Рішення № 659 від 19.12.2017
Про проведення координаційної зустрічі щодо присвоєнь радіочастот

Відповідно до частини сьомої статті 16, частини третьої статті 54 та частини четвертої статті 59 Закону України «Про радіочастотний ресурс України», пунктів 3.3, 3.6, 3.8, і 3.9 Положення про порядок взаємодії органів державної влади при здійсненні міжнародно-правового захисту радіочастотного ресурсу України, затвердженого наказом Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України, Міністерства оборони України від 25.06.2013 № 338/435, рішенням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації від 25.06.2013 № 392, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.07.2013 за № 1192/23724, та з урахуванням листа Державного підприємства «Український державний центр радіочастот» (далі – УДЦР)
від 07.12.2017 № 80/09.4.2-03/21-1801/16844, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері зв’язку та інформатизації

ВИРІШИЛА:

1. УДЦР провести координаційну зустріч щодо присвоєнь радіочастот.

2. За результатами координаційної зустрічі УДЦР підготувати звіт про участь у координаційній зустрічі і разом з документами з питань міжнародної координації присвоєнь радіочастот, підписаними учасниками зустрічі, у десятиденний строк у паперовому та електронному вигляді подати до НКРЗІ.

3. Відділу з міжнародних питань та європейської інтеграції (далі – ВМПЄІ) в установленому порядку подати це рішення та Технічне завдання на проведення двосторонньої зустрічі технічних експертів адміністрацій зв’язку Республіки Білорусь і України з питань координації використання частотних присвоєнь РЕЗ наземних служб радіозв’язку, м. Київ, Україна,
26-28.12.2017, на погодження до Адміністрації Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України (далі – Адміністрація Держспецзв’язку).

4. Пункти 1 та 2 цього рішення набирають чинності з дня, наступного за днем його погодження з Адміністрацією Держспецзв’язку.

5. Департаменту забезпечення діяльності оприлюднити це рішення шляхом його розміщення на офіційній сторінці НКРЗІ в мережі Інтернет після набрання ним чинності.

6. ВМПЄІ забезпечити у тижневий строк надсилання отриманих від УДЦР звітних матеріалів до Адміністрації Держспецзв’язку та Генерального штабу Збройних Сил України.

В.о.Голови НКРЗІ

О.Скляров