Рішення №18 від 12.01.2012
Про схвалення узагальнених умов застосування радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв

Внесено зміни

рішенням № 414 від 16.08.2012 "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18",
рішенням № 545 від 20.10.2015 "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18",
рішенням № 27 від 19.01.2016 "Про внесення змін у додатки 9 та 10 до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18",
рішенням № 515 від 04.10.2016 "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18",
рішенням № 84 від 14.02.2017 "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18",
рішенням № 393 від 25.07.2017 "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18",
рішенням № 494 від 26.09.2017 "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18",
рішенням № 133 від 06.03.2018 "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18",
рішенням № 133 від 19.03.2019 "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18",
рішенням № 215 від 07.05.2019 "Про внесення змін до рішення НКРЗІ від 12.01.2012 № 18"

12.01.2012

№ 18

Відповідно до пункту 11 частини другої статті 14 та статей 25 та 26 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», пункту 2.6 Положення про порядок і форму ведення Реєстру радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв, що можуть застосовуватись на території України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України (далі - НКРЗ) від 03.11.2005 № 117 (у редакції рішення НКРЗ від 10.11.2011 № 637) та зареєстрованого Міністерством юстиції України 02.12.2011 за № 1391/20129, з урахуванням рішень НКРЗ про визначення можливості застосування конкретних типів радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв на території України, Національна комісія, що здійсню державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації
ВИРІШИЛА:

1. Схвалити узагальнені умови застосування для наступних радіоелектронних засобів та випромінювальних пристроїв у радіотехнологіях, визначених Планом використання радіочастотного ресурсу України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 09.06.2006 № 815:
1.1. Радіостанції CB (Citizens’ Band) для персонального радіозв’язку в діапазоні 27 МГц, згідно з додатком 1;
1.2. Портативні (носимі) радіостанції PMR446 для персонального радіотелефонного зв’язку в діапазоні 446 МГц, згідно з додатком 2;
1.3. Портативні (носимі) радіостанції dPMR446 для персонального радіозв’язку в діапазоні 446 МГц, згідно з додатком 3;
1.4. Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-450, згідно з додатком 4;
1.5. Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку CDMA-800, згідно з додатком 5;
1.6. Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку GSM, згідно з додатком 6;
1.7. Абонентське обладнання системи цифрового стільникового радіозв’язку IMT-2000 (UMTS/FDD), згідно з додатком 7.
1.8. Радіообладнання цифрової системи безпроводового доступу (DECT), згідно з додатком 8;
1.9. Обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11a/b/g), згідно з додатком 9;
1.10. Обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних IEEE 802.11n), згідно з додатком 10;
1.11. Обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних Bluetooth), згідно з додатком 11;
1.12. Обладнання радіодоступу (радіоінтерфейс передачі даних ZigBee), згідно з додатком 12;
1.13. Неспеціалізовані пристрої короткого радіусу дії в діапазоні 2,4 ГГц, згідно з додатком 13;
1.14. Обладнання мереж автоматизованого управління, контролю та обліку енергоресурсів, контролю параметрів технологічних процесів, згідно з додатком 14;
1.15. Радіорелейні системи передавання, згідно з додатком 15;
1.16. Абонентська земна станція системи рухомого супутникового зв’язку, згідно з додатком 16;
1.17. Безпроводові аудіопристрої, згідно з додатком 17;
1.18. Радіомікрофони, згідно з додатком 18;
1.19. Пристрої короткого радіусу дії, згідно з додатком 19;
1.20. Радіообладнання для пошуку людей, що потрапили в лавини, згідно з додатком 20;
1.21. Обладнання радіокерування моделями, згідно з додатком 21;
1.22. Індукційні пристрої, згідно з додатком 22;
1.23. Портативні (носимі) радіостанції LPD433 для персонального радіотелефонного зв’язку в діапазоні 433 МГц, згідно з додатком 23;
1.24. Радіообладнання для автомобільного транспорту та телематики дорожнього руху (RTTT), згідно з додатком 24.

2. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити рішення на веб-сайті НКРЗІ.

3. Рішення НКРЗ від 23.10.2008 № 1174 «Про визначення можливості застосування деяких радіоелектронних засобів на території України», від 25.02.2010 № 82 «Про визначення можливості застосування деяких видів радіоелектронних засобів на території України», від 25.11.2010 № 532 «Про визначення можливості застосування деяких типів радіоелектронних засобів і випромінювальних пристроїв на території України» визнати такими, що втратили чинність.

4. Рішення набирає чинності з 15.01.2012.

Голова П. Яцук

Збірник узагальнених умов застосування РЕЗ та ВП для деяких радіотехнологій/видів РЕЗ