Проект рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку»

Повідомлення про офіційне оприлюднення проекту рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку»

Розробник проекту: Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації (далі – НКРЗІ).

Мета прийняття: Метою прийняття даного проекту акту є актуалізація єдиного механізму формування та встановлення тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку у відповідності до чинного законодавства та підвищення конкурентоспроможності національного оператора поштового зв’язку, який зобов’язаний надавати універсальні послуги поштового зв’язку за регульованими державою тарифами.

Інформація про оприлюднення: Проект рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку» оприлюднений 01.02.2017 на офіційному веб-сайті НКРЗІ за адресою: http://www.nkrzі.gov.ua у рубриці «Регуляторна діяльність НКРЗІ», підрубриці «Регуляторні акти». Пропозиції та зауваження від фізичних та юридичних осіб, їх об’єднань до оприлюдненого проекту рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку» просимо надсилати до НКРЗІ в електронному вигляді на електронну адресу o.mikiashko@nkrzi.gov.ua та у письмовому вигляді на поштову адресу: вул. Хрещатик, 22, м. Київ, 01001 до 03 березня 2017 року.

Проект рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку».

Порядок регулювання тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку (проект).

Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення НКРЗІ «Про затвердження Порядку регулювання тарифів на універсальні послуги поштового зв’язку».