Рішення № 670 від 20.12.2012
Про затвердження переліків показників якості телекомунікаційних послуг, рівні яких підлягають обов’язковому оприлюдненню у 2014 році

Відповідно до статей 18, 21 Закону України «Про телекомунікації», пункту 3.2 Положення про якість телекомунікаційних послуг, затвердженого рішенням НКРЗ від 15.04.2010 № 174 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 23.06.2010 за № 429/17724 (далі – Положення), а також із метою отримання від операторів телекомунікацій інформації, необхідної для виконання Національною комісією, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ) своїх повноважень та забезпечення всебічного і періодичного інформування споживачів про рівні якості телекомунікаційних послуг, які надаються операторами телекомунікацій, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації
ВИРІШИЛА:

1. Затвердити Перелік показників якості послуг фіксованого телефонного зв’язку, рівні яких підлягають обов’язковому оприлюдненню операторами телекомунікацій у 2014 році (додаток 1) та Перелік показників якості послуг рухомого (мобільного) зв’язку, рівні яких підлягають обов’язковому оприлюдненню операторами телекомунікацій у 2014 році (додаток 2).

2. Операторам телекомунікацій відповідно до розділу 4 Положення протягом 2013 року забезпечити проведення випробувань показників якості телекомунікаційних послуг, які включені до переліків показників якості послуг, що визначені у пункті 1 цього рішення.

3. Операторам телекомунікацій оприлюднити інформацію щодо якості телекомунікаційних послуг у порядку, встановленому пунктом 3.3 Положення, та подати до НКРЗІ звіти за 2013 рік за формою згідно з додатком до Положення (11–ЯТП) не пізніше 30 січня 2014 року з урахуванням зразка, підготовленого згідно з пунктом 4 цього рішення.

4. Департаменту зв’язку підготувати та забезпечити розміщення до 15 січня 2013 року на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет нового зразка заповнення звіту оператора телекомунікацій про якість телекомунікаційних послуг за 2013 рік.

5. Департаменту зв’язку провести узагальнення звітів операторів телекомунікацій за 2013 рік та розмістити їх на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет до 31 березня 2014 року.

6. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет та опублікувати у журналі «Бюлетень Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації» (офіційне видання).

Голова НКРЗІ П. Яцук