Національні та міжнародні стандарти (показники та методи випробування якості телекомунікаційних послуг)

Національні та міжнародні стандарти (показники та методи випробування якості телекомунікаційних послуг)

Відповідно до статті 15 Закону України «Про телекомунікації» впровадження технічної політики у сфері надання телекомунікаційних послуг, стандартизації, підтвердження відповідності технічних засобів телекомунікацій, організація та відповідальність за розроблення стандартів у сфері телекомунікацій відноситься до компетенції центрального органу виконавчої влади в галузі зв'язку.

НАКАЗИ, ЯКИМИ ЗАТВЕРДЖЕНІ СТАНДАРТИ ОРГАНІЗАЦІЙ УКРАЇНИ (СОУ) З ПИТАННЯ ЯКОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

СОУ 64.2 – 00017584 – 001:2009 «Телекомунікаційні мережі фіксованого телефонного зв`язку загального користування. СИСТЕМА ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПОСЛУГ ТЕЛЕФОННОГО ЗВ`ЯЗКУ. Загальні положення», який визначає назви показників якості послуг фіксованого телефонного зв’язку;

СОУ 64.2 – 00017584 – 002:2009 «Телекомунікаційні мережі фіксованого телефонного зв’язку загального користування. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ. Показники якості. Методи випробування». (затверджено наказом Мінтрансзв’язку від 12.10.2009 № 1053);

СОУ 64.2 – 00017584 – 005:2009 «Телекомунікаційні мережі рухомого (мобільного) зв`язку загального користування. Система показників якості послуг рухомого (мобільного) зв`язку. Загальні положення»;

СОУ 64.2 – 00017584 – 006:2009 «Телекомунікаційні мережі рухомого (мобільного) зв`язку загального користування. ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНІ ПОСЛУГИ. Показники якості. Методи випробування».(затверджено наказом Мінтрансзв’язку від 07.12.2009 № 1261);

СОУ 64.2 – 00017584 – 008:2010 «Телекомунікаційні мережі передачі даних загального користування.Система показників якості послуг з передачі даних та доступу до Інтернет. Загальні положення»; (затверджено наказом Мінтрансзв’язку від 22.07.2010 № 513);

СОУ 61–34620942–011:2012 «Телекомунікаційні мережі передачі даних загального користування. Телекомунікаційні послуги. Основні показники якості. Методи випробування». (затверджено наказом Держспецзв’язку від 12.09.2012 № 517);

СОУ 61–34620942–011:2012 «Телекомунікаційні мережі передачі даних загального користування. Телекомунікаційні послуги. Основні показники якості. Методи випробування». (затверджено наказом Держспецзв’язку від 12.09.2012 № 517)


НАКАЗИ, ЯКИМИ ПРИЙНЯТО ДЕРЖАВНІ СТАНДАРТИ УКРАЇНИ (ДСТУ) З ПИТАНЬ ЯКОСТІ ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Наказом Державного підприємства «Український науково-дослідний і навчальний центр проблем стандартизації, сертифікації та якості» від 25.12.2015 № 206 «Про прийняття нормативних документів України, змін та поправок до національних стандартів України, гармонізованих з міжнародними та європейськими нормативними документами та скасування національних документів і міждержавних стандартів в Україні» методом підтвердження прийнято:

ДСТУ ETSI EG 202 057-1:2015 (ETSI EG 202 057-1:2013, IDT) - Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості (STQ). Визначення і вимірювання важливих для споживача параметрів QoS. Частина 1Загальні положення - Вперше;

ДСТУ ETSI EG 202 057-2:2015 (ETSI EG 202 057-2:2011, IDT) - Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості (STQ). Визначення і вимірювання важливих для споживача параметрів QoS. Частина 2Послуги голосової телефонії, факсу групи 3 та передавання даних та коротких повідомлень (SMS) за допомогою модему - На заміну ДСТУ ETSI EG 202 057-2:2008;

ДСТУ ETSI EG 202 057-3:2015 (ETSI EG 202 057-3:2005, IDT) - Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості (STQ). Визначення і вимірювання важливих для споживача параметрів QoS. Частина 3. Спеціальні параметри якості послуг для суходільних мереж рухомого зв’язкузагального користування (PLMN) - Вперше;

ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015 (ETSI EG 202 057-4:2008, IDT) - Аспекти оброблення, передавання сигналів мовної інформації та забезпечення їхньої якості (STQ). Визначення і вимірювання важливих для споживача параметрів QoS. Частина 4. Доступ до «Інтернету» – Вперше.

Відповідно до статті 7 Закону України «Про стандартизацію» національні стандарти приймаються державною мовою або в разі потреби однією з мов відповідних міжнародних або регіональних організацій стандартизації.

Згідно ДСТУ 1.7:2015 (ISO/IEC Guide 21-1:2005, NEQ; ISO/IEC Guide 21-2:2005,NEQ) «Національна стандартизація. Правила та методи прийняття міжнародних і регіональних нормативних документів» для нормативних документів, прийнятих методом підтвердження, передбачено лише оприлюднення підтверджувального повідомлення і не передбачено перекладу або офіційного видання нормативного документа.

На даний час, в країнах ЄС використовується стандарт Технічного комітету Європейського інституту стандартизації - ETSI 202 057, який стосуються визначення переліку параметрів якості послуг, методів їх вимірювання та оцінювання. Стандарт поділений на чотири частини:

перша частина

  • загальна, визначені в ній параметри якості послуг можуть бути застосовані для усіх видів телекомунікаційних послуг

ETSI ES 202 057-1

друга частина

  • визначає параметри якості послуг голосової телефонії, факсимільного зв’язку, послуг модемної передачі даних та коротких повідомлень (SMS)

ETSI EG 202 057-2

третя частина

  • визначає параметри якості послуг, що специфічні для мобільного зв’язку

ETSI EG 202 057-3

четверта частина

  • визначає параметри якості послуг доступу до Інтернету

ETSI EG 202 057-4

Зміни в державному регулюванні повністю узгоджуються із оновленою нормативно-правовою базою щодо національних стандартів України. Детально ознайомитись із особливостями застосування ДСТУ ETSI EG 202 057-4:2015 для послуг доступу до мережі можна в презентації Державного університету телекомунікацій.


Телефон відділу нормативів якості послуг зв’язку Департаменту зв‘язку НКРЗІ: 044-202-00-78