Панель Східного партнерства "Гармонізація цифрових ринків"

“Гармонізація цифрових ринків” (анг. Harmonization of Digital Markets, HDM) – ініціатива, спрямована на забезпечення інтеграції цифрових ринків країн Східного партнерства до єдиного європейського простору через реалізацію міжрегіональних проектів за участю організацій та підприємств інформаційно-комунікаційної сфери.

Ініціатива HDM створена у рамках Тематичної платформи № 2 “Економічна інтеграція та наближення до політик ЄС” і спрямована на зближення та гармонізацію цифрових ринків ЄС та країн Східного партнерства на основі міжнародних та загальноєвропейських стандартів. У рамках зазначеної ініціативи передбачається реалізація низки міжрегіональних проектів за участю організацій та підприємств інформаційно-комунікаційної сфери зацікавлених країн-членів ЄС та Східного партнерства.

Перше засідання Панелі HDM відбулося 18-19 листопада 2015 року у м. Брюссель, у ході якого було схвалено HDM Action Plan 2016-2017, до якого відповідно до Декларації, прийнятої під час першої Зустрічі вищих посадових осіб країн Східного партнерства щодо питань, пов’язаних із цифровою економікою (11 червня 2015 року, Люксембург), включено 6 пріоритетних напрямів: електронна комерція для малого та середнього бізнесу, надання електронних митних послуг, електронна ідентифікація, мережева та інформаційна безпека, кібербезпека, навички в сфері цифрових технологій та правил надання телекомунікаційних послуг, а також 4 додаткових напрями: інфраструктура для  здійснення наукових досліджень, електронна торгівля, електронні послуги охорони здоров’я, електронна логістика та цифрові транспортні коридори. З кожної тематики були окреслені конкретні завдання, узгоджені пріоритетні дії на 2016-2017 роки, у тому числі цілі та очікувані результати, а також обрано відповідальну країну-координатора. Зокрема, напрямок щодо правил надання телекомунікаційних послуг було закріплено за Україною.

Засідання Панелі HDM відбувається раз на рік і його основною метою серед іншого є схвалення, аналіз і моніторинг виконання HDM Action Plan, а також обговорення документів, які можуть бути представлені у ході зустрічей міністрів з питань цифрової економіки.