Рішення № 137 від 07.03.2018
Про результати тендера на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв`язок IMT» в смугах радіочастот 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц

Відповідно до Закону України «Про радіочастотний ресурс України», Порядку залучення додаткових позабюджетних коштів для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2007 № 993, Порядку проведення конкурсів або тендерів на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України, затвердженого рішенням НКРЗІ  від 30.05.2017 № 281 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 11.09.2017 за № 1115/30983, Умов тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT» в смугах радіочастот 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц, затверджених рішенням НКРЗІ від 21.12.2017 № 661,

за результатами тендеру на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв’язок IMT» в смугах радіочастот 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц, проведеного відповідно до рішення НКРЗІ від 21.12.2017 № 661, а також враховуючи:

протокол № 6 засідання тендерної комісії про визнання вказаного в умовах тендеру суб’єкта конверсії переможцем тендера на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT» в смугах радіочастот 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц у всіх регіонах України від 06.03.2018 (далі – протокол засідання тендерної комісії № 6),

протокол № 7 засідання тендерної комісії з визначення переможця торгів «з голосу» у тендері на отримання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT» в смугах радіочастот 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц у всіх регіонах України від 06.03.2018 (далі – протокол засідання тендерної комісії № 7), Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Видати:

1.1. ТОВАРИСТВУ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «лайфселл» (22859846, м. Київ) ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT відповідно до позиції 22.1 розділу І Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815 (смуги радіочастот 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц можуть використовуватися радіотехнологією «Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT» та радіотехнологією «Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800»), строком дії – 15 (п'ятнадцять) років з 01.07.2018, але не раніше дня, наступного за днем введення в дію рішення НКРЗІ від 21.12.2017 № 660 (розділ І протоколу засідання тендерної комісії № 6).

Дата видачі ліцензії у розумінні статті 254 Податкового кодексу України: дата початку дії ліцензії.

Регіон користування радіочастотним ресурсом: 27 регіонів України.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 1710-1725/1805-1820 МГц.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 30,0.

Загальна ширина смуги радіочастот, що використовується МГц: 810.

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:

- початок користування – липень 2018 року;
- повне освоєння – січень 2022 року.

На бланку ліцензії зазначити особливі умови користування смугами радіочастот:

«Ліцензіат за цією ліцензією зобов’язаний:

1) забезпечити можливість отримання послуг з використанням радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT» з базовим стандартом LTE (та його подальші релізи) з дати початку дії ліцензії:

- протягом 12 місяців не менше 90% населення кожного обласного центру України*;
- протягом 42 місяців не менше 90% населення кожного населеного пункту із населенням більше 10 000 (десяти тисяч) осіб*

2) щопівроку, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним півріччям, повідомляти шляхом розміщення інформації на своєму веб-сайті споживачів та письмово НКРЗІ про виконання пункту 1 цих особливих умов користування смугами радіочастот із зазначенням переліку населених пунктів, у яких ліцензіат забезпечив можливість отримання таких послуг.

______________

* крім обласних центрів та населених пунктів, розташованих на території проведення антитерористичної операції, визначеної відповідно до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», та тимчасово окупованої території України, визначеної Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».».

Повідомити ТОВ «лайфселл» про необхідність сплати запропонованої ним ціни за лот № 1, яка відповідно до розділу І протоколу засідання тендерної комісії № 6 становить 795 000 000,00 (сімсот дев'яносто п'ять мільйонів) грн.

1.2. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВСТАР» (21673832, м. Київ) ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT відповідно до позиції 22.1 розділу І Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815 (смуги радіочастот 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц можуть використовуватися радіотехнологією «Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT» та радіотехнологією «Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800»), строком дії – 15 (п'ятнадцять) років з 01.07.2018, але не раніше дня, наступного за днем введення в дію рішення НКРЗІ від 21.12.2017 № 660 (розділ ІІ протоколу засідання тендерної комісії № 6).

Дата видачі ліцензії у розумінні статті 254 Податкового кодексу України: дата початку дії ліцензії.

Регіон користування радіочастотним ресурсом: 27 регіонів України.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 1725-1750/1820-1845 МГц.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 50,0.

Загальна ширина смуги радіочастот, що використовується МГц: 1350.

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:

- початок користування – липень 2018 року;
- повне освоєння – січень 2022 року.

На бланку ліцензії зазначити особливі умови користування смугами радіочастот:

«Ліцензіат за цією ліцензією зобов’язаний:

1) забезпечити можливість отримання послуг з використанням радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT» з базовим стандартом LTE (та його подальші релізи) з дати початку дії ліцензії:

- протягом 12 місяців не менше 90% населення кожного обласного центру України*;
- протягом 42 місяців не менше 90% населення кожного населеного пункту із населенням більше 10 000 (десяти тисяч) осіб*

2) щопівроку, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним півріччям, повідомляти шляхом розміщення інформації на своєму веб-сайті споживачів та письмово НКРЗІ про виконання пункту 1 цих особливих умов користування смугами радіочастот із зазначенням переліку населених пунктів, у яких ліцензіат забезпечив можливість отримання таких послуг.

______________

* крім обласних центрів та населених пунктів, розташованих на території проведення антитерористичної операції, визначеної відповідно до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», та тимчасово окупованої території України, визначеної Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».».

Повідомити ПрАТ «Київстар» про необхідність сплати запропонованої ним ціни за лот № 2, яка відповідно до розділу ІІ протоколу засідання тендерної комісії № 6 становить 1 325 000 000,00 (один мільярд триста двадцять п'ять мільйонів) грн.

1.3. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ВФ УКРАЇНА» (14333937, м. Київ) ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT відповідно до позиції 22.1 розділу І Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815 (смуги радіочастот 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц можуть використовуватися радіотехнологією «Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT» та радіотехнологією «Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800»),  строком дії – 15 (п'ятнадцять) років з 01.07.2018, але не раніше дня, наступного за днем введення в дію рішення НКРЗІ від 21.12.2017 № 660 (розділ ІІІ протоколу засідання тендерної комісії № 6).

Дата видачі ліцензії у розумінні статті 254 Податкового кодексу України: дата початку дії ліцензії.

Регіон користування радіочастотним ресурсом: 27 регіонів України.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 1750-1770/1845-1865 МГц.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 40,0.

Загальна ширина смуги радіочастот, що використовується МГц: 1080.

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:

- початок користування – липень 2018 року;
- повне освоєння – січень 2022 року.

На бланку ліцензії зазначити особливі умови користування смугами радіочастот:

«Ліцензіат за цією ліцензією зобов’язаний:

1) забезпечити можливість отримання послуг з використанням радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT» з базовим стандартом LTE (та його подальші релізи) з дати початку дії ліцензії:

- протягом 12 місяців не менше 90% населення кожного обласного центру України*;
- протягом 42 місяців не менше 90% населення кожного населеного пункту із населенням більше 10 000 (десяти тисяч) осіб*

2) щопівроку, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним півріччям, повідомляти шляхом розміщення інформації на своєму веб-сайті споживачів та письмово НКРЗІ про виконання пункту 1 цих особливих умов користування смугами радіочастот із зазначенням переліку населених пунктів, у яких ліцензіат забезпечив можливість отримання таких послуг.

______________

* крім обласних центрів та населених пунктів, розташованих на території проведення антитерористичної операції, визначеної відповідно до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», та тимчасово окупованої території України, визначеної Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».».

Повідомити ПрАТ «ВФ Україна» про необхідність сплати запропонованої ним ціни за лот № 3, яка відповідно до розділу ІІІ протоколу засідання тендерної комісії № 6 становить 1 060 000 000,00 (один мільярд шістдесят мільйонів) грн.

1.4. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВСТАР» (21673832, м. Київ) ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT відповідно до позиції 22.1 розділу І Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815 (смуги радіочастот 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц можуть використовуватися радіотехнологією «Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT» та радіотехнологією «Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800»),  строком дії – 15 (п'ятнадцять) років з 01.07.2018, але не раніше дня, наступного за днем введення в дію рішення НКРЗІ від 21.12.2017 № 660 (розділ І протоколу засідання тендерної комісії № 7).

Дата видачі ліцензії у розумінні статті 254 Податкового кодексу України: дата початку дії ліцензії.

Регіон користування радіочастотним ресурсом: 27 регіонів України.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 1770-1775/1865-1870 МГц.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 10,0.

Загальна ширина смуги радіочастот, що використовується МГц: 270.

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:

- початок користування – липень 2018 року;
- повне освоєння – січень 2022 року.

На бланку ліцензії зазначити особливі умови користування смугами радіочастот:

«Ліцензіат за цією ліцензією зобов’язаний:

1) забезпечити можливість отримання послуг з використанням радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT» з базовим стандартом LTE (та його подальші релізи) з дати початку дії ліцензії:

- протягом 12 місяців не менше 90% населення кожного обласного центру України*;
- протягом 42 місяців не менше 90% населення кожного населеного пункту із населенням більше 10 000 (десяти тисяч) осіб*

2) щопівроку, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним півріччям, повідомляти шляхом розміщення інформації на своєму веб-сайті споживачів та письмово НКРЗІ про виконання пункту 1 цих особливих умов користування смугами радіочастот із зазначенням переліку населених пунктів, у яких ліцензіат забезпечив можливість отримання таких послуг.

______________

* крім обласних центрів та населених пунктів, розташованих на території проведення антитерористичної операції, визначеної відповідно до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», та тимчасово окупованої території України, визначеної Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».».

Повідомити ПрАТ «Київстар» про необхідність сплати запропонованої ним максимальної ціни за лот № 4, яка відповідно до розділу І протоколу засідання тендерної комісії № 7 становить 612 000 000,00  (шістсот дванадцять мільйонів) грн.

1.5. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «ВФ УКРАЇНА» (14333937, м. Київ) ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT відповідно до позиції 22.1 розділу І Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815 (смуги радіочастот 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц можуть використовуватися радіотехнологією «Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT» та радіотехнологією «Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800»), строком дії – 15 (п'ятнадцять) років з 01.07.2018, але не раніше дня, наступного за днем введення в дію рішення НКРЗІ від 21.12.2017 № 660 (розділ ІІ протоколу засідання тендерної комісії № 7).

Дата видачі ліцензії у розумінні статті 254 Податкового кодексу України: дата початку дії ліцензії.

Регіон користування радіочастотним ресурсом: 27 регіонів України.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 1780-1785/1875-1880 МГц.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 10,0.

Загальна ширина смуги радіочастот, що використовується МГц: 270.

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:

- початок користування – липень 2018 року;
- повне освоєння – січень 2022 року.

На бланку ліцензії зазначити особливі умови користування смугами радіочастот:

«Ліцензіат за цією ліцензією зобов’язаний:

1) забезпечити можливість отримання послуг з використанням радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT» з базовим стандартом LTE (та його подальші релізи) з дати початку дії ліцензії:

- протягом 12 місяців не менше 90% населення кожного обласного центру України*;
- протягом 42 місяців не менше 90% населення кожного населеного пункту із населенням більше 10 000 (десяти тисяч) осіб*

2) щопівроку, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним півріччям, повідомляти шляхом розміщення інформації на своєму веб-сайті споживачів та письмово НКРЗІ про виконання пункту 1 цих особливих умов користування смугами радіочастот із зазначенням переліку населених пунктів, у яких ліцензіат забезпечив можливість отримання таких послуг.

______________

* крім обласних центрів та населених пунктів, розташованих на території проведення антитерористичної операції, визначеної відповідно до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», та тимчасово окупованої території України, визначеної Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».».

Повідомити ПрАТ «ВФ Україна» про необхідність сплати запропонованої ним максимальної ціни за лот № 5, яка відповідно до розділу ІІ протоколу засідання тендерної комісії № 7 становить 742 000 000,00 (сімсот сорок два мільйони) грн.

1.6. ПРИВАТНОМУ АКЦІОНЕРНОМУ ТОВАРИСТВУ «КИЇВСТАР» (21673832, м. Київ) ліцензію на користування радіочастотним ресурсом України для впровадження радіотехнології Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT відповідно до позиції 22.1 розділу І Плану використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815 (смуги радіочастот 1710-1785 МГц, 1805-1880 МГц можуть використовуватися радіотехнологією «Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT» та радіотехнологією «Цифровий стільниковий радіозв'язок GSM-1800»), строком дії – 15 (п'ятнадцять) років з 01.07.2018, але не раніше дня, наступного за днем введення в дію рішення НКРЗІ від 21.12.2017 № 660 (розділ ІІІ протоколу засідання тендерної комісії № 7).

Дата видачі ліцензії у розумінні статті 254 Податкового кодексу України: дата початку дії ліцензії.

Регіон користування радіочастотним ресурсом: 27 регіонів України.

Смуга (номінали) радіочастот, приймання/передавання, МГц: 1775-1780/1870-1875 МГц.

Ширина смуги радіочастот, що використовується в регіоні, МГц: 10,0.

Загальна ширина смуги радіочастот, що використовується МГц: 270.

Терміни освоєння радіочастотного ресурсу:

- початок користування – липень 2018 року;
- повне освоєння – січень 2022 року.

На бланку ліцензії зазначити особливі умови користування смугами радіочастот:

«Ліцензіат за цією ліцензією зобов’язаний:

1) забезпечити можливість отримання послуг з використанням радіотехнології «Міжнародний рухомий (мобільний) зв'язок IMT» з базовим стандартом LTE (та його подальші релізи) з дати початку дії ліцензії:

- протягом 12 місяців не менше 90% населення кожного обласного центру України*;
- протягом 42 місяців не менше 90% населення кожного населеного пункту із населенням більше 10 000 (десяти тисяч) осіб*

2) щопівроку, не пізніше 15 числа місяця, наступного за звітним півріччям, повідомляти шляхом розміщення інформації на своєму веб-сайті споживачів та письмово НКРЗІ про виконання пункту 1 цих особливих умов користування смугами радіочастот із зазначенням переліку населених пунктів, у яких ліцензіат забезпечив можливість отримання таких послуг.

______________

* крім обласних центрів та населених пунктів, розташованих на території проведення антитерористичної операції, визначеної відповідно до Закону України «Про тимчасові заходи на період проведення антитерористичної операції», та тимчасово окупованої території України, визначеної Законом України «Про забезпечення прав і свобод громадян та правовий режим на тимчасово окупованій території України».».

Повідомити ПрАТ «Київстар» про необхідність сплати запропонованої ним максимальної ціни за лот № 6, яка відповідно до розділу ІІІ протоколу засідання тендерної комісії № 7 становить 900 000 000,00 (дев’ятсот мільйонів) грн.

2. Департаменту правового забезпечення:

- не пізніше трьох робочих днів від дати оформлення цього рішення в установленому порядку проінформувати про прийняте рішення та  забезпечити надсилання (видачу) переможцям тендеру за відповідним лотом повідомлення про підсумки тендера на отримання ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України;
- спільно з Департаментом ліцензування забезпечити в строки та в порядку, визначені законодавством видачу переможцям тендеру за відповідним лотом ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.

3. Управлінню фінансового забезпечення забезпечити повернення тендерних гарантій:

- всім учасникам тендера за відповідними лотами, за винятком переможців за цими лотами, протягом 10 (десяти) робочих днів після оформлення цього рішення;
- переможцям тендера за відповідними лотами протягом 10 (десяти) робочих днів після сплати ними запропонованої ціни за відповідний лот.

4. Департаменту ліцензування в установленому порядку забезпечити внесення змін до Реєстру виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом відповідно до цього рішення.

5. Департаменту забезпечення діяльності:

- надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі;
- оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікування в офіційному друкованому бюлетені.

Голова НКРЗІ

О.Животовський