Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування» (станом на 06.03.2018)

Повідомлення про офіційне оприлюднення проекту рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування»

Розробник проекту: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації.

Мета прийняття рішення: удосконалення організації здійснення радіочастотного моніторингу,  форм і періодичності подання звітності  та інформування за результатами технічного радіоконтролю державного підприємства «Український державний центр радіочастот» шляхом:

удосконалення форм і періодичності подання звітності та інформування за результатами технічного радіоконтролю УДЦР, що сприятиме зменшенню ресурсозатрат (скорочення к-сті форм звітності УДЦР та періодичності їх подання);

скасування діючої норми (пункт 2.4. Положення) щодо необхідності затвердження НКРЗІ основних показників ефективності здійснення радіочастотного моніторингу УДЦР, на підставі яких УДЦР розробляє заходи з вдосконалення системи технічного радіоконтролю, оскільки цим Положенням та жодним іншим нормативно-правовим актом України, нормативними документами Міжнародного союзу електрозв’язку, СЕПТ та Євросоюзу не визначено термін «ефективності здійснення радіочастотного моніторингу», показники ефективності та методика їх визначення;

виконання за результатами технічного радіоконтролю функцій НКРЗІ відповідно до вимог законодавства;

приведення до єдиного визначення у різних нормативно-правових актах, а саме Положенні та у Порядку виконання робіт з виявлення та усунення дії джерел радіозавад у смугах радіочастот загального користування, затвердженого рішенням Національної комісії з питань регулювання зв’язку України від 19.04.2007 № 695 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 19.07.2007 за № 829/14096 терміну «інструментальна оцінка параметрів випромінювання РЕЗ і ВП».

Інформація про оприлюднення: проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування» та аналіз регуляторного впливу до нього оприлюднені 28 квітня 2017 року на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет за адресою: http://www.nkrzі.gov.ua у рубриці «Регуляторна діяльність», підрубриці «Регуляторні акти».

Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань до оприлюдненого проекту змін до Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування просимо надсилати у письмовому вигляді на адресу: вул. Хрещатик, буд. 22, м. Київ, 01001 та в електронному вигляді на електронну адресу: yakist@nkrzi.gov.ua до 31 травня 2017 року.

Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування»

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування»

Проект рішення НКРЗІ «Про внесення змін до Положення про радіочастотний моніторинг у смугах радіочастот загального користування» (станом на 06.03.2018)