Проекти технічної допомоги ЄС

З метою вивчення кращих практик та досвіду країн-членів ЄС з метою наближення та імплементації національного законодавства до законодавства Європейського Союзу (acquis communautaire) у сфері електронних комунікацій, НКРЗІ у своїй діяльності неодноразово залучала інструменти технічної допомоги ЄС.

Так, протягом 2012-2017 років НКРЗІ було реалізовано:

  • проект Twinning «Посилення регуляторної та юридичної спроможності НКРЗІ щодо регулювання сектору телекомунікацій», спрямований на подальший розвиток ефективного регулювання наближеного до стандартів ЄС, додаткове посилення можливостей НКРЗІ щодо регулювання ринку телекомунікацій відповідно до правил та найкращих практик, що застосовуються в незалежних регуляторних органах країн ЄС;
  • п’ять проектів TAIEX:
  1. Навчальна поїздка з метою практичного ознайомлення та вивчення питань організації та здійснення державного нагляду (контролю) у сфері телекомунікацій та користування радіочастотним ресурсом у Республіці Польща;
  2. Участь у міжнародному Семінарі з питань інформаційного суспільства за ініціативи Європейської Комісії з нагоди 20-ї річниці впровадження інструмента TAIEX;
  3. Навчальна поїздка до Литовської Республіки з метою ознайомлення з досвідом країн ЄС зі створення, впровадження і функціонування системи моніторингу якості послуг зв’язку (зокрема поштового) як інструменту підтримки конкурентоспроможності в галузі зв’язку з метою максимального задоволення потреб споживачів у нових та якісних послугах;
  4. Експертна місія на тему: “Забезпечення державного регулювання питань виділення та використання номерного ресурсу плану міжнародної ідентифікації мереж загального користування та абонентів (ITU-T E.212) для надання послуг міжмашинної взаємодії (М2М)”;
  5. Семінар на тему: “Організація державної політики з питань державного регулювання щодо якості послуг зв’язку з метою максимального задоволення потреб споживачів у нових та якісних послугах зв’язку”.

Крім того, в рамках проектів TAIEX, що проходили в Україні, представники НКРЗІ взяли участь у  семінарах за рядом тематик (“Посилення спроможностей кібернетичного захисту критичної інфраструктури”, “Державний контроль у сфері інформаційної безпеки”), експертній місії з питань державного регулювання поштових послуг, а також забезпечено участь представників НКРЗІ у заходах проекту СyberCrime@EAP III, зокрема у семінарі з питань комунікації та обміну інформацією між державними органами та Інтернет-провайдерами в контексті боротьби з кіберзлочинністю і використання електронних доказів.

НКРЗІ також представляє свій досвід щодо залучення та реалізації проектів міжнародної технічної допомоги на заходах міжнародного характеру. Зокрема, у рамках проведення Десятої щорічної регіональної конференції з питань інституційної розбудови, яка проводилася у рамках Робочої групи (панелі) “Реформа державного управління” Тематичної платформи “Демократія, належне врядування та стабільність” ініціативи ЄС “Східне партнерство” (листопад 2016 року, м. Київ, Україна) представником НКРЗІ була представлена доповідь щодо досвіду у залученні та реалізації проектів міжнародної технічної допомоги, зокрема TAIEX. Окрім того, під час доповіді організаторів заходу на тему: “Досягнення у залученні інструменту зовнішньої допомоги ЄС Twinning та TAIEX за останні 10 років” було, зокрема, зазначено, що, в цілому, у сфері телекомунікацій, за зазначений період часу, було залучено чотири проекти технічної допомоги: три інструменти TAIEX та один проект Twinning. З них, три було реалізовано НКРЗІ.

Окрім того, експерти НКРЗІ активно залучаються до реалізації проектів технічної допомоги, бенефіціарами яких є інші державні органи. Зокрема, у сфері поштового зв’язку, технічного регулювання стосовно доступу радіообладнання і телекомунікаційного термінального обладнання на національний ринок та ін.


Інструмент інституціональної розбудови Twinning

Інструмент технічної допомоги TAIEX