Рішення № 388 від 24.07.2018
Про внесення змін до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг

Зареєстровано в Міністерстві юстиції України
«16» серпня 2018 р.
за № 929/32381

Відповідно до статей 18, 63 Закону України «Про телекомунікації» і підпункту 14 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Зміни до Основних вимог до договору про надання телекомунікаційних послуг, затверджених рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,
від 29 листопада 2012 року № 624, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 24 грудня 2012 року за № 2150/22462 (із змінами), що додаються.

2. Департаменту правового забезпечення в установленому законодавством порядку подати це рішення на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

 3. Це рішення набирає чинності з дня його офіційного опублікування.

Голова НКРЗІ

О. Животовський