Рішення № 305 від 05.06.2018
Про внесення змін до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік

Відповідно до статті 7 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», підпункту 2.1.4 пункту 2.1 Регламенту Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації, затвердженого рішенням НКРЗІ 21.10.2014 № 720, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації,

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік, затвердженого рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв'язку та інформатизації від 12.12.2017 № 635 (із змінами), такі зміни:

1.1) у розділі «Проекти законів та інших регуляторних актів державних органів»:

1.1.1) пункт 2 виключити;
1.1.2) у пункті 4 у графі «Строки підготовки» цифри «I-III» замінити цифрами «I-IV»;
1.1.3) доповнити новими пунктами 5, 6 згідно з додатком.

1.2)  у розділі «Проекти регуляторних актів Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації»:

1.2.1) у пунктах 4, 5 та 6 у графі «Строки підготовки» цифри «I-II» замінити цифрами «I-IV»;
1.2.2) у пункті 7 у графі «Строки підготовки» цифри «I-II» замінити цифрами «I-IІІ».

2. Департаменту забезпечення діяльності розмістити на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет оновлений План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2018 рік, затверджений рішенням НКРЗІ від 12.12.2017 № 635 (із змінами), оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

В.о. Голови НКРЗІ

О.Бісюк