Рішення № 413 від 07.08.2018
Про схвалення проекту рішення НКРЗІ «Про визначення строків початку впровадження послуг із перенесення абонентських номерів на телекомунікаційних мережах рухомого (мобільного) зв’язку, включаючи створення локальних баз даних операторів телекомунікацій, що надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, та їх підключення до централізованої бази даних»

Відповідно до статей 18, 32, 39 Закону України «Про телекомунікації», Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23 листопада 2011 року № 1067, та враховуючи:

рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, від 25 листопада 2014 року № 777 «Про визначення державного підприємства «Український державний центр радіочастот» організацією, яка здійснює централізоване технічне адміністрування персональних номерів та перенесених абонентських номерів»;

Технічні вимоги до телекомунікаційних мереж загального користування України щодо забезпечення надання телекомунікаційної послуги перенесення абонентського номера, затверджені наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 24 червня 2015 року № 355, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 17 липня 2015 року за № 872/27317;

Порядок надання послуг із перенесення абонентських номерів, затверджений рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, від 31 липня 2015 року № 394, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 21 серпня 2015 року за № 1019/27464;

Технологічний процес взаємодії телекомунікаційних мереж між собою під час надання послуги перенесення абонентського номера і його подальшого обслуговування, затверджений наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України від 14 квітня 2017 року № 244;

Технічне завдання на створення комплексної системи захисту інформації в Автоматизованій інформаційній системі «Централізована база даних перенесених номерів» від 27 січня 2017 року № 01/2017-11Д (шифр «КСЗІ. АІС ЦБД ПН. ТЗ.»), узгоджене Адміністрацію Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України 21 лютого 2017 року,

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Схвалити проект рішення Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації «Про визначення строків початку впровадження послуг із перенесення абонентських номерів на телекомунікаційних мережах рухомого (мобільного) зв’язку, включаючи створення локальних баз даних операторів телекомунікацій, що надають послуги рухомого (мобільного) зв’язку, та їх підключення до централізованої бази даних», що додається.

2. Департаменту зв’язку в установленому порядку подати вказаний проект на погодження до заінтересованих державних органів.       

3. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

Голова НКРЗІ

О. Животовський