Рішення № 301 від 05.06.2018
Про внесення змін у додатки до рішення НКРЗІ від 07.03.2017 № 120

Відповідно законів України «Про адміністративні послуги», «Про радіочастотний ресурс України»  та Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1067, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. У позиції 5 додатків 17, 20-22 до рішення НКРЗІ від 07.03.2017 № 120 «Про затвердження інформаційних та технологічних карток адміністративних послуг:

у графі «Етапи опрацювання звернення про надання адміністративної послуги» слова «Контроль за терміном надходження» замінити словом «Отримання»;

у графі «Строки виконання етапів (дії, рішення)» слова та знак «До надходження висновку, але» виключити.

2. Департаменту ліцензування розмістити оновлені технологічні картки адміністративних послуг, затверджені рішенням НКРЗІ від 07.03.2017 № 120 (зі змінами), у місцях здійснення прийому суб’єктів звернень.

3. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

В.о. Голови НКРЗІ

О.Бісюк