Рішення № 221 від 27.04.2012
Про схвалення орієнтовних переліків показників якості, рівні яких підлягатимуть обов’язковому оприлюдненню операторами телекомунікацій у 2014 році

27.04.2012 № 221

Про схвалення орієнтовних переліків показників якості, рівні яких підлягатимуть
обов’язковому оприлюдненню операторами
телекомунікацій у 2014 році

Відповідно до статей 18, 21 Закону України «Про телекомунікації», пункту 3.2 Положення про якість телекомунікаційних послуг, затвердженого рішенням НКРЗ від 15.04.2010 № 174 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2010 за № 429/17724, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації


ВИРІШИЛА:

1. Схвалити орієнтовні переліки показників якості послуг фіксованого телефонного та рухомого (мобільного) зв’язку, рівні яких підлягатимуть обов’язковому оприлюдненню операторами телекомунікацій у 2014 році (додатки 1 , 2 ).
2. Державному підприємству «Український державний центр радіочастот» спільно з Департаментом державного нагляду провести апробацію відповідних методик (методів) випробувань показників якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку, які увійшли до орієнтовного переліку, шляхом практичних випробувань під час проведення чемпіонату Європи з футболу та протягом місяця після закінчення чемпіонату.
3. Департаменту зв’язку спільно з Департаментом державного нагляду, Державним підприємством «Український державний центр радіочастот» провести аналіз практичних випробувань та за його результатами винести на розгляд НКРЗІ пропозиції щодо базових переліків показників якості, рівні яких підлягають вимірюванню у 2013 році та оприлюдненню у 2014 році.
4. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити рішення на офіційному веб-сайті НКРЗІ та опублікувати у журналі «Бюлетень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації» (офіційне видання).

Голова П. Яцук