Рішення № 660 від 21.12.2017
Про задоволення заяв суб’єктів конверсії про анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України

Відповідно до статті 38 Закону України «Про радіочастотний ресурс України»  (далі – Закон), пункту 10 Порядку залучення додаткових позабюджетних коштів для проведення конверсії радіочастотного ресурсу України в смугах радіочастот загального користування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 01.08.2007 № 993, у зв’язку з надходженням  від суб’єктів конверсії, визначених рішенням НКРЗІ від 10.11.2017 № 578 «Про проведення конверсії та видачу ліцензій на конкурсних або тендерних засадах»,  заяв про анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України на підставі пункту 1 частини першої статті 38 Закону, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. Анулювати приватному акціонерному товариству «Київстар» (21673832, м. Київ), за заявою ліцензіата від 18.12.2017 № б/н (вх. НКРЗІ від 18.12.2017 № 17765), ліцензії на користування радіочастотним ресурсом  України: від  27.12.2016 №№ 8680 , 8681, 8682, 8683, 8684, 8685, 8686, 8687, 8688, 8689, 8690, 8691, 8692, 8693, 8694, 8695, 8696, 8697, 8698, 8699, 8700, 8701, 8702, 8703, 8704, 8705, 8706, 8707, 8708, 8709, 8804; від 02.06.2017 № 8996; від 09.08.2017 № 9151; від 21.08.2017 № 9166; від 21.09.2017 № 9228.

2. Анулювати приватному акціонерному товариству «ВФ Україна» (14333937, м. Київ), за заявою ліцензіата від 18.12.2017 № GR-17-16435 (вх. НКРЗІ від 18.12.2017 № 17780), ліцензії на користування радіочастотним ресурсом  України: від  13.07.2017 №№ 9023, 9024,  9025, 9026, 9027, 9028, 9029, 9030, 9031, 9032, 9033, 9034, 9035, 9036, 9037, 9038, 9039, 9040, 9041, 9042, 9043, 9044, 9045, 9046 (продовжена відповідно до пункту 2.1 рішення НКРЗІ від 21.11.2017 № 592 «Про ліцензування у сфері користування радіочастотним ресурсом України»), 9047, 9048; від 23.08.2017 № 9174.

3. Анулювати товариству з обмеженою відповідальністю «лайфселл» (22859846, м. Київ), за заявою ліцензіата від 18.12.2017 № б/н (вх. НКРЗІ від 18.12.2017 № 17803), ліцензії на користування радіочастотним ресурсом України: від  26.02.2016 №№ 8277, 8279, 8280, 8281; від 06.03.2017 № 8890.

4. Це рішення вводиться в дію 30 червня 2018 року, але не раніше його опублікування на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет за умови виконання договорів конверсії, що підтверджується актами про виконання договорів конверсії, підписаними переможцями тендеру та суб’єктами конверсії, у разі якщо укладення договору конверсії є обов’язковим.

5. Департаменту ліцензування:

- не пізніше одного робочого дня після опублікування цього рішення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет внести зміни до Реєстру виданих ліцензій на користування радіочастотним ресурсом відповідно до цього рішення;

- не пізніше трьох робочих днів з дня опублікування на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет цього рішення надіслати (видати) суб’єктам конверсії (ПрАТ «Київстар», ПрАТ «ВФ Україна», ТОВ «лайфселл») його копію, повідомити про анулювання ліцензій на користування радіочастотним ресурсом України.

6. УДЦР у семиденний строк в установленому порядку подати необхідні матеріали для прийняття НКРЗІ рішення про анулювання дозволів на експлуатацію згідно з пунктом 1 частини другої та частиною четвертою статті 45 Закону. 

7. Департаменту забезпечення діяльності надати УДЦР копію цього рішення для використання у роботі.

В.о.Голови НКРЗІ

О.Скляров