Рішення № 85 від 13.02.2018
Про погодження облікової політики Державного підприємства «Український державний центр радіочастот»

Керуючись частиною першою статті 16 Закону України «Про радіочастотний ресурс», частиною п’ятою статті 8 Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», підпунктом 50 пункту 4 Положення про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації, затвердженого Указом Президента України від 23.11.2011 № 1067, пунктом 1 розділу II Положення про порядок бухгалтерського обліку окремих активів та операцій підприємств державного, комунального секторів економіки і господарських організацій, які володіють та/ або користуються об’єктами державної, комунальної власності, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 19.12.2006 № 1213 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 26.12.2006 № 1363/13237, а також розглянувши наказ Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» від 26.12.2017    № 817 «Про затвердження Положення про облікову політику», Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Погодити облікову політику Державного підприємства «Український державний центр радіочастот», затверджену наказом Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» від 26.12.2017 № 817.

2. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет.

Голова НКРЗІ

О.Животовський