телекомунікацій у 2020 році (додаток 2) та Перелік показників якості послуг із доступу до Інтернету, рівні яких підлягають обов’язковому оприлюдненню операторами телекомунікацій у 2020 році (додаток 3).

2. Операторам телекомунікацій відповідно до розділу 4 Положення протягом 2019 року забезпечити проведення випробувань показників якості телекомунікаційних послуг, які включені до переліків показників якості послуг, що визначені у пункті 1 цього рішення.

3. Операторам телекомунікацій оприлюднити інформацію щодо якості телекомунікаційних послуг у порядку, встановленому пунктом 3.3 Положення, та подати до НКРЗІ звіти за 2019 рік за формою згідно з додатком до Положення (11–ЯТП) не пізніше 30 січня 2020 року.

4. Департаменту зв’язку провести узагальнення звітів операторів телекомунікацій за 2019 рік та розмістити їх на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет до 31 березня 2020 року.

5. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікувати в офіційному державному бюлетені. 

В.о. Голови НКРЗІ

О. Скляров