Реєстр нормативно-правових актів та розпорядчих документів щодо повноважень суб’єкта управління державним майном ДП «УДЦР»

Назва акта

Зміст положення акта

1.

Конституція України

Регулює відносини власності (ст.41)

Повноваження КМУ щодо здійснення управління об’єктами державної власності (ст.116)

2.

Цивільний кодекс України

Кодекс регулює участь держави, Автономної Республіки Крим, територіальних громад у цивільних відносинах (глави 9, 10, 11 ст.ст. 167-176).

Регулює відносини власності (книга третя, ст.ст. 316-394 ), зокрема управління майном, що є у державній власності (ст.326), договірні зобов`язання, зокрема управління майном (глава 70 ст.ст. 1029-1045)

3.

Господарський кодекс України

Регулює основні напрями та форми участі держави і місцевого самоврядування у сфері господарювання (ст.ст. 8-24).

Визначає підприємство як організаційну форму господарювання (глава 7 ст.ст. 62-72), виділяє державні та комунальні унітарні підприємства (глава 8, ст.ст. 73-78),

Регулює майнову основу господарювання, відносини власності, визначає особливості правового режиму державного майна у сфері господарювання та здійснення управління (ст.ст.133-147), господарські договори (ст.ст. 179-188), оренду майна (283-294)

4.

Кодекс України про адміністративні правопорушення

Встановлює відповідальність за порушення законодавства з фінансових питань (ст.164²), зокрема за несвоєчасне подання на розгляд, погодження або затвердження річного фінансового плану підприємства державного сектору економіки та звіту про його виконання

5.

Закон України «Про управління об’єктами державної власності»

Закон визначає правові підстави та повноваження органів щодо управління об’єктами державної власності.

6.

Закон України «Про місцеві державні адміністрації»

Регулює відносини місцевих державних адміністрацій з іншими органами державної влади (ст.32)

7.

Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення управління об’єктами державної власності»

Закон від 13.03.2012 р. № 4498-VI вносить зміни в Кодекс України про адміністративні правопорушення (ст.164²), Господарський кодекс України (ст.ст. 74, 75), Закон України "Про управління об’єктами державної власності" (ст.ст.3, 4, 5)

8.

Указ Президента України від 23.11.2011 №1067 «Про Національну комісію, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації»

Визначає повноваження НКРЗІ, зокрема п.41 (здійснює управління та контроль за діяльністю УДЦР відповідно до вимог законодавства)

9.

Постанова Кабінету Міністрів України від 18.07.2007 № 950 «Про затвердження Регламенту Кабінету Міністрів України»

§ 86 Регламенту визначено процедуру здійснення повноважень у відносинах з державними господарськими об`єднаннями, підприємствами, установами та організаціями

10.

Постанова Кабінету Міністрів України від 06.06.2007 №803 «Про затвердження Порядку відчуження об’єктів державної власності»

Відповідно до ст. 5 Закону України "Про управління об`єктами державної власності" Порядок визначає механізм та способи відчуження об`єктів державної власності.

Дія цього Порядку поширюється на відчуження майна, що передано казенним підприємствам, державним комерційним підприємствам (їх об`єднанням), установам та організаціям; майна, переданого Національній та галузевим академіям наук у безстрокове безоплатне користування

11.

Постанова Кабінету Міністрів України від 21.09.1998 № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності»

Відповідно до пункту 5 ст. 116 Конституції України і Закону України "Про передачу об`єктів права державної та комунальної власності" Положення визначає порядок безоплатної передачі об`єктів права державної власності із сфери управління міністерств, інших центральних та місцевих органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, Фонду державного майна, інших державних органів, які відповідно до законодавства здійснюють функції з управління державним майном, об`єднань підприємств, яким делеговано функції з управління майном підприємств і організацій, заснованих на державній власності (органи, уповноважені управляти державним майном), Національної академії наук, галузевих академій наук, інших установ та організацій, яким державне майно передано у безоплатне користування (самоврядні організації), до сфери управління інших органів, уповноважених управляти державним майном, або самоврядних організацій

12.

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств»

Постанова визначає порядок встановлення розміру посадового окладу керівника підприємства, умови, показники та розміри преміювання

13.

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.04.2006 № 542 «Деякі питання оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств»

Внесено зміни до Постанови Кабінету Міністрів України від 19.05.1999 № 859 «Про умови і розміри оплати праці керівників підприємств, заснованих на державній, комунальній власності, та об’єднань державних підприємств» в частині визначення розміру матеріальної винагороди за ефективне управління державним майном і умови її виплати керівникам

14.

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.11.2007 № 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власності»

Порядок визначає механізм списання об`єктів державної власності, якими є об`єкти незавершеного будівництва (незавершені капітальні інвестиції в необоротні матеріальні активи), матеріальні активи, що відповідно до законодавства визнаються основними фондами (засобами), іншими необоротними матеріальними активами

15.

Постанова Кабінету Міністрів України від 30.11.2005 № 1121 «Про затвердження Методики проведення інвентаризації об’єктів державної власності»

Методика визначає механізм проведення інвентаризації державного майна та упорядкування обліку юридичних осіб з метою формування Єдиного реєстру об`єктів державної власності

16.

Постанова Кабінету Міністрів України від 14.04.2004 № 467 «Про затвердження Положення про Єдиний реєстр об’єктів державної власності»

Єдиний реєстр об`єктів державної власності є автоматизованою системою збирання, обліку, накопичення, оброблення, захисту та надання інформації про нерухоме майно, у тому числі передане в оренду, лізинг, концесію або заставу державних підприємств, їх об`єднань, установ та організацій, а також корпоративні права держави та державне майно, що не увійшлодо статутного капіталу господарських товариств, створених у процесі приватизації та корпоратизації (балансоутримувачі).

Згідно постанови Фонд державного майна України здійснює заходи щодо ведення Єдиного реєстру об’єктів державної власності, що формується за результатами інвентаризації об’єктів державної власності, яку проводять суб’єкти управління об’єктами державної власності.

17.

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.06.2007 № 832 «Про затвердження Порядку здійснення контролю за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності та критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності»

Контроль за виконанням функцій з управління об’єктами державної власності здійснюється шляхом проведення єдиного моніторингу ефективності управління об’єктами державної власності щодо:

оцінки ефективності управління;

показників фінансово-господарської діяльності суб’єктів господарювання;

стану виконання суб’єктами господарювання фінансових планів та їх платоспроможності;

додержання законності щодо використання та збереження державного майна;

виконання суб’єктами управління обов’язків відповідно до законодавства

18.

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 № 999 «Про визначення критеріїв віднесення об’єктів державної власності до таких, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави»

Постанова визначає, що до об’єктів державної власності, що мають стратегічне значення для економіки і безпеки держави, належать суб’єкти господарювання державного сектору економіки, які відповідають одному або кільком таким критеріям: підприємства, що провадять діяльність у сфері телекомунікацій, користування радіочастотним ресурсом та надання послуг поштового зв’язку, державні радіо- і телекомпанії

19.

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.10.2012 № 899 «Про порядок здійснення витрат суб’єктами господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку»

Постанова визначає, що cуб’єкти господарювання державного сектору економіки у разі незатвердження (непогодження) річних фінансових планів у встановленому порядку:

можуть здійснювати витрати, які безпосередньо пов’язані з виробництвом та реалізацією продукції (товарів, робіт, послуг). При цьому забороняється здійснювати витрати на:

- капітальні інвестиції (за винятком випадків, рішення щодо яких прийнято Кабінетом Міністрів України);

- придбання та оренду легкових автомобілів;

- маркетингові та інформаційно-консультаційні послуги;

- аудиторські та консалтингові послуги;

- страхування (крім витрат на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, обов’язкове страхування та страхування відповідно до міжнародних договорів);

- представницькі заходи;

- виробництво та розповсюдження реклами;

- благодійну, спонсорську та іншу допомогу;

- відрахування до резерву сумнівних боргів;

не можуть здійснювати продаж, списання державного майна

20.

Постанова Кабінету Міністрів України від 29.11.2006 № 1673 «Про стан фінансово – бюджетної дисципліни, заходи щодо посилення боротьби з корупцією та контролю за використанням державного майна і фінансових ресурсів»

Постанова визначає порядок встановлення граничних обсягів витрат, які можуть бути визначені (за результатами попереднього звітного року), на оплату консалтингових та аудиторських послуг, страхування (крім витрат на державне соціальне страхування, обов`язкове страхування та страхування відповідно до міжнародних договорів), представницькі заходи та рекламу, обмеження витрат на придбання та утримання легкових автотранспортних засобів, зокрема з урахуванням того, що їх використання повинне здійснюватися тільки з метою поїздок, пов`язаних із службовою діяльністю посадових осіб суб`єктів господарювання, суму витрат на благодійну, спонсорську та іншу допомогу суб`єктів господарювання.

21.

Постанова Кабінету Міністрів України від 02.08.1995 № 597 «Про Типову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності»

Постановою затвердженоТипову форму контракту з керівником підприємства, що є у державній власності та встановлює обов’язок подавати органам, уповноваженим управляти відповідним державним майном, звіт про виконання показників, передбачених контрактом.

22.

Постанова Кабінету Міністрів України від 03.09.2008 № 777 «Про проведення конкурсного відбору керівників державних суб’єктів господарювання»

Постановою затверджено Порядок проведення конкурсного відбору керівників державних суб`єктів господарювання.

Порядок визначає процедуру конкурсного відбору керівників державних суб`єктів господарювання - державних підприємств, господарських товариств, єдиним засновником та учасником яких є держава (далі - підприємства) у разі прийняття міністерством, Фондом державного майна, іншим органом, що здійснює управління об`єктами державної власності, рішення про необхідність

проведення такого відбору.

23.

Постанова Кабінету Міністрів України від 19.03.1993 № 203 «Про застосування контрактної форми трудового договору з керівником підприємства, що є у державній власності»

Постановою затверджено Положення про порядок укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності, при найманні на роботу;

показники ефективності використання державного майна і прибутку, а також майнового стану підприємства, які враховуються під час укладання контракту з керівником підприємства, що є у державній власності;

показники, за якими визначається приналежність посад керівників підприємств, що є у державній власності, до номенклатурних груп.

24.

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.08.1999 № 1571 «Про порядок проведення атестації працівників керівного складу державних підприємств»

Встановлюється Порядок проведення атестації працівників керівного складу державних підприємств, яка проводиться з метою підвищення ефективності діяльності зазначених працівників. У ході атестації оцінюються їх ділові та професійні якості, виконання ними посадових обов`язків, зазначених у професійно-кваліфікаційних характеристиках їх посад, а також нормативно-правових актах.

Атестація працівників керівного складу державних підприємств проводиться один раз на три роки.

25.

Постанова Кабінету Міністрів України від 09.11.2011 № 1145 «Про проведення інвентаризації об`єктів державної власності»

Постанова визначала проведення центральними органами виконавчої влади, іншими суб`єктами управління об`єктами державної власності протягом 2012 року інвентаризацію об`єктів державної власності, що перебувають у сфері їх управління.

26.

Наказ Фонду державного майна України від 30.06.2010 № 905/773 «Про затвердження Порядку погодження змін умов продажу, включаючи початкову вартість, на повторному аукціоні», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 21.08.2010 за № 726/18021

Порядок визначає процедуру погодження з Фондом державного майна змін умов продажу, включаючи початкову вартість, у разі повторного продажу на аукціоні нерухомого майна, а також повітряних та морських суден, суден внутрішнього плавання та рухомого складу залізничного транспорту.

Керівник суб`єкта господарювання відповідає згідно із законодавством за подання суб`єкту управління та Фонду державного майна достовірної інформації.

27.

Постанова Кабінету Міністрів України від 25.03.2009 N 316 «Деякі питання оплати оренди державного майна»

Встановлює розмір окремих орендних ставок, визначених Методикою розрахунку і порядку використання плати за оренду державного майна, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. N 786

28.

Лист Фонду державного майна України від
15 жовтня 2010 року
№ 10-16-14122

Повідомляє зміни розміру застосування орендних ставок для орендарів, що не є суб`єктами малого підприємництва

29.

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 жовтня 1995 р. № 786 «Про Методику розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу»

Методика розрахунку орендної плати за державне майно та пропорції її розподілу

30.

Наказ Міністерства економіки України від 02.03.2015 № 205 «Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 19.03.2015 за № 300/26745

Визначає процедуру складання, затвердження (погодження) та контролю виконання фінансового плану державного комерційного та казенного підприємства, а також господарського товариства, у статутному капіталі якого більше 50 відсотків акцій (часток, паїв) належать державі

31.

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 26.07.2012 № 870 «Про затвердження примірних статутів державного комерційного підприємства і казенного підприємства»

Надає затверджений примірний статут державного комерційного підприємства.

32.

Наказ Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 15.03.2013 № 253 «Про затвердження Методичних рекомендацій застосування критеріїв визначення ефективності управління об’єктами державної власності»

Надає затверджені методичні рекомендації застосування критеріїв визначення ефективності управління об`єктами державної власності

33.

Наказ Фонду державного майна України від 22.04.2009 № 588 «Щодо оренди державного майна»

Координує дію органів приватизації при нарахуванні і стягненні плати за оренду державного майна

34.

Спільний наказ Фонду державного майна України та Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 18.07.2013 № 1092/848 «Про затвердження структури Єдиного реєстру об’єктів державної власності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 07.08.2013 за № 1344/23876

Затверджено структуру даних (форма у вигляді таблиці) Єдиного реєстру об’єктів державної власності

35.

Наказ Фонду державного майна України від 03.02.2006 № 197 «Про затвердження форм надання відомостей про об’єкти державної власності», зареєстрований в Міністерстві юстиції України 04.04.2006 за № 380/12254

З метою формування, ведення та наповнення даних Єдиного реєстру об`єктів державної власності затверджено такі форми:

№ 1-реєстр "Відомості про державні підприємства, їх об`єднання, установи та організації, інші господарські організації, щодо яких здійснюються корпоративні права держави, та/або господарські організації, на балансі яких перебуває державне майно";

№ 1(зм)-реєстр "Зміни у відомостях про державні підприємства, їх об`єднання, установи та організації, інші господарські організації, щодо яких здійснюються корпоративні права держави, та/або господарські організації, на балансі яких перебуває державне майно";

№ 2б "Відомості про державне майно";

№ 2у "Інформація щодо державного майна";

№ 2р "Інформація стосовно державного майна, щодо якого прийнято управлінські рішення".

36.

Наказ Фонду державного майна України від 15.03.2006 № 461 «Про затвердження Класифікатора державного майна»

 

Класифікатор державного майна призначений для використання органами виконавчої влади, іншими державними органами, які здійснюють управління об`єктами державної власності, органами, уповноваженими здійснювати управління об`єктами державної власності, що забезпечують діяльність Верховної Ради України, Президента України та Кабінету Міністрів України, а також балансоутримувачами державного майна.

Впровадження Класифікатора державного майна забезпечує:

- проведення інвентаризації державного майна;

- ведення обліку об`єктів державної власності;

- здійснення контролю за ефективним використанням державного майна;

- удосконалення механізму управління об`єктами державної власності;

- проведення моніторингу структурних змін у державному секторі економіки.

37.

Постанова Кабінету Міністрів України від 08.09.1997 р. № 995 "Про Порядок затвердження титулів будов (об`єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності"

Визначено Порядок затвердження титулів будов (об`єктів), будівництво яких здійснюється із залученням бюджетних коштів або коштів підприємств державної власності

38.

Інструктивні листи Фонду державного майна України до Закону України «Про оренду державного та комунального майна»:

лист Фонду державного майна України від 03.06.2011
№ 10-16-7681 «Щодо порядку прийняття рішень про оренду і визначення орендаторів державного майна»;

лист Фонду державного майна України від 27.07.2009 № 10-16-10753 «Щодо деяких питань продовження договорів оренди державного майна»;

лист Фонду державного майна України від 13.02.2004 № 10-16-1962 «Про порядок регулювання орендних відносин»

лист Фонду державного майна України від 11.05.2006 № 10-15-6871 "Щодо організаційних заходів на виконання постанов КМУ від 30.11.2005 № 1121 та 14.04.2004 № 467 (із змінами)", яким затверджено інструктивний лист "Про порядок упорядкування обліку юридичних осіб, проведення інвентаризації державного майна та надання відомостей до Єдиного реєстру об`єктів державної власності"

Роз’яснює новий порядок прийняття рішення про оренду і визначення орендарів державного майна та роз’яснюються зміни до умов продовження строку дії договору оренди

Визначає, що після закінчення терміну договору оренди орендар, який належним чином виконував свої обов`язки за договором, має переважне право, за інших рівних умов, на укладення договору оренди на новий термін

Встановлює зміни у порядку регулювання орендних відносин. Державні підприємства (організації, установи) втратили право бути орендодавцями нерухомого майна будь-якої площі (стаття 287 до Господарського кодексу України), а через невизначеність у ГКУ не можуть бути і орендодавцями цілісних майнових комплексів своїх структурних підрозділів.

 Порядок визначає механізм упорядкування обліку юридичних осіб, проведення інвентаризації державного майна та за їх результатами формування, ведення та надання відомостей до Єдиного реєстру об`єктів державної власності.

39.

Контракт з генеральним директором Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» від 23.02.2015 (зі змінами)

Визначає порядок трудових відносин працівника з підприємством

40.

Статут Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» в редакції 2019 р. (нова редакція)

Установчий документ, на основі якого діє підприємство